ثبت شرکت نوبل

ثبت موسسه غیر تجاری

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (تعداد رای 3)

هر گاه دو یا چند نفر برای مقاصدی غیر تجاری اقدام به راه اندازی نهاد و یا تشکیلاتی نمایند که هدف اصلی آن انجام امور خیریه ، علمی ، آموزشی ، فرهنگی ، ادبی و مشاوره ای و .. باشد ، یک موسسه غیر تجاری ایجاد کرده اند. موسسات غیر تجاری بر خلاف شرکت ها که عمده فعالیت آنها نیل به اهداف تجاری و کسب در آمد از طریق تولید ، توزیع ، و خدماتی از این دسته می باشد ، تلاش اصلی خود را بر پایه فعالیت اجتماعی و عام المنفعه صرف می کنند و در اغلب موارد بصورت مستقیم با مردم و یا قشر خاصی از مردم در ارتباط می باشند . سازمان های مردم نهاد که به اصطلاح به آنها سمن نیز گفته می شود از جمله این موسسات می باشند. به همین دلیل سرمایه اولیه برای راه اندازی این موسسات چندان مطرح نبوده و با هر میزان سرمایه می توان اقدام به راه اندازی موسسه غیر تجاری نمود.
موسسات غیر تجاری می توانند برای موسسین خود منافع مادی و غیر مادی به همراه داشته باشند که این منافع بین شرکاء و بر اساس توافقات فی ما بین تقسیم می شود مانند موسسات حقوقی ، مالی و اعتباری و … که به اصطلاح این موسسات غیر تجاری موسسات انتفاعی نامیده می شوند. از طرفی هم ممکن است راه اندازی این موسسات صرفا برای امور عام المنفعه از قبیل امور خیریه ، آموزشی ، فرهنگی و … بوده و هیچ منافع مالی و غیر مالی برای موسسین خود به همراه نداشته باشد که به اصطلاح به این موسسات غیر تجاری موسسات غیر انتفاعی گفته می شود .
در جامعه ما این موسسات با عناوین مختلفی مانند کانون ، بنگاه ، انجمن و … شناخته می شوند که البته پس از ثبت موسسه به عنوان یک موسسه غیر تجاری این عناوین بسته به نوع فعالیت و رویکردشان به آنها تعلق می گیرد.
موسسات غیر تجاری اجازه هیچگونه فعالیت تجاری را ندارند و در بند دو اساسنامه موسسات که شرح فعالیت موسسات در آن آورده می شود نمی توان به فعالیت هایی اشاره کرد که بصورت مستقیم و غیر مستقیم جزء فعالیت های تجاری باشند .
برای ثبت موسسات غیر انتفاعی الزامی به ارائه مدرک تحصیلی مرتبط نیست در حالی که  برای ثبت موسسات انتفاعی باید مدارک تحصیلی مرتبط با نوع موسسه را تسلیم اداره ثبت نمود . موسسات غیر تجاری نیز مانند سایر شرکت ها نیازمند دریافت کد اقتصادی می باشند ولی با محرز شدن غیر انتفاعی بودن آنها نیازی به پرداخت مالیات ندارند و معاف می باشند.

تاسیس موسسات غیر تجاری بیشتر در راستای اهدافی عام المنفعه و مقاصدی همچون خیریه ، علمی ، ادبی ، فرهنگی ، تفریحی و… می باشد. برای تاسیس این موسسات غیر تجاری باید حداقل دو نفر به عنوان شریک پا پیش گذاشته و درخواست نمایند .

عمده تمرکز موسسات غیر تجاری مردم می باشند و هدف از تاسیس آنها انجام امور اقتصادی مانند تولید ، توزیع ، خدمات و … با دیدگاه داشتن درآمد نمی باشد بلکه دیدگاه تاسیس موسسات غیر تجاریکمک به مردم نیازمند و یا کمک به حل مشکلی از جامعه می باشد .

با توجه به ماهیت این نوع موسسات برای راه اندازی و ثبت موسسه غیر تجاری الزامی به تعیین سرمایه نمی باشد و با هر میزان سرمایه می توان برای ثبت آنها اقدام نمود . اما ممکن است تاسیس موسسه غیر تجاری برای موسسین خود منافعی را چه مادی و چه غیر مادی به همراه داشته باشد. بنابر این به موسسات غیر تجاری که دارای منافعی برای موسسین خود می باشند انتفاعی گفته می شود. تقسیم سوددر موسسات غیر تجاری انتفاعی بر اساس توافقات فی ما بین شرکاء بوده که باید در اساسنامه نیز آورده شود .از جمله این موسسات می توان موسسات مالی و اعتباری، موسسات حقوقی و موسسات مشاوره ای را نام برد .

ولی در صورتیکه تاسیس موسسه غیر تجاری برای موسسین خود هیچ منافعی را به همراه نداشته باشد موسسه غیر تجاری غیر انتفاعی نامیده می شود . از جمله این موسسات می توان موسسات خیریه ،موسسات امداد اجتماعی و… را نام برد .

موسسات غیر تجاری را با نام های دیگر نیز در جامعه می شناسند . نام هایی همچون انجمن ، کانون ، بنگاه ، نهاد و… از جمله آنها می باشند ولی اصل و اساس آن همگی موسسه غیر تجاری می باشند .موسسات غیر تجاری همانگونه که از اسم آنها مشخص است اجازه فعالیت های اقتصادی و تجاری را ندارند و در صورتیکه این موضوع محرز شود تخلف موسسه می باشد و می تواند باعث باطل شدن جواز فعالیت آنها شود . همچنین نوع ثبتی موسسه غیر تجاری در قالب هیچ کدام از شرکت های هفت گانه نام برده شده در قانون نمی باشد و فرآند ثبت موسسه غیر تجاری کاملاً منحصر به خود موسسه می باشد .

با توجه به موضوع فعالیت تعیین شده برای موسسه غیر تجاری انتفاعی باید متقاضیان مدرک تحصیلی مرتبط آن را ارائه نمایند. البته داشتن مدرک تحصیلی در حوزه فعالیتی موسسه غیر تجاری انتفاعیتوسط یکی از اعضاء کفایت می کند .

اما موسسات غیر تجاری غیر انتفاعی باید تنها اقدام به دریافت مجوز های لازم از مراجع ذی صلاح نموده و الزامی به ارائه مدرک تحصیلی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت ندارند . زیرا موسسات غیر تجاری غیر انتفاعی اکثراً موسسات خیره و مدد جویانه می باشند و با توجه به ماهیت خیرخواهانه انها برای ثبت شرایط آسان تری دارند .

در موسسات غیر تجاری نیز باید دفاتر پلمپ مالیاتی از اداره دارایی دریافت شده و تکمیل گردد تا مالیات آنها نیز بررسی و محاسبه شود و در موعد مقرر نیز باید این دفاتر تسلیم گردند ولی در صورتیکه موسسه غیر تجاری غیر انتفاعی باشد مالیات آنها مطابق با قانون بخشیده خواهد شد . البته دریافت کد اقتصادی برای هر دو موسسه غیر تجاری انتفاعی و موسسه غیر تجاری غیر انتفاعی الزامی می باشد .

  • ایجاد شده در تاریخ .
  • آخرین به روز رسانی در .