ثبت تغییرات موسسات غیر تجاری

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (تعداد رای 1)

ثبت تغییرات موسسات غیر تجاری

تغییرات در موسسا ت غیر تجاری دقیقاً همانند شرکت ها و با همان روال و روند صورت می پذیرد . این تغییرات شامل تغییر نام موسسه ، تغییر آدرس ، تغییر موضوع ، افزایش و کاهش سرمایه ، تغییرات اعضاء هیئت مدیره و نقل و انتقال سهم الشرکه می باشد .

برای انجام هر کدام از تغییرات فوق الذکر مجمع عمومی فوق العاده و یا مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده تشکیل شده و در خصوص آن تصمیم گیری می نمایند. سپس صورتجلسه مجمع با ذکر تغییرات و دلایل آن و درج جزئیات تغییرات ، به عنوان مثال نام قبلی چه بوده و به چه نامی تغییر داده شده استو یا دلیل افزایش سرمایه چیست و به چه میزان این افزایش سرمایه و از چه طریقی خواهد بود ، آماده خواهد شد . پس از تایید صورتجلسه توسط مجمع و اعضاء هیئت مدیره دو نسخه از صورتجلسه به همراه مدارک شناسایی مدیر عامل ، مدارک تاسیس شرکت و سایر مدارک مورد نیاز بسته به نوع تغییرات آماده و به اداره ثبت شرکت ها ارجاع داده خواهد شد .

ثبت شرکت نوبل در شبکه های اجتماعی

با ما همرا باشید در

ثبت شرکت نوبل در شبکه های اجتماعی

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید