حقوق تجارت جدید فصل دوم

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 0.00 (تعداد رای 0)

((فصل دوم))

نحوه تشکیل و تأسیس شرکتهای سهامی (عام و خاص)

بخش اول:

 • نحوه تشکیل و تأسیس شرکتهاى سهامى عام:

اقداماتی که مؤسسین شرکتهاى سهامى عام قبل از ثبت قطعی شرکت باید انجام دهند: مؤسسین شرکتهای سهامی عام یعنی صاحبان سهامی که قصد تشکیل شرکت سهامی عام را داشته و حداقل 20% کل سرمایه را متقبل و پرداخت نمایند باید قبل از ثبت قطعی شرکت اقدامات ذیل را انجام دهند:

 • اخذ مجوز برای تأسیس شرکت در مورد موضوع شرکت
 • طرح و تهیه مقدماتی اساسنامه شرکت
 • طرح و تهیه اعلامیه پذیره نویسی سهام شرکت که به امضاء کلیه موسسین رسیده باشد.
 • تعهد بر پرداخت حداقل 20% سرمایه شرکت و پرداخت حداقل 35% از مبلغ تعهد شده به حسابی که به نام شرکت در شرف تأسیس نزد یکی از بانک­های کشور افتتاح شده و دریافت گواهینامه از بانک مربوطه مبنی بر واریز مبلغ تعهد شده توسط مؤسسین
 • دریافت نام برای شرکت از اداره ثبت شرکتها
 • ارائه کلیه اسناد و مدارک بالا به اداره ثبت شرکتها همراه با تنظیم اظهارنامه
 • انتشار طرح اعلامیه پذیره نویسی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی­های شرکت را تا قبل از مجمع عمومی مؤسس منتشر می­سازد،(پس از دریافت مجوز جهت انتشار اعلامیه پذیره نویسی از اداره ثبت شرکتها)
 • تشکیل مجمع عمومی مؤسس
 • صریح و منجز بودن موضوع شرکت

موضوع شرکت طبق شق 2 ماده 8 قانون تجارت باید صریح و منجز باشد و بر همین سیاق باید مشخص شود که شرکت برای چه موضوعی تشکیل می­شود، شرکتهای سهامی همانطور که در بالا اشاره شد ذاتاً تجاری هستند بنابراین موضوع آن می­تواند، تجارت، تولید، توزیع و خدمات، و غیره باشد، مؤسسین باید برای موضوعی که در آن رشته قصد فعالیت دارند از مراجع ذیربط و یا اتحادیه­های صنعتی مجوز دریافت دارند یا موافقتنامه اصولی اخذ نمایند و یا دارای پروانه تولید و بهره برداری باشند و یا از اتحادیه­های صنفی جواز داشته باشند البته چنانچه موضوع شرکت طبق مقررات استعلام از وزارتخانه­ها و یا تشکیلات دولتی و ملی باشد، اداره ثبت شرکتها موضوع را با ارسال نامه­ای مورد استعلام و پرسش قرار می­دهد.

 • طرح و تهیه مقدماتی اساسنامه شرکت

اساسنامه چیست و اساسنامه شرکت سهامی عام باید متضمن چه موضوعات و مطالبی باشد؟

اساسنامه در اصطلاح قانون تجارت به مجموعه­ای از مقررات و دستورالعمل­ها و تصمیمات و تعهدات و موافقت­هایی اطلاق می­شود که وفق قانون تجارت تنظیم و طی انجام تشریفات قانونی و با آراء تعدادی از اعضاء مصرحه در قانون – به تصویب عالی­ترین تشکل سهامداران شرکت یعنی «مجمع عمومی» رسیده باشد و پس از تصویب کلیه اعضاء مکلف به رعایت مفاد آن خواهند بود، این است که ماده 8 قانون تجارت مقرر می­دارد اساسنامه باید با قید تاریخ به امضاء مؤسسین رسیده و مشتمل بر مطالب زیرین باشد:

 • نام شرکت
 • موضوع شرکت
 • مدت شرکت
 • مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن، اگر تأسیس شعبه مورد نظر باشد.
 • مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک
 • تعداد سهام بی­نام و بانام و مبلغ اسمی آنها و در صورتی که ایجاد سهام ممتاز مورد نظر باشد تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات این گونه سهام
 • تعیین مبلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه مطالبه بقیه مبلغ اسمی هر سهم و مدتی که ظرف آن باید مطالبه شود که به هر حال از پنج سال متجاوز نخواهد بود.
 • نحوه انتقال سهام با نام
 • طریقه تبدیل سهام بانام به سهام بی­نام و بالعکس
 • در صورت پیش بینی امکان صدور اوراق قرضه، ذکر شرائط و ترتیب آن
 • شرائط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه شرکت
 • مواقع و ترتیب دعوت مجامع عمومی
 • مقررات راجع به حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی و ترتیب اداره آنها
 • طریقه شور و اخذ رأى و اکثریت لازم برای معتبر بودن تصمیمات مجامع عمومی
 • تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت مأموریت آنها و نحوه تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت یا استعفاء می­کنند یا محجور یا معزول یا به جهات قانونی ممنوع می­گردند.
 • تعیین وظائف و حدود اختیارات مدیران
 • تعداد سهام تضمینی که مدیران باید به صندوق شرکت بسپارند.
 • قید این که شرکت یک بازرس خواهد داشت یا بیشتر و نحوه انتخاب و مدت مأموریت بازرس
 • تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به بازرسان و به مجمع عمومی عادی سالیانه
 • نحوه انحلال اختیاری شرکت و ترتیب تصفیه امور آن
 • نحوه تغییر اساسنامه

******

 • نام شرکت: ضمن دستور العملی که وزارت ارشاد صادر نموده است نام شرکت باید فارسی و ایرانی باشد بنابراین اداره ثبت شرکتها از صدور نام­های فانتزی و خارجی (مگر با اجازه وزارت ارشاد) و مهمل خودداری می­نماید، البته چنانچه شرکتهای خارجی ثبت شده در خارج از کشور که مورد تأیید اداره ثبت شرکتها قرار بگیرد با شرکتهای ایرانی ادغام و یا رأساً پس از اخذ مجوز مبادرت به تشکیل شعبه در ایران نمایند می­توانند از نام خارجی خود استفاده کنند.
 • موضوع شرکت بطور صریح و منجّز: بنابراین موضوع شرکت نمی­تواند غیرقطعی و معلق و یا مشروط به شرایط خاصی باشد، مثلاً در اساسنامه شرکت نمی­توان قید نمود چنانچه شرکاء موفق به خرید یا اجاره زمین شدند نسبت به احداث کارخانه اقدام نمایند بلکه باید قید نمایند: خرید زمین، سفارش تجهیزات و ماشین آلات، ساخت و احداث و راه اندازی کارخانه و …
 • مدت شرکت: که می­تواند محدود باشد، مانند این که سهامداران شرکت را فقط برای مدت یک یا دو یا سه سال دایر نمایند که البته پس از انقضاء مدت مزبور مجمع عمومی فوق العاده باید شرکت را منحل نماید، مدت شرکت در شرکت­های سهامی می­تواند نامحدود باشد که در این مورد نیز تا زمان انحلال شرکت می­تواند به فعالیت­های خود ادامه دهد.

 

 • مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن اگر تأسیس شعبه مورد نظر باشد: مرکز اصلی شرکت سهامی همان اقامتگاه و محل اداری شرکت است که در اساسنامه قید و در آگهی شرکت در روزنامه رسمی اعلان می­گردد، شرکت ممکن است یک یا چند شعبه داشته باشد، حوزه فعالیت شرکت چنانچه گسترده باشد، ممکن است یک یا چند شعبه به عنوان حوزه­های عمل کوچک تصمیم گیرنده داشته باشد که در این صورت شرکت می تواند با تعیین شعبه­های کوچک دارندگان حق امضاء و برداشت حساب­های خود را در آن حوزه­ها معین نماید.
 • مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک: سرمایه شرکت از جمع کل مبالغ اسمی سهام شرکت تشکیل می­شود، سرمایه شرکت ممکن است قسمتی نقدی و قسمتی غیرنقدی و یا کلاً نقدی باشد، سرمایه شرکت زمانی کلاً نقدی است که سهامداران شرکت کل مبلغ اسمی سهام شرکت را نقدا پرداخت کرده باشند و زمانی غیرنقدی است که سرمایه شرکت را از طریق جنس و اموال اعم از منقول و غیرمنقول و تجهیزات و تأسیسات و املاک و اثاثه و ابنیه و مستحدثات تأمین نمایند. زمانی سرمایه غیرنقدی شرکت برای اداره ثبت شرکتها قابل قبول خواهد بود که توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و ورقه ارزیابی به ضمیمه اساسنامه همراه با اظهارنامه تقدیم اداره ثبت شرکتها شود.
 • تعداد سهام بی­نام و بانام و مبلغ اسمی آنها و در صورتی که ایجاد سهام ممتاز مورد نظر باشد تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات این گونه سهام سهم چیست: سهم قسمتی از سرمایه شرکت است که متعلق به سهامدار می­باشد و معین کننده میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب سهم در شرکت سهامی است، بنابراین چنانچه شرکت دارای – /000/10 سهم به ارزش اسمی هر سهم به مبلغ -/000/10 ریال باشد، مجموعه سرمایه شرکت مبلغ -/000/000/100 ریال و هر ورقه سهم معادل یک ده هزارم سرمایه شرکت خواهد بود.

در شرکتهای سهامی خاص مؤسسین با توافق تعداد سهام هر یک از سهامداران را مشخص می­نمایند در شرکتهای سهامی عام مؤسسین 20% از مجموع سهام را با توافق برای خود معین می­نمایند، مازاد سرمایه را همراه با اعلام تعداد سهامی که اشخاص حق خرید آن را دارند در طرح اعلامیه پذیره نویسی قید و برای اطلاع عموم آگهی می­نمایند.

 • سهام بانام: در شرکتهای سهامی، سهام می­تواند بانام باشد در این صورت، نام و مشخصات دارنده سهام بر روی ورقه سهام قید می­شود، دارندگان سهام با نام در شرکتهای سهامی عام حتی بدون موافقت مدیران شرکت می­توانند سهام خود را به دیگران واگذار نمایند، لیکن در شرکتهای سهامی خاص ممکن است نقل و انتقال سهام تابع شرایط خاص مندرج در اساسنامه و یا اجازه هیئت مدیره باشد به هر حال نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی طبق ماده 40 قانون تجارت باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مزبور امضاء کند.
 • سهام بی­نام: در شرکتهای سهامی، سهام می­تواند بی­نام باشد در این صورت نام و مشخصات دارندگان سهم بر روی ورقه سهم قید نمی­شود و طبق ماده 39 قانون تجارت سهم بی­نام به صورت سند در وجه حامل تنظیم و ملک دارنده آن شناخته می­شود، مگر خلاف آن ثابت گردد، نقل و انتقال این گونه سهام مستلزم ثبت آن توسط صاحب سهم یا وکیل او در دفاتر شرکت نبوده و به قبض و اقباض انتقال سهام به عمل می­آید. قانون حاکم بر این گونه سهام در صورت مفقود شدن موارد 320 تا 334 قانون تجارت (اسناد در وجه حامل است) که بالای ماده 320 قانون مزبور مقرر می­دارد: دارنده هر سند در وجه حامل مالک و برای مطالبه وجه آن محق محسوب می­گردد مگر در صورت ثبوت خلاف، در صورت گم شدن اوراق سهام بی­نام، ذینفع باید از طریق اقامه دعوی در دادگاه، بطلان سند مربوط به سهم بی­نام را درخواست نماید و اقدامات تأمینى و پیشگیرانه جهت عدم پرداخت امتیاز سهم مزبور را به اشخاص ثالث درخواست کند.

دادگاه با توجه به اسناد و مدارک و اوضاع و احوال، چنانچه ادعای ذینفع یا مدعی را مقرون به صحت تشخیص بدهد اجازه اعلان از طریق جراید به دارنده سهم بی­نام مجهول را صادر می­نماید، پس از اعلان سه دفعه در روزنامه رسمی و گذشت سه سال، چنانچه ابراز کننده سهم محکوم و یا اصولاً سندی به دادگاه ابراز نشود، دادگاه حکم بر بطلان سهام بی­نام صادر و ذینفع حق درخواست سهم بی­نام جدید (المثنی) را از شرکت خواهد داشت.

 • نحوه تشخیص سهامداران بی­نام: دارندگان سهام بی­نام در هر حال در مجامع عمومی باید مورد تشخیص قرار گرفته، هویت آنها احراز گردد، تا هم از مزایای سود سهام منتفع شوند و هم اسامی و مشخصات آنها به حوزه­های مالیاتی مربوطه همراه با اظهارنامه مالیاتی شرکت ارائه شود. بدیهی است سهامداران بی­نام قبل از تشکیل مجمع باید به شرکت مراجعه و ورقه حضور در مجمع را دریافت نمایند و در روز مجمع مشخصات کامل خود را همراه با نشانی و تعداد سهام و تعداد رأى در ورقه حضور و غیابی که جهت تشخیص هویت سهامداران و تعیین حد نصاب قانونی جهت تشکیل مجمع ترتیب داده می­شود. برابر ماده 99 قانون تجارت، ثبت نمایند. سهامدارانی که به طریق فوق جزء سهامداران شرکت محسوب می­شوند، ورقه سهم متعلق به آنها محسوب و از مزایای آن بهره­مند می­گردند، مگر این که با پرداخت مالیات نقل و انتقال سهام به مأخذ 10% ارزش اسمی سهام و اخذ مفاصا حساب مالیاتی حقوق سهام خود را به شخص دیگری منتقل و نامبرده را به عنوان سهامدار جدید به شرکت معرفی نمایند که در این صورت باید نقل و انتقال در دفاتر سهام شرکت ثبت گردد.
 • سهام ممتاز: مؤسسین مى توانند برای خود و یا اشخاص ثالث با توجه به تخصص، اعتبار و موقعیت اشخاص، سهام ممتازی را در نظر بگیرند، مانند این که مؤسسین سهام شرکت را به مجموعاً 2000 سهم تقسیم و مقرر نمایند که دارندگان سهام از شماره 1 تا 500 حق داشته باشند سه عضو از 5 عضو هیئت مدیره شرکت را انتخاب نمایند یا از حق رأى بیشتری استفاده کنند و یا سود سهام بیشتری را نصیب خود سازند.
 • تعیین مبلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه مطالبه بقیه مبلغ اسمی هر سهم و مدتی که ظرف آن باید مطالبه شود که به هر حال از پنج سال متجاوز نخواهد بود: ممکن است مؤسسین براى تأمین منابع مالی شرکت، داوطلبین خرید سهام را مکلف نمایند که ارزش اسمی کلیه سهام خریداری شده را نقداً پرداخت نمایند و یا 35% آن را وفق قانون تجارت پرداخت و بقیه را تعهد به پرداخت نمایند. در اساسنامه شرکت باید نحوه مطالبه بقیه مبلغ تعهد شده سهامداران با توجه به قانون تجارت که به هر حال بیشتر از 5 سال نخواهد بود ذکر گردد.
 • نحوه انتقال سهام با نام: از برهان خلف ماده 21 قانون تجارت چنین استنباط می­شود که در شرکتهای سهامی عام که سهام شرکت برای پذیره نویسی یا فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانک­ها عرضه می شوند و یا حق و اجازه دارند با انتشار آگهی و اطلاعیه و هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خود اقدام نمایند، فلذا طبق ماده 41 قانون تجارت، به طریق اولی، این اجازه به صاحبان سهام اعطاء شده است که بدون هیچگونه قید و شرط (البته با پرداخت مالیات به مأخذ 10% ارزش اسمی سهام) و بدون موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی نسبت به فروش سهام خود به اشخاص ثالث اقدام نمایند.

       در شرکتهای سهامی خاص همانطور که گفته شد، مؤسسین کلیه سرمایه شرکت را باید تأمین کنند و تشکیل شرکت از جانب شرکاء علی الاصول نمی­تواند بدون آشنائى قبلى آنها صورت پذیرد. بر همین اساس در این گونه شرکتها سهامداران می­توانند توافق نمایند نقل و انتقال سهام بدون هیچگونه قید و شرطی به غیر واگذار شود و یا تصویب هیئت مدیره و یا مجامع عمومی را برای نقل و انتقال ضروری بدانند، با این حساب می­توان تحت شرایطی (با قید در اساسنامه) تقدم خرید سهام سهامداران فعلی شرکت را به سایر سهامداران شرکت در نظر گرفت.

انتقال سهام باید به اداره ثبت شرکتها اطلاع داده شود. سهامی که بدینوسیله مورد معامله و یا نقل و انتقال قرار می­گیرد باید به اداره ثبت شرکتها اطلاع داده شود.

 1. هیئت مدیره می­تواند با ارسال نامه­ای (ممهور به مهر و بر روی سربرگ شرکت با قید شماره و تاریخ) و با تصویر گواهی شده (سهام مورد انتقال) و یا تصویر گواهی شده (صفحه دفتر نقل و انتقالات سهام) و با ورقه فهرست اسامی حاضرین در جلسه مجمع عمومی (عادی سالیانه، عادی به طور فوق العاده/ فوق العاده) جهت تطبیق دارندگان سهام قدیم و جدید به اداره ثبت شرکتها، آن اداره را از نقل و انتقال سهام مطلع و مشخصات انتقال گیرنده (خریدار) را به آن اداره اطلاع دهد. از این نظر باید هیئت مدیره این امر را انجام دهد که هیئت مدیره نماینده قانونی شرکت است و اداره امور شرکت از هر نوع و از هر قبیل که باشد بر عهده هیئت مدیره قرار داده شده است.
 2. به دستور ماده 99 قانون تجارت دعوت کننده مجمع باید فهرستی از سهامداران حاضر در مجمع را با ذکر نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و تعداد سهام و آراء آنها تهیه نماید. بنابراین شرکت می­بایستی اسامی (سهامداران) را با ذکر مشخصات و اقامتگاه و تعداد سهام و آرای آنها فراهم و سپس (در صورت حضور حد نصاب قانونی سهامداران و تشکیل مجمع) با صورتجلسه مجمع مربوطه به اداره ثبت شرکتها تقدیم نماید.

در اینجا کارشناسان اداره ثبت شرکتها با تطبیق فهرست سهامداران ارائه شده آخرین مجمع سابق با سهامداران حاضر در مجمع (فعلی) نقل و انتقالات به عمل آمده در سهام سهامداران را مشخص و اسناد نقل و انتقال سهام را مورد بررسی قرار می­دهند.

 • اسناد نقل و انتقال مورد قبول اداره ثبت شرکتها:

اسناد (نقل و انتقال) مورد قبول اداره ثبت شرکتها به شرح ذیل است:

 • تصویر سهامی که مورد نقل و انتقال واقع شده و در همان ورقه با اصل تطبیق و نقل و انتقال مورد گواهی هیئت مدیره قرار گرفته و ممهور به مهر شرکت شده باشد.
 • تصویر دفتر سهام (آنجا که اسناد مورد نقل و انتقال قرار گرفته) و به امضای انتقال گیرنده (خریدار) و انتقال دهنده سهام (فروشنده) رسیده و توسط هیئت مدیره مورد گواهی و ممهور به مهر شرکت شده باشد.
 • مبایعه نامه تنظیمی فی مابین انتقال گیرنده سهام (خریدار) و انتقال دهنده سهام (فروشنده) که مورد گواهی هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت شده باشد.
 • آیا صورتجلسه مجمع عمومی و تأئید سهامداران در مجمع برای نقل و انتقال سهام لازم و یا قانونی است؟

در شرکتهای سهامی عام به دستور ماده 41 قانون تجارت نه هیئت مدیره و نه مجمع عمومی صلاحیت تأیید و تنفیذ بر نقل و انتقال سهام را ندارند. لیکن با استدلال معکوس از ماده 41 قانون تجارت اینچنین نتیجه گیری می­شود که در شرکتهای سهامی خاص اگر نقل و انتقال مشروط به موافقت هیئت مدیره و یا مجمع باشد صورتجلسه هیئت مدیره و یا مجمع عمومی نیز باید به پیوست اسناد نقل و انتقال به اداره نسبت شرکتها ارائه شود.

غیر ممکن بودن انتقال منافع و یا اجاره سهام به غیر: سئوالى که در این جا مطرح می­شود این است که آیا صاحبان سهام حق و اجازه دارند سهام خود را به صورت اجاره به غیر واگذار نمایند؟ جواب مسئله منفى است، زیرا اگرچه سهام قسمتی از سرمایه شرکت و دارنده سهام به قدرالسهم، شریک مایملک شرکت است اما بعد از تشکیل شرکت سرمایه کلاً در اختیار یک شخصیت مسنقل حقوقی، مجزی و منفک از شخصیت شرکاء بنام «شرکت» قرار می­گیرد، بدیهی است شرکت، سرمایه را به تصرف و تملک خود درمی­آورد که با عملیات تجاری به اهداف و موضوع شرکت جامه عمل بپوشاند و نصیبی که هر یک از شرکاء به قدر و به اندازه سهام خود که مبین قسمتی از سرمایه شرکت است.

در کلیه دارائى­ها اعم از منقول و غیرمنقول و هرگونه حقوق معنوی و اعتباری آن شریک و سهیم هستند و می­توانند این حق را با انتقال سهام به غیر واگذار نمایند، اما چون قادر به تسلیم و جدا کردن سرمایه خود که ورقه سهم معرف آن است به اشخاص دیگر نمی­باشند و قدرت بر تسلیم عین مستأجره را ندارند برابر ماده 470 قانون مدنی که مقرر داشته در صحت اجاره قدرت بر تسلیم عین مستأجره شرط است، انتقال منافع سهم یا اجاره دادن آن عملی غیرممکن و غیرقانونی است فلذا بر خلاف نظریه­های ابراز شده برخی از حقوقدانان حقی که یک شریک نسبت به سهام خریداری شده خود در یک شرکت سهامی دارد نه یک حق عینی و نه یک حق دینی است، بلکه باید در اینجا با نظریه آن دسته از حقوقدانان موافق بود که حق شرکاء را در شرکتهای تجاری حق خاصی تعبیر نموده و این حق را (منحصر) به مطالبه سود جاصل در زمان بقاء شرکت و تملک باقیمانده سرمایه (بقدرالسهم) پس از انحلال آن دانسته­اند- النهایه این حق، انحصار به دو موضوع فوق ندارد زیرا همین حق خاص به دارنده سهم اجازه می­دهد طبق اساسنامه که نوعی توافق جمعی است، نسبت به فروش و انتقال آن به غیر نیز اقدام نماید. مضاف بر این که دارنده این حق می­تواند با شرکت در مجامع عمومی و اعمال حق رأى در اداره شرکت از طریق انتخاب هیئت مدیره سهیم و شریک شود.

 • طریقه تبدیل سهام بانام به سهام بی نام و بالعکس:
 • تبدیل سهام بی­نام به بانام: در دو مورد به مرحله اجرا گذاشته می­شود. اول طبق تصمیم مجمع عمومی فوق العاده، دوم به موجب مقررات اساسنامه که به هر حال طبق ماده 44 قانون تجارت باید مراتب از طریق روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی­های شرکت را منتشر می­سازد، سه نوبت هر یک به فاصله 5 روز منتشر شود و به صاحبان سهام باید 6 ماه فرصت داده شود تا به شرکت مراجعه و با ارائه سهام بی­نام خود سهام بانام دریافت دارند.

(نمونه)

اطلاعیه

شرکت (سهامی عام/خاص)

(موضوع ماده 44 قانون تجارت)

در اجرای مقررات اساسنامه/ طبق تصمیم مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21/5/1389 صاحبان سهام بدینوسیله به اطلاع می رساند که کلیه سهامداران بی­نام این شرکت موظف هستند ظرف مدت سه روز پس از انتشار این آگهی که در سه نوبت متوالی به فاصله 5 روز منتشر خواهد شد، حداکثر ظرف 6 ماه به شرکت مراجعه و با ارائه سهام بی­نام خود، سهام بانام دریافت دارند. بدیهی است سهام بی­نام سهامدارانی که سهام خود را برای تبدیل به سهام با نام در مدت فوق به شرکت ارائه ننمایند، باطل محسوب و با آنان برابر مقررات رفتار خواهد شد.

هیئت مدیره

 • ابطال سهام بی­نام سهامدارانی که در فرصت معینه سهام خود را جهت تبدیل سهام بی­نام به سهام بانام ارائه ننمایند و فروش این گونه سهام: چنانچه سهامداران سهام بی­نام شرکت به اطلاعیه­های شرکت که به طریق فوق در روزنامه­های کثیرالانتشار شرکت که آگهی­های شرکت را منتشر می­سازد توجهی ننمایند، به ناچار شرکت طبق ماده 45 قانون تجارت سهام بی­نام آنها را باطل و برابر تعداد سهام بی­نام، سهام بانام صادر می­نماید و چون طبق اساسنامه به هر حال شرکت باید برابر سرمایه خود سهام و به تعداد لین گونه سهام، مالک آن را مشخص نماید- باید طبق ماده فوق این گونه سهام را در بورس اوراق بهادار (در صورتی که سهام شرکت در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشد)، وگرنه از طریق حراج در معرض فروش قرار دهد.

از حاصل فروش بدواً کلیه هزینه­ها اعم از هزینه آگهی و حق الزحمه و مخارج کارگزار بورس و غیره کسر و مازاد در حساب بانکی بهره­دار سپرده می­شود. در صورتی که ظرف ده سال از تاریخ فروش سهام باطل شده، دارنده سهم به شرکت مراجعه نماید، مبلغ سپرده و بهره به دستور شرکت از طرف بانک به صاحب سهم پرداخت می­شود و پس از انقضای مدت ده سال باقیمانده وجوه در حکم مال بلاصاحب بوده و باید از طرف بانک و با اطلاع دادستان شهرستان به خزانه دولت منتقل گردد.

 • نحوه انتشار آگهی حراج سهام بی نام: در مورد سهام بی­نام به بانام، آگهی حراج حداکثر تا یک ماه پس از انقضای مهلت شش ماه که سهامداران بی­نام حق ارائه سهام خود به شرکت جهت وصول سهام بانام را دارند به عمل می­آید، فاصله بین آگهی و تاریخ حراج حداقل ده روز و حداکثر یک ماه خواهد بود، در صورت عدم فروش سهام، شرکت می­تواند حراج را تا دو نوبت دیگر تجدید نماید، سئوالى که در اینجا مطرح می­شود این است که چنانچه دارنده سهام بی­نام قبل از انتشار آگهی حراج متوجه شده و به شرکت مراجعه نماید تکلیف چیست؟ قانون تجارت این موضوع را مسکوت گذاشته است، به نظر می­رسد که در این مورد باید دو موضوع را مورد مداقه قرار داد:
 1. زمانی که مهلت شش ماه منقضی شد ولی شرکت هنوز به تعداد سهام بی­نام تحویل داده نشده، سهام با نام صادر ننموده است و همچنین نسبت به انتشار آگهی حراج اقدام نکرده است، در این خصوص به نظر می­رسد چنانچه دارنده سهم بی­نام در این برهه از زمان به شرکت مراجعه نماید، شرکت می­تواند نسبت به صدور سهام بانام به ارائه دهنده سهام بی­نام اقدام نماید، چون در این خصوص منع قانونی خاصی در قانون تجارت مشاهده نمی­شود و حق مکتسبه­ای برای شخصی ایجاد نشده است، مضاف بر این که شرکت با صدور سهام بانام برای دارنده سهام بی­نام در این برهه از زمان، تحصیل حاصل از اقدامات در شرف انجام خود نموده است.
 2. زمانی که مهلت شش ماه منقضی شده و شرکت نسبت به صدور سهام بانام برابر تعداد سهام بی­نام ارائه نشده، اقدام و آگهی حراج را نیز منتشر ساخته است، نظر به این که در این برهه شرکت با اعلام ابطال سهام بی­نام، نسبت به صدور سهام بانام و آگهی حراج آن اقدام نموده است، حقوق دارندگان این گونه سهام بی­نام برای دریافت سهام بانام ساقط، این گونه سهامداران مکلف هستند مانند عموم مردم برای دریافت سهام شرکت از طریق حراج و یا اوراق بورس بهادار اقدام نمایند.

نکته: نظر به اینکه شرکتهای سهامی خاص حق عرضه سهام خود را در بورس اوراق بهادار ندارند، در این خصوص فقط حق اجازه فروش سهام بی نام خود را از طریق حراج و پس از انتشار آگهی حراج به طریق بالا خواهند داشت.

 • در صورت پیش بینی امکان صدور اوراق قرضه، ذکر شرایط و ترتیب آن: به دلیل اهمیت اقتصادی شرکتهای سهامی عام در روند توسعه اقتصادی کشور، این حق و اجازه به این گونه شرکتها اعطا شده است که در صورت لزوم خارج از سرمایه خود و اعتبارات مأخوذه از مراجع مالی و بانک­ها بطور مستقیم به مردم رجوع و از آنها برای رسیدن به اهداف خود مطالبه وام نمایند. فروش اوراق قرضه و مراجعه مستقیم به مردم جهت گرفتن وام را در دنیا دولت­ها متداول کرده­اند، آنها برای جبران کسری بودجه و یا زمانی که به دلیل کمبود منابع مالی دچار مضیقه شده­اند به این وسیله متوسل گردیده­اند و مردم ایران نیز از نظر اقتصادی و تاریخی با واژه ترکیبی اوراق قرضه بیگانه نیستند زیرا حداقل در دوره نخست وزیری دکتر محمد مصدق قائد و پیشوای نهضت ملی کردن نفت ایران و در مقابله با دسائس استعمارگران بیگانه خریدن اوراق قرضه دولتی بطور وسیع و گسترده­ای در آن جهاد ملی و وظیفه اجتماعی شرکت جستند.
 • اوراق قرضه چیست؟

بنابر تعریف ماده 52 قانون تجارت، ورقه قرضه ورقه (برگه) قابل معامله­ای است که معرف مبلغی وام است با بهره معین که تمامی آن یا اجزاء آن در موعد یا مواعد معینی باید مسترد گردد، علاوه بر شرکتهای سهامی (عام)، طبق ماده 2 قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب سال 1345 شهرداریها، مؤسسات وابسته به دولت و خزانه داری کل می توانند تحت شرایط مقرر در قوانین و تشکیلات خود مبادرت به صدور اوراق قرضه نمایند، و طبق قسمت اخیر ماده 52 قانون تجارت برای ورقه قرضه ممکن است علاوه بر بهره، حقوق دیگری نیز شناخته شود.

اوراق قرضه صادره توسط شرکتهای سهامی عام دارای حقوقی هستند که قانون تجارت جهت حفظ و استیفای حقوق دارندگان این اوراق به آنها اعطاء کرده است مانند این که چنانچه اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شرکت باشد در این صورت مجمع عمومی فوق العاده باید بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و گزارش خاص بازرسان شرکت، مقارن اجازه انتشار اوراق قرضه، افزایش سرمایه شرکت را اقلاً برابر با مبلغ قرضه تصویب که در این صورت حق تقدم (حق رجحان) سهامداران شرکت در خرید سهام قابل تعویض با اوراق قرضه خود بخود منتفی خواهد بود (ماده 63 قانون تجارت) و این حق ذاتاً به دارندگان اوراق قرضه تعلق می­گیرد که با تعویض اوراق قرضه خود به سهام شرکت در زمره دارندگان سهام شرکت قرار بگیرند بر این اساس زمانی که مجمع عمومی فوق­العاده شرکت تصمیم به کاهش اختیاری سرمایه شرکت نماید دارندگان اوراق قرضه می­توانند از تاریخ نشر آخرین آگهی شرکت مربوط به اعلامیه کاهش اختیاری سرمایه شرکت به دادگاه ذیصلاح مراجعه و نسبت به کاهش اختیاری شرکت اعتراض و حقوق خود را مورد مطالبه قرار دارند.

البته دارندگان اوراق قرضه در اداره امور شرکت نمی­توانند دخالتی داشته باشند و فقط بستانکار شرکت محسوب می­شوند ولی حق دارند در ازاء خرید اوراق قرضه در موعد یا مواعدی که تعیین شده است اصل وام و بهره تعیین شده خود را مسترد دارند و در صورت قابلیت تبدیل ورقه به سهام شرکت، دارندگان اوراق قرضه هم می­توانند بدون توجه به این تبدیل و تعویض جهت دریافت اصل و بهره اوراق قرضه به شدکت مراجعه نمایند یا سهام شرکت را به تملک خود درآورند این است که قسمت دوم ماده 64 قانون تجارت مقرر نموده: تعویض ورقه قرضه با سهم تابع میل و رضایت دارنده ورقه قرضه است. در صورت انجام تشریفات قانونی مربوط به تعویض اوراق قرضه در هر موقع قبل از سررسید (اصل و بهره) می توانند تحت شرایط و ترتیبی که در اوراق قرضه قید شده است، آنرا با سهام شرکت تعویض نمایند.

 • رابطه حقوقی شرکت با دارندگان اوراق قرضه:

صدور اوراق قرضه از طرف شرکتهای سهامی عام و رابطه حقوقی شرکت با دارندگان این گونه اوراق را شاید بتوان در چارچوب عقد قرض تبیین نمود زیرا بر اساس ماده 653 قانون مدنی مقترض (در اینجا شرکت) می­تواند بوجه ملزمی به مقرض (در اینجا دارنده اوراق قرضه) وکالت دهد در مدتی که قرض بر ذمه او باقی است مقدار معینی از دارائى مدیون را در هر ماه یا در هر سال (در اینجا موعد یا مواعد معینه) مجاناً به خود منتقل نماید اما اشکال در اینجاست که اصولاً در عقد قرض بهره مصداقی ندارد زیرا مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است رد کند اگر چه قیماً ترقّی یا تنزّل کرده باشد. البته بنابر تجویز قسمت اخیر ماده 648 قانون مدنی در صورت تعذّر رد مثل، مقترض موظف است قیمت یوالرد را بدهد، حال چنانچه ماده 653 قانون مدنی را جواز ربح و بهره بدانیم و مقترض (در اینجا شرکت) تضمیناتی به مقرض (در اینجا دارنده اوراق قرضه) بدهد و آنها وکالت در انتقال دارایی مدیون را به عنوان اصل و بهره یا فقط بهره طبق مفاد ماده مزبور مجانا به خود داشته باشند.

از نقطه نظر مجوز قانونی و همچنین تبیین روابط حقوقی شرکت با دارندگان اوراق ثرضه مشکل بوجود نمی­آید اما چنانچه این تضمینات داده نشود و مقدمات مربوط به تنظیم وکالتنامه به مرحله اجرا درنیاید تکلیف چیست؟ در این صورت می­شود روابط حقوقی طرفین را طبق عقد مضاربه تبیین نمود؟ – به نظر می­رسد جواب این سئوال منفی باشد زیرا مضاربه عقدیست که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می­دهد با قید این که طرف دیگر تجارت کرده و در سود و زیان آن شریک باشند در حالیکه در ما نحن فیه دارنده اوراق قرضه نمی­تواند به سود یا زیان شرکت چشم داشته باشد بلکه او می­خواهد در ازاء وجهی که پرداخت کرده در موعد یا مواعد تعیین شده آنرا دریافت دارد.

با این توضیحات و با توجه به جمعبندی مطالب معروضه باید ذهن را از روابط حقوقی فی مابین شرکت و دارندگان اوراق قرضه منطبق با عقد فرض و مضاربه خارج و آنرا معطوف ماده 10 قانون مدنی که مقرر داشته: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد نموده­اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است، نمود، زیرا با توجه به حقوقی که قانون به دارندگان اوراق قرضه اعطا نموده، روابط حقوقی فی مابین شرکت و دارندگان اوراق قرضه را نمی­توان فقط در چهارچوب عقد قرض تبیین و تصور نمود، بلکه باید رابطه فی مابین را یک رابطه خاص حقوقی تلقی نمود که به دارنده اوراق قرضه این حق و اجازه اعطا شده است بنا به میل خود در موعد یا مواعد معینه اصل وام و بهره را دریافت و در صورت تمایل و تحت شرایط مربوطه، اوراق قرضه را به سهام شرکت تعویض و یا تبدیل نماید و در زمره صاحبان سهام شرکت درآید و یا اوراق قرضه خود را به عنوان اوراق بهادار معامله و به غیر منتقل سازند.

 • شرایط صدور اوراق قرضه:

برای صدور اوراق قرضه از جانب شرکت سهامی شرایط ذیل ضروری است:

 • نوع شرکت باید شرکت سهامی عام باشد، بنابراین و بطور کلی شرکتهای سهامی خاص از صدور اوراق قرضه محروم شده­اند.
 • از تاریخ ثبت شرکت دو سال تمام گذشته باشد.
 • اجازه انتشار و صدور اوراق قرضه باید در اساسنامه شرکت قید شده باشد. در صورت عدم تصریح این موضوع در اساسنامه، بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و اجازه و تصویب مجمع عمومی فوق العاده و اصلاح اساسنامه می­توان به صدور اوراق قرضه اقدام نمود.
 • شرکت زمانی می­تواند نسبت به صدور اوراق قرضه اقدام نماید که تمام سرمایه ثبت شده شرکت، توسط صاحبان سهام پرداخت شده باشد.
 • حداقل در دو نوبت ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت توسط مجمع عمومی صاحبان سهام به تصویب رسیده باشد.
 • تشریفات قانونی مربوط به انتشار اوراق قرضه:

تصمیم راجع به صدور و انتشار اوراق قرضه همراه با طرح اطلاعیه انتشار اوراق قرضه جهت اطلاع عموم و پذیره نویسی باید به مرجع ثبت شرکت­ها ارائه شود، اداره ثبت شرکتها پس از ثبت تصمیم مزبور خلاصه آنرا همراه با طرح اعلامیه انتشار اوراق قرضه به هزینه شرکت در روزنامه رسمی آگهی خواهد نمود. پس از انتشار این آگهی در روزنامه رسمی، شرکت باید به هزینه خود تصمیم مجمع عمومی و اطلاعیه انتشار اوراق قرضه را با قید شماره و تاریخ آگهی منتشر شده در روزنامه رسمی و همچنین شماره و تاریخ روزنامه رسمی که آگهی در آن منتشر شده است را در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی­های شرکت در آن منتشر می­گردد، جهت اطلاع عموم منتشر سازد.

 • طرح اطلاعیه انتشار اوراق قرضه

طبق ماده 58 قانون تجارت، اطلاعیه انتشار اوراق قرضه باید مشتمل بر نکات زیر بوده و توسط دارندگان امضاء مجاز شرکت امضاء شده باشد.

 • نام شرکت
 • موضوع شرکت
 • شماره و تاریخ ثبت شرکت
 • مرکز اصلی شرکت
 • مدت شرکت
 • مبلغ سرمایه شرکت و تصریح به این که کلیه آن پرداخت شده است.
 • در صورتی که شرکت سابقا اوراق قرضه صادر کرده است مبلغ و نعداد و تاریخ صدور آن و تصمیماتی که احتمالا برای بازپرداخت آن در نظر گرفته شده است و همچنین مبالغ بازپرداخت شده آن و در صورتی که اوراق قرضه سابق قابل تبدیل به سهام شرکت بوده باشد مقداری از آنگونه اوراق قرضه کهخنوز تبدیل به سهم نشده است.
 • در صورتی که شرکت سابقا اوراق قرضه موسسه دیگری را تضمین کرده باشد مبلغ و مدت و سایر شرایط مذکور
 • مبلغ قرضه و مدت آن و همچنین مبلغ اسمی هر ورقه و نرخ بهره ای که به قرضه تعلق می گیرد و ترتیب محاسبه آن و ذکر سایر حقوقی که احتمالا برای اوراق قرضه در نظر گرفته شده است و همچنین موعد یا مواعد و شرایط بازپرداخت اصل و پرداخت بهره و غیره و در صورتی که اوراق قرضه قابل بازخرید باشد شرایط و ترتیب بازخرید
 • تضمیناتی که احتمالا برای اوراق در نظر گرفته شده است.
 • اگر اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شرکت یا قابل تبدیل به سهام شرکت باشد مهلت و ساید شرایط تعویض یا تبدیل
 • خلاصه گزارش وضع مالی شرکت و خلاصه ترازنامه آخرین سال مالی آن که به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام رسیده است.

(نمونه)

اطلاعیه

طرح اطلاعیه انتشار اوراق قرضه

مربوط به شرکت     (سهامی عام/ خاص)

(موضوع ماده 58 قانون تجارت)

1) نام شرکت: شرکت       (سهامی عام)

2) موضوع شرکت: برابر با اساسنامه باید کاملاً درج گردد.

3) شماره و تاریخ ثبت شرکت: برابر با اسناد شرکت باید قید گردد.

4) مرکز اصلی شرکت: برابر با اسناد شرکت باید قید گردد.

5) مدت شرکت: برابر با اساسنامه شرکت باید قید گردد.

6) مبلغ سرمایه شرکت: سرمایه شرکت مبلغ               ریال که تماما توسط صاحبان سهام پرداخت شده است.

7) شرکت قبلاً اوراق قرضه منتشر ننموده است / قبلاً و در سال/ سالهای         مبادرت به انتشار تعداد اوراق قرضه هر کدام به مبلغ         ریال و جمعاً به مبلغ           ریال نموده است.

شرکت برای بازپرداخت اوراق قرضه مبادرت به/ افتتاح ضمانت نامه بدون قید و شرط بانکی/ گرو گذاشتن ملک شماره/           شماره         دفتر خانه شماره         نمود و/ اصل وام و بهره تا تاریخ/         / تا این تاریخ/ کلاً پرداخت گردید/ تا این تاریخ اصل وام و بهره تعداد       ورقه از مجموع اوراق قرضه پرداخت گردید/ اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام شرکت نبوده است/ چون اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام شرکت بوده است/ تعداد     اوراق قرضه به سهام شرکت تبدیل و دارندگان آن اوراق هم اکنون جزء صاحبان سهام شرکت گردیده­اند.

8) شرکت تا کنون اوراق قرضه صادره توسط مؤسسات مالى و اعتبارى و شرکتهاى سهامى عام دیگر راتضمین ننموده است./ نظر به قدرت و امکانات عظیم مالی، شرکت تا کنون و در سال/ سالهای        مبادرت به تضمین اوراق قرضه مؤسسه/ بانک/ شرکت سهامی عام/ را به تعداد       هر کدام بمبلغ     ریال و مجموعاً       ریال نموده است.

9) تعداد اوراق قرضه­ای که شرکت قصد انتشار آنرا دارد مبلغ         ریال خواهد بود که اوصاف آن به شرح زیر می­باشد:

الف: مبلغ هر کدام از اوراق قرضه           ریال است و مدت بازپرداخت آن       ماه/ سال می­باشد.

ب: به هر کدام از ورقه به ازاء هر ماه/ سال/ مبلغ         ریال به عنوان بهره تعلق قرار خواهد گرفت که در انتهای موعد/مواعد/ تعیین شده پرداخت می­گردد.

ج: دارندگان اوراق قرضه نمی­توانند قبل از موعد/ مواعد/ تعیین شده جهت دریافت اصل وام خود به شرکت مراجعه نمایند/ دارندگان اوراق قرضه می­توانند بدون هیچ قید و شرطی لغایت پس از گذشت/ ماه/ سال/ از تاریخ پدیره نویسی به شرکت مراجعه و اصل وام خود را دریافت دارند.

10) شرکت جهت بازپرداخت اصل وام و بهره متعلقه تصمیمات ذیل را در نظر گرفته است.

الف – تضمین بانکی صادر شده توسط بانک                 شعبه

ب – به گرو گذاشتن ملک شماره         بخش        ثبت اسناد    در دفترخانه اسناد رسمی شماره        که طبق برآورد 1/3/ کارشناس رسمی دادگستری مبلغ     ریال ارزش واقعی آن است.

11) اوراق قرضه منتشر شده قابل تعویض به سهام شرکت نمی­باشد/ نظر به این که شرکت همزمان با انتشار اوراق قرضه مبادرت به افزایش سرمایه شرکت برابر با مبلغ اوراق قرضه نموده است و تمامی این اوراق توسط بانک/ مؤسسه/       پذیره نویسی و مقید به تعویض گردیده است، دارندگان اوراق قرضه می­توانند به شرکت مراجعه و در قبال ارائه اوراق قرضه سهام شرکت را دریافت دارند.

12) شرکت در سال       تأسیس و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سالهای      در         مجمع عمومی صاحبان سهام به ترتیب منعقده در تاریخهای          مورد تصویب قرار گرفته است. رونوشت ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سالهای مالی مذکور در شرکت نگهداری می­شود، علاقمندان می­توانند جهت روئیت ترازنامه­ها به محل شرکت مراجعه نمایند.

هیئت مدیره/                                                                    دارندگان حق امضاء مجاز شرکت/

 

 

 

 • ویژگی­های مربوط به ورقه قرضه

دارندگان حق امضاء شرکت باید بر روی ورقه قرضه امضاء خود را به عنوان اوراق تعهد آور شرکت قید نمایند و با وحدت ملاک قرار دادن ماده 25 قانون تجارت چنین استنباط می­شود که اوراق قرضه همانند اوراق سهام باید متحدالشکل و چاپی و دارای شماره ترتیب بوده باشد.

بر روی اوراق قرضه باید نکات مشروحه ذیل قید شود:

 • نام شرکت
 • شماره و تاریخ ثبت شرکت
 • مرکز اصلی شرکت
 • مبلغ سرمایه شرکت
 • مدت شرکت
 • مبلغ اسمی و شماره ترتیب و تاریخ صدور ورقه قرضه
 • تاریخ و شرایط بازپرداخت قرضه و نیز شرایط بازخرید ورقه قرضه (اگر قابل بازخرید باشد)
 • تضمیناتی که احتمالاً برای قرضه در نظر گرفته شده است.

 

 • شرائط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه شرکت: شرائط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه شرکت در بحث مربوط به صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده به تفصیل شرح داده خواهد شد.
 • مواقع و ترتیب دعوت مجامع: در اساسنامه شرکت باید مواقع تشکیل مجامع اعم از مجمع عمومی عادی سالیانه، مجمع عمومی عادی بطور فوق­العاده و مجمع عمومی فوق­ العاده قید گردد، در اساسنامه باید قید شود در چه هنگام از سال (از سال مالی) مجمع عمومی عادی سالیانه، مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و با چه دستوری منعقد گردد، در اساسنامه شرکت همچنین مواردی که مجمع عمومی فوق العاده باید دعوت به تشکیل جلسه شود، قید گردد.

     ما در مباحث آتی بطور مفصل و مشروح در ارتباط با چگونگی تشکیل مجامع صحبت خواهیم کرد در اینجا اجمالاً متذکر می­شویم که مجامع عمومی عالی­ترین تشکل صاحبان سهام است. در شرکتهای سهامی، مجمع عمومی عادی سالیانه بطور الزامی 1 تا 6 ماه پس از پایان سال مالی جهت طرح و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی قبل، انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی در جریان، انتخاب هیئت مدیره (در صورت منقضی شدن مدت مدیریت مدیران)، تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی­های شرکت را منتشر می­سازد تشکیل می­شود با این توضیح که مجمع عمومی عادی درباره تمام موضوعات غیر از موضوعاتی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده قرار دارد، دارای صلاحیت است، چنانچه مجمع عمومی در غیر از مواعدی که در اساسنامه برای تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه معین شده، تشکیل گردد، آن مجمع اصطلاحاً مجمع عمومی عادی بطور فوق­العاده نامیده می­شود که دارای صلاحیت رسیدگی به موضوعات شرکت برابر مجمع عمومی عادی سالیانه است.

دعوت از سهامداران برای حضور در مجامع به وسیله انتشار آگهی دعوت از طریق روزنامه کثیرالانتشاری که در مجمع عمومی عادی سالیانه معین می­شود، به عمل می­آید، چنانچه کلیه سهامداران در مجمع عمومی حضور داشته باشند انتشار آگهی دعوت الزامی نیست، فاصله تاریخ انتشار آگهی دعوت در روزنامه با تشکیل مجمع نباید کمتر از 10 روز و دیرتر از 40 روز باشد.

 • مقررات راجع به حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی و ترتیب اداره آنها: مجامع عمومی به وسیله هیئت رئیسه­اى متشکل از یک رئیس و دو ناظر (که الزاماً باید از صاحبان سهام باشند) و یک منشی که هم می­تواند از صاحبان سهام و یا از خارج انتخاب شود، تشکیل می­شود، در مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی عادی بطور فوق­ العاده، حضور حداقل نصف به علاوه یک سهامداران (اکثریت) جهت تشکیل و رسمیت یافتن مجمع ضروری است.
 • طریقه شور و اخذ رأى اکثریت لازم برای معتبر بودن تصمیمات مجامع: نحوه مذاکرات می­تواند تابع آئین نامه مصوب مجمع عمومی به عمل آید، در صورت فقدان چنین آئین نامه یا دستورالعملی، هیئت رئیسه مجمع می­تواند مجمع را اداره و ترتیب مذاکرات افراد را بدهد. اخذ رأى در شرکتهای سهامی معمولاً به صورت مخفی به عمل می­آید و دارنده هر سهم می­تواند دارای یک رأى باشد مگر این که برای بعضی از دارندگان سهام مزایائى قائل شده باشند و (چنانچه در اساسنامه قید گردیده باشد) ممکن است در یک شرکت، سهام بعضی اشخاص با ضریب 2 یا 4 یا 6 محاسبه گردد. در مجمع عمومی عادی سالیانه و عادی بطور فوق العاده تصمیمات با آراء دو سوم سهامداران حاضر در مجمع اتخاذ و جنبه قانونی می­یابد در این خصوص در مباحث آتی بطور مفصل صحبت خواهد شد.
 • تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت مأمریت آنها و نحوه تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت یا استعفا می­کنند یا محجور یا معزول یا به جهات قانونی از مدیریت شرکت ممنوع می­گردند: هیئت مدیره شرکت را، مجمع عمومی مؤسس – مجمع عمومی عادی سالیانه و یا مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده تعیین می­نمایند. تعداد مدیران با توجه به وضعیت و گستردگی شرکت می­تواند متفاوت باشد، لیکن در شرکتهای سهامی عام اعضاء هیئت مدیره اصلی بنا به نص صریح ماده 107 قانون تجارت نمی­توانند کمتر از 5 نفر (شخص) باشند.

تعداد هیئت مدیره در شرکتهای سهامی خاص در قانون تجارت معین نشده، با توجه به اتحاد طریق می­توان حداقل اعضاء هیئت مدیره در شرکتهای سهامی خاص را 2 شخص دانست – مدت مأموریت هیئت مدیره در شرکتهای سهامی حداکثر 2 سال است جانشینان هیئت مدیره اعضاء على البدل هیئت مدیره منتخب مجامع مذکور هستند که صورت لزوم برای تصدی امر مدیریت باید دعوت به همکاری شوند – چنانچه عضو علی البدل برای تکمیل هیئت مدیره شرکت وجود نداشته باشد- (به دلیل عدم انتخاب اعضاء علی البدل و یا استعفاء دسته جمعی هیئت مدیره اصلی و یا به علل دیگر) مجمع عمومی باید برای تکمیل اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره تشکیل گردند.

 • تعیین وظائف و حدود اختیارات مدیران: وظائف و اختیارات مدیران در شرکتهای سهامی دارای دو وجه است، یکی از نقطه نظر روابط فی مابین مدیران و اعضاء و سهامداران شرکت و دیگری از نظر وظائف و اختیاراتی که مدیران برای اداره شرکت و پیشبرد اهداف شرکت دارند، در مورد وجه اول، اعضاء هیئت مدیره وکیل و امین صاحبان سهام هستند و باید در اعمال و اقدامات خود رعایت مصلحت و منفعت موکلین خود یعنی صاحبان سهام هستند و باید در اعمال و اقدامات خود رعایت مصلحت و منفعت موکلین خود یعنی صاحبان سهام را از هر نظر بنمایند که در این خصوص در مباحث بعدی بیشتر صحبت خواهیم کرد، در مورد وجه دوم بنا به نص صریح ماده 118 قانون تجارت، مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می­باشند، البته چنانچه هیئت مدیره از حدود اختیارات خود، مصرحه در اساسنامه تخطی و تجاوز نماید، اعمال و اقدامات آنها در مقابل اشخاص نافذ بوده و شرکت موظف به اجرای تعهدات به عمل آمده می­باشد.
 • تعیین سهام تضمینی که مدیران باید به صندوق شرکت بسپارند: مدیران شرکت جهت تضمین اعمال و اقدامات و تقصیرات خود در برابر سهامداران باید تعدادی از سهام خود را در صندوق شرکت (حبس) یا تودیع نمایند، تعداد سهام تضمینی مدیران شرکت را که بدینطریق باید در صندوق شرکت تودیع گردد، اساسنامه معین خواهد نمود ولی به هر حال طبق نص صریح ماده 114 قانون تجارت نباید این گونه سهام از تعداد سهامی که به موجب اساسنامه جهت دادن رأى در مجامع عمومی لازم است، کمتر باشد، و مادام که مدیری مفاصا حساب دوره تصدی خود در شرکت را دریافت نداشته است سهام مذکور در صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند با این توضیح که به موجب ماده 116 قانون تجارت تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره مالی شرکت به منزله مفاصا حساب مدیران برای همان دوره مالی می­باشد و پس از تصویب ترازنامه دوره تصدی مدیران، سهام تضمینی خود بخود از وثیقه شرکت خارج خواهد شد.
 • قید این که شرکت یک بازرس خواهد داشت یا بیشتر و نحوه انتخاب مدت مأموریت بازرس: شرکت می­تواند یک یا چند بازرس اصلی و یک یا چند بازرس علی البدل راشته باشد و مستنبط از بالای ماده 144 قانون تجارت، مدت مأموریت بازرس یا بازرسان در یک شرکت سهامی نمی­تواند بیش از یک سال (یک سال مالی) باشد و در مجمع عمومی عادی سالیانه، که شرکت سهامی پس از انقضاء سال مالی موظف به انعقاد آن هستند، باید اجباراً نسبت به انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان اتخاذ تصمیم و اقدام نمایند با این توضیح که انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان پس از انقضاء سال مالی بلامانع است. اشخاص واجد شرایط برای بازرسی شرکتهای سهامی و حدود وظائف و اختیارات آنها را در مباحث آتی مورد بحث قرار خواهیم داد.

 

 • تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به بازرسان و به مجمع عمومی سالیانه: تعیین آغاز سال مالی، همان است که برابر ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 که از اول فروردین ماه سال 1368 قابل اجراء گردیده به سال مالیاتی تعبیر شده است و سال مالیاتی از اول فروردین ماه هر سال خورشیدی شروع و تا آخر اسفند ماه همان سال امتداد می­یابد بر این اساس سال مالی هر شرکت، باید از اول فروردین ماه آغاز و آخر اسفند ماه همان سال پایان یابد جز سال تأسیس شرکت که اول سال مالی آن، روز تشکیل شرکت می­باشد، پس از انقضاء سال مالی، مستنبط از همین ماده هر شرکت حداکثر تا چهار ماه پس از انقضاء سال مالیاتی (آخر اسفند ماه) فرصت دارد، نسبت به تنظیم تراز نامه و حساب سود و زیان شرکت اقدام و اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر قانونی خود را به مراجع مالیاتی تسلیم نماید.

البته همانطور که در مباحث آتی متذکر خواهیم شد هیئت مدیره در همین خلال باید مجمع عمومی عادی سالیانه را دعوت به انعقاد جلسه نموده تا نسبت به ترازنامه تنظیمی اتخاذ تصمیم به عمل آید، چنانچه شرکت در موعد فوق به هر دلیلی موفق به تنظیم ترازنامه نگردد و اظهارنامه مالیاتی خود را در فرجه معینه یعنی تا اول مرداد ماه به مراجع مالیاتی تسلیم ننماید، اولاً دفاتر قانونی شرکت از نظر محاسبه مالیاتی باطل و مراجع مالیاتی، مالیات شرکت را علی­الراس محاسبه می­نمایند، ثانیاً شرکت ملزم خواهد بود، مجمع عمومی عادی بطور فوق­العاده را جهت اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه که به هر حال باید تنظیم گردد، دعوت به انعقاد جلسه نماید، در هرحال هیئت مدیره موظف است طبق ماده 232 قانون تجارت 20 دوز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه/ مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده/ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را جهت ملاحظه و اظهار نظر به بازرس یا بازرسان قانونی شرکت ارائه نماید.

 • تهیه و تنظیم اظهار نامه ثبت شرکت:
 • اظهارنامه چیست؟

اظهار نامه یا «تقاضانامه ثبت شرکت» در اصطلاح قانون تجارت به سندی گفته می­شود که توسط اداره ثبت شرکتها تهیه و تنظیم گردیده و تقاضا کننده ثبت (هیئت مدیره و یا وکیل منتخب آنها) باید با توجه به اساسنامه و صورتجلسات مجمع عمومی و صورتجلسه هیئت مدیره و دیگر اسناد و مدارک متقن و خدشه ناپذیر شرکت از قبیل نام و موضوع و مدت و نشانی و میزان سرمایه شرکت اعم از نقدی و جنسی و میزان سرمایه هر یک از سهامداران و مبلغ پرداختی و تعهد شده آنها و اسامی هیئت مدیره و مدیر عامل و دارندگان حق امضاء نام بازرس و موارد انحلال و موعد و نحوه تقسیم سود و غیره، نسبت به تنظیم مندرجات آنها اقدام و آنرا با اسناد مورد لزوم جهت ثبت شرکت تقدیم اداره ثبت شرکتها نماید.

تقاضانامه در دو نسخه تنظیم می­گردد و بعد از ثبت شرکت متصدی ثبت باید طبق ماده 5 نظامنامه قانون تجارت مصوب سال 1311 نسخه ثانی آنرا با قید تاریخ و نمره «شماره» ثبت و امضاء و به مهر اداره ثبت شرکتها ممهور کرده به تقاضا کننده بدهد، این سند، سند ثبت شرکت خواهدبود و طبق ماده 6 همان قانون، در طرف ماه اول ثبت هر شرکت، خلاصه شرکتنامه و منضمات آن باید توسط اداره ثبت محل در مجله رسمی عدلیه (روزنامه رسمی) و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت به خرج خود شرکت منتشر شود. طرح و تهیه اعلامیه پذیره­ نویسی سهام شرکت که به امضاء کلیه مؤسسین رسیده باشد.

استفاده از کلمه پذیره نویسی در فرهنگ حقوقی کشور از زمان تصویب اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 متداول گشته است و معنا و مفهوم این عبارت در اصطلاح قانون تجارت این است که اشخاص آگاهانه و آزادانه نسیت به خرید سهام و واریز مبلغ واجب الادا و تعهد بر پرداخت (مابقی ارزش سهام طبق اساسنامه) چنانچه خرید سهام قسمتی نقدی و قسمتی نیز بطور اقساط باشد، اقدام نمایند، طرح اعلامیه پذیره نویسی مورد بحث برابر ماده 9 قانون تجارت باید مشتمل بر نکات ذیل باشد:

 • نام شرکت
 • موضوع شرکت و نوع فعالیت­هائى که شرکت
 • مرکز اصلی شرکت و شعبه آن در صورتی که تأسیس شعبه مدنظر باشد.
 • مدت شرکت
 • هویت کامل و اقامتگاه و شغل مؤسسین، در صورتی که تمام یا بعضی از مؤسسین در امور مربوط به موضوع شرکت یا امور مشابه با آن سوابق یا اطلاعات یا تجاربی داشته باشند ذکر آن به اختصار
 • مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیرنقد آن به تفکیک و تعداد و نوع سهام در مورد سرمایه غیر نقد شرکت و تعیین مقدار و مشخصات و اوصاف و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف سرمایه غیر نقد اطلاع حاصل نمود.
 • در صورتی که مؤسسین مزایائى برای خود در نظر گرفته اند تعیین چگونگی و موجبات آن مزایا به تفصیل
 • تعیین مقداری از سرمایه که مؤسسین تعهد کرده و مبلغی که پرداخت کرده­اند.
 • ذکر هزینه­هائى که مؤسسین تا آن موقع جهت تدارک مقدماتی تشکیل شرکت و مطالعاتی که انجام گرفته است پرداخت کرده­اند و برآورد هزینه­های لازم تا شروع فعالیتهای شرکت
 • در صورتی که انجام موضوع شرکت قانوناً مستلزم موافقت مراجع خاصی باشد ذکر مشخصات اجاره نامه با موافقت اصولی آن مراجع
 • ذکر حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره نویسی باید مقارن پذیره نویسی نقداً پرداخت گردد.
 • ذکر شماره و مشخصات حساب بانکی که مبلغ نقدی سهام مورد تعهد باید به آن حساب پرداخت شود و تعیین مهلتی که طی آن اشخاص ذیعلاقه می­توانند برای پذیره نویسی و پرداخت مبلغ نقدی به بانک مراجعه کنند.
 • تصریح به این که اظهارنامه مؤسسین به اهتمام طرح اساسنامه برای مراجعه علاقمندان به مرجع ثبت شرکتها تسلیم شده است.
 • ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که هرگونه دعوت و اطلاعیه بعدی تا تشکیل مجمع عمومی مؤسس منحصراً در آن منتشر خواهد شد.
 • چگونگی تخصیص سهام به پذیره نویسان

(نمونه)

اعلامیه پذیره نویسی

در شرکت         (سهامی عام)

در شرف تأسیس

(موضوع ماده 9 قانون تجارت)

شرکت         (سهامی عام) در شرف تأسیس از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی علاقمند به توسعه صنعت و پیشرفت کشور دعوت به عمل می­آورد تا با عنایت و ملاحظه این اعلامیه نسبت به خرید سهام شرکت اقدام و پس از خرید جزء صاحبان سهام شرکت قرار گیرند.

1- نام شرکت:                     (سهامی عام)

2- موضوع و هدف شرکت: خرید زمین، نصب تجهیزات و ماشین­ آلات و راه­ اندازی کارخانه، ایجاد انبار و فروشگاه و دایر نمودن شعبه و شاخه در ایران و خارج از کشور، واردات کلیه مواد اولیه و ملزومات مورد نیاز و صادرات کالاهای ساخته شده، انجام کلیه امور بازرگانی و تجاری مربوطه، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر اقدامات لازم در ارتباط با موضوع شرکت

3- مدت شرکت: شرکت برای 10 سال/ نامحدود/ تشکیل می­شود.

4- مرکز اصلی شرکت: تهران،           شرکت فعلاً شعبه­ای ندارد./ به شرح زیر است:

1-                    بنشانی

2-                     بنشانی

5- هویت و اقامتگاه و شغل مؤسسین شرکت: شرکت عبارتند از:

آقای         فرزند       دارنده شناسنامه           صادره از        به شماره ملی              به نشانی تهران                                   دارای 20 سال سابقه در تولید

خانم….

آقای

شرکت

آقای

6- سرمایه شرکت: مبلغ               ریال است که به           سهم بانام         ریالی تقسیم شده است.

/سرمایه شرکت کلا نقدی است.

/ مبلغ       ریال سرمایه شرکت نقدی و مبلغ     ریال غیرنقدی است، سرمایه غیرنقدی شرکت عبارتند از:

1- مقداری مواد اولیه شامل                 به ارزش                 ریال

2- ماشین آلات شامل                           به ارزش               ریال

3- ….

کلیه سرمایه غیرنقدی بر طبق ماده         قانون تجارت توسط آقای/ خانم         کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و ورقه ارزیابی به ضمیمه اظهارنامه تقدیم اداره ثبت شرکتها گردیده است و علاقمندان می­توانند با مراجعه به آن اداره ورقه ارزیابی را ملاحظه نمایند.

اوصاف اوراق سهام شرکت به شرح زیر است:

اوراق سهام شرکت متحدالشکل و دارای ارزش مساوی است.

اوراق سهام شرکت دو نوع است.

الف: سهام عادی – که تعداد آنها         برگ می­باشد و دارنده هر سهم از این نوع سهام در مجامع عمومی اعم از عادی سالیانه عادی بطور فوق العاده دارای 5 رأى می­باشد.

ب: سهام ممتاز که تعداد آنها         برگ می­باشد و دارنده هر سهم از این نوع سهام در مجامع عمومی اعم از عادی سالیانه عادی بطور فوق العاده دارای 5 رأى می­باشد.

7- حداقل تعداد         عضو از کل       عضو هیئت مدیره باید از دارندگان سهام ممتاز انتخاب شوند.

8- معادل         ریال سرمایه توسط مؤسسین تعهد و نقداً پرداخت و گواهینامه مربوط به ضمیمه اسناد و مدارک مورد لزوم جهت ملاحظه عموم به اداره ثبت شرکتها ارائه شده است.

9- هزینه­های مطالعاتی و طرح توجیهی و مخارج کارشناسان و غیره تا این تاریخ بالغ بر     ریال گردیده است.

10 – شرکت جهت دستیابی به اهداف و اجرای موضوع شرکت مبادرت به دریافت موافقتنامه اصولی به شماره             مورخ             از وزارت           گردیده است.

11- هر یک از پذیره نویسان حداقل بایستی تعداد       سهم از سهام عرضه شده شرکت را پذیره­نویسی نموده با تنظیم ورقه تعهد پرداختی تمامی/ 35% / مبلغ اسمی سهام خریداری شده را همزمان به حساب شماره         بانک      شعبه       واریز نموده و فیش مربوطه را به شرکت ارائه نماید.

12- اظهارنامه شرکت که طبق قانون تجارت تنظیم شده همراه با طرح اساسنامه برای بحث و بررسی در مجمع عمومی مؤسس که به امضاء کلیه مؤسسین رسیده است به اداره ثبت شرکتها تسلیم – علاقمندان می­توانند جهت مطالعه و کسب اطلاعات بیشتر و ارائه هر گونه پیشنهادات اصلاحی در مجمع عمومی مؤسس به اداره ثبت شرکتها مراجعه نماید.

13- روزنامه کثیرالانتشار         جهت انتشار هر گونه اطلاعیه و آگهی­های شرکت تا تشکیل مجمع عمومی مؤسس معین شده است.

14- پس از ثبت قطعی شرکت – حداکثر ظرف         نسبت به تهیه و تخصیص سهام به پذیره نویسان اقدام خواهد شد – و تا قبل از تهیه سهام – گواهینامه­های موقت سهام از طرف شرکت صادر و تسلیم صاحبان سهام خواهد گردید.

امضاء مؤسسین

 

 • امضاء ورقه تعهد خرید سهام توسط پذیره نویسان

اعلامیه­ای که بدینسان توسط مؤسسین تهیه و تنظیم می­گردد طبق ماده 11 قانون تجارت باید در یکی از روزنامه­های کثیرالانتشار اعلان و عین این اعلامیه در بانکی که خریداران سهام باید وجه خریداری شده سهام خود را در آن واریز نمایند در معرض دید علاقمندان قرار داده شود. علاقمندان و کسانی که قصد خرید سهام شرکت را دارند به بانک مربوطه مراجعه و با خرید سهام، مبلغی که باید نقداً پرداخت شود به حساب شرکت سهامی عام در شرف تأسیس واریز می­نمایند. بدیهی است قبل از واریز مبلغ پرداختی، علاقمندان و خریداران سهام شرکت سهامی عام باید (ورقه تعهد سهام) را نیز امضاء نمایند. امضاء ورقه تعهد سهام از این نظر دارای اهمیت است که خریداران با روئیت ورقه تعهد سهام شرکت، با چشمانی باز و آگاهانه نسبت به خرید سهام اقدام نمایند و واقف بر مسئولیت­های خود در شرکت باشند و احیاناً سهام شرکتهای سهامی عام دیگر را خریداری ننمایند. ثانیاً همانطوری که از لفظ ورقه تعهد مستفاد می­شود، خریداران سهام با امضاء ورقه تعهد نامه مزبور خود را مقید به رعایت اساسنامه و مقررات شرکت می­نمایند، چنانچه پرداخت قسمتی از بهای سهام پس از پذیره نویسی باید پرداخت شود، پذیره ندیسان با امضاء ورقه تعهد، خود را ملزم به اجرای مفاد آن می­نمایند.

 

 

ورقه تعهد بنابر نص صریح ماده 13 قانون تجارت باید حاوی و مشتمل بر نکات زیر باشد:

 • نام موضوع و مرکز اصلی و مدت شرکت
 • سرمایه شرکت
 • شماره و تاریخ اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی و مرجع صدور آن
 • تعداد سهامی که مورد تعهد واقع می­شود و مبلغ اسمی آن و همچنین مبلغی که از آن بابت، نقداً و در موقع پذیره نویسی باید پرداخت شود.
 • نام بانک و شماره حسابی که مبلغ لازم توسط پذیره نویسان باید به آن حساب پرداخت شود.
 • هویت و نشانی کامل پذیره نویسان
 • قید این­که پذیره نویس متعهد است مبلغ پرداخت نشده سهام مورد تعهد را طبق مقررات اساسنامه شرکت پرداخت نماید.
 • ورقه تعهد مزبور در دو نسخه تنظیم و با قید تاریخ و امضاء پذیره نویسی یک نسخه نزد بانک نگهداری و نسخه دوم پس از انجام تشریفات قانونی به پذیره نویس داده می­شود.
 • تعهد بر پرداخت حداقل 20% سرمایه شرکت و پرداخت حداقل 35% از مبلغ تعهد شده به حساب شرکت و اخذ گواهینامه از بانک:

همانطور که در تعریف شرکتهای سهامی عام گفته شد اصولا در شرکتهای سهامی عام اجباراً مؤسسین باید 20% از سهام شرکت را تعهد و حداقل 35% وجه آنرا واریز و پرداخت نمایند. برای اجراء و احراز این موضوع، مؤسسین باید وجه پرداختی را به حساب شرکت سهامی عام در شرف تأسیس واریز و گواهینامه مربوطه را به ضمیمه اسناد و مدارک گفته شده، تقدیم اداره ثبت شرکتها نمایند.

 • دریافت نام برای شرکت از اداره ثبت شرکتها

مؤسسین پس از تهیه اسناد و مدارک بالا، باید نخست از اداره ثبت شرکتها باتوجه به ضوابط گفته شده برای شرکت سهامی عام نامی را بنا به پیشنهاد مؤسسین انتخاب نمایند. نام مذکور باید قبل از عبارت در شرف تأسیس در کلیه آگهی­های مربوط به شرکت درج گردد.

 

 

 

(نمونه)

ورقه تعهد بر پرداخت مبلغ سهام

شرکت               (سهام عام)

(در شرف تأسیس)

(موضوع ماده 13 قانون تجارت)

1- نام و موضوع و مرکز اصلی و مدت شرکت: نام شرکت       (سهام عام) و موضوع آن عبارت است از خرید زمین و نصب تجهیزات و             و مرکز اصلی آن تهران           و شرکت از تاریخ تشکیل برای مدت نامحدود تشکیل شده است.

2- سرمایه شرکت مبلغ         ریال است که به           سهم با نام           هزار ریالی تقسیم شده است.

3- شماره و تاریخ اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی و مرجع صدور آن: اساسنامه همراه با اظهارنامه و اعلامیه پذیره نویسی به اداره ثبت شرکتها تسلیم و اداره مزبور پس از بررسی اسناد و مدارک تقدیمی طی نامه شماره         مورخ اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی را صادر کرده است.

4- هر یک از پذیره نویسان اعم از شخص حقیقی یا حقوقی می­توانند حداقل تعداد           سهم از سهام عرضه شده شرکت را پذیره نویسی نمایند و کلیه مبلغ اسمی به مبلغ       ریال/ 35%/ مبلغ اسمی     ریال/ سهام را نقداً به حساب شماره ذیل واریز نمایند.

5- پذیره نویسان باید منحصراً مبلغ مورد بحث را به حساب شماره     بانک           شعبه         واریز نمایند.

اینجانب ورقه تعهد سهام مربوط به شرکت           (سهامی عام) را قرائت و از مفاد آن مطلع شدم. اینجانب اطلاع دارم که امضاء من بر روی این ورقه به منزله پذیرش و قبولی کلیه مفاد اساسنامه و تصمیمات متخذه درمجامع عمومی می­باشد/ و بدینوسیله تعهد می­نمایم مبلغ پرداخت نشده سهام         / به مبلغ       مورد تعهد را طبق مقررات در هر زمان که هیئت مدیره مقرر نماید پرداخت نمایم.

نام و نام خانوادگی              فرزند         شماره شناسنامه        صادره از            به شماره ملی             تاریخ تولد           نشانی دقیق و کامل                 شماره فیش                 تاریخ                                                                                              محل امضاء

 

 

 

 • ارائه کلیه اسناد لازمه به اداره ثبت شرکتها

اسناد و مدارک بالا باید به اداره ثبت شرکتها ارائه گردد، اداره مزبور پس از بررسی اسناد و مدارک لازمه، طی نامه­ای اجازه انتشار طرح اعلامیه پذیره نویسی را در روزنامه­های کثیرالانتشاری که از طرف مؤسسین جهت انتشار آگهی­های شرکت معین گردیده است را می­دهد، طرح اعلامیه پذیره نویسی که بدینسان مورد تأیید اداره ثبت شرکتها قرار گرفته باید در روزنامه کثیرالانتشار مزبور جهت اطلاع و خرید سهام توسط مردم که مطمح نظر و مورد توجه قانونگذار و مهمترین هدف شرکتهای سهامی عام که همانا ترغیب افراد در سرمایه گذاری­های تجاری و بسط مالکیت­های خصوصی و تأمین رفاه عامه و تعدیل ثروت و سرمایه است، آگهی و منتشر گردد.

 

بخش دوّم:

اقداماتی که مؤسسین باید پس از انتشار اعلامیه پذیره نویسی انجام دهند

 

اقدامات ذیل باید توسط مؤسسین پس از انتشار اعلامیه پذیره نویسی انجام شود:

 • احراز هویت پذیره نویسان، اطمینان از تأدیه مبلغ سهام و انتشار آگهی دعوت مجمع عمومی مؤسس:

مردم براساس آگهی منتشره در روزنامه­های کثیرالانتشار و همچنین روئیت اعلامیه و طرح ورقه تعهد که طبق قانون تجارت باید در معرض دید علاقمندان قرار داده شود از عرضه سهام شرکتهای سهامی عام مطلع و به قدر وسع و توانائى خود در صورت تمایل می­توانند سهام شرکت را خریداری و پذیره نویسی نمایند – قانون تجارت مهلت پذیره نویسی را تعیین نکرده است بنابراین مؤسسین می­توانند مهلت پذیره­نویسی را معین کنند – مهلت پذیره نویسی با توجه به وضعیت و برآورد اشتیاق مردم برای خرید سهام و یا تعجیل مؤسسین براى اجرای طرح مورد نظر – می­تواند متفاوت باشد – ولی به هر حال باید مهلت طوری تعیین شود که عرفاً مردم بتوانند از اعلامیه آگاهی یافته و فرصت پرداخت وجه و تنظیم اوراق تعهد را داشته باشند – مؤسسین می­توانند و حق دارند که مهلت پذیره نویسی را تمدید نمایند و از این نظر منعی در قانون تجارت مشاهده نمی­شود – ولی به هر حال چنانچه مهلت پذیره نویسی به قدری محدود شود که مردم از وجود اعلامیه پذیره نویسی مطلع نگردند.

شاید برخی چنین استدلال نمایند که علی الاصول منظور مؤسسین از تشکیل شرکت به صورت عام در وهله نخست فقدان منابع مالی مکفی و تأمین سرمایه از طریق فروش سهام به مردم است و چنانچه مؤسسین سرمایه کافى داشته باشند، دلیلی ندارد خود را دچار تشریفات پیچیده مربوط به مقررات شرکتهای سهامی عام نموده و یا در صورتی که قصد تشکیل شرکت سهامی عام را داشته باشند و سهام شرکت را با مهلت زیاد از طریق انتشار اعلامیه پذیره نویسی در اختیار مردم قرار ندهند به بهانه این موضوع نمی­توان درخواست بطلان اعلامیه پذیره نویسی را از دادگاه نمود زیرا قانون تجارت در این موضوع سکوت اختیار کرده و سکوت قانونگذار را در این خصوص باید جوازی بر صحت و تنفیذ اقدامات مؤسسین دانست، لیکن چون بنا به نص صریح قانون تجارت – شرکتهای سهامی عام باید قسمتی از سرمایه خود را از طریق عرضه و فروش سهام به «مردم» تأمین نمایند – این است که حقی برای مردم جهت خرید سهام و پذیره نویسی بوجود می­آید چنانچه دولت که منبع و مرجع اعمال حق حاکمیت است اجرای بعضی از طرحها را که مفید مزایائى برای صاحبان سهام و مردم یک منطقه از کشور است به این دلیل به مؤسسین اعطاء و جواز آنرا صادر کرده باشد که مؤسسین طبق قانون تجارت – سهام شرکت را برای فروش به مردم عرضه نمایند – چنانچه مؤسسین فرصت معقول و مناسبى را برای پذیره نویسی در اختیار مردم قرار ندهند.

به نظر می­رسد هر ذینفع که فقدان فرصت معقول جهت پذیره نویسی سهام را در تماس با حقوق خود تصور نماید می­تواند با مراجعه به دادگاه ذیصلاح بطلان اعلامیه پذیره نویسی را درخواست نماید با این وصف – مؤسسین على القاعده باید قبل از تشکیل مجمع نسبت به احراز پذیره نویسی و تعیین هویت پذیره نویسان و اطمینان از تأدیه کلیه سهام پذیره شده اقدام – گزارشی در این زمینه – تهیه و آگهی دعوت را برای تشکیل مجمع عمومی مؤسس تنظیم نمایند. بدیهی است چنانچه سهام عرضه شده برای پذیره نویسی با استقبال مردم روبرو نشود – مؤسسین حق دارند با تنظیم اوراق تعهد، خودشان نسبت به پذیره نویسی بقیه سهام عرضه شده اقدام نمایند.

 

 • انتشار آگهی دعوت مجمع عمومی مؤسس

مؤسسین باید مجمع عمومی مؤسس را توسط روزنامه کثیرالانتشاری که قبلاً انتخاب کرده و در اعلامیه پذیره نویسی خود به اطلاع عموم مردم رسانیده­اند کلیه آگهی­ها و اطلاعیه­های خود را تا تشکیل مجمع عمومی مؤسس منحصراً در آن منتشر نمایند، درج و منتشر سازند. علاوه بر انتشار آگهی دعوت مجمع عمومی مؤسس در روزنامه مذکور، انتشار آگهی دعوت فوق الذکر باید در روزنامه­ای که توسط وزارت ارشاد اسلامی (جانشین و قائم مقام قانونى وزارت اطلاعات و جهانگردی) معین می­شود جهت اطلاع عموم منتشر شود.

 • حد فاصل بین آگهی دعوت و تشکیل مجمع عمومی مؤسس

فاصله انتشار آگهی دعوت مزبور در روزنامه تا تشکیل مجمع عمومی مؤسس نباید کمتر از 10 روز و بیشتر از 40 روز باشد – آگهی­های دعوت و هرگونه اطلاعیه­های شرکت تا تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه باید طبق تبصره ماده 17 قانون تجارت در دو روزنامه کثیرالانتشار که یکی توسط خود مجمع عمومی مؤسس معین می­شود منتشر گردد. به علاوه آگهی­ها و اطلاعیه­های مزبور طبق تبصره ماده 17 قانون تجارت باید در یکی از روزنامه­های کثیرالانتشار که وزارت ارشاد اسلامی معین می­کند منتشر گردد.

 

 

 

 

 • تهیه و تنظیم اوراق ورود به جلسه مجمع عمومی مؤسس

مستنبط از ماده 99 قانون تجارت صاحبان سهام یا وکلاء آنان بنا به دعوت مقام دعوت کننده مجمع عمومی مؤسس باید قبل از تشکیل مجمع عمومی مؤسس به شرکت مراجعه و با ارائه اسناد هویت و یا نمایندگی، ورقه ورود به جلسه مجمع عمومی مؤسس را دریافت دارند.

(نمونه)

آگهی دعوت

مجمع عمومی موسس شرکت             (سهامی عام)

(در شرف تأسیس)

در ساعت       روز           مورخ           مجمع عمومی مؤسس شرکت               (سهامی عام) در شرف تأسیس در           تشکیل می­شود، از کلیه صاحبان سهام و یا وکلاء آنان دعوت می­شود در جلسه مزبور حضور به هم رسانیده و نسبت به موضوعات ذیل اتخاذ تصمیم نمایند. ضمناً از صاحبان سهام دعوت به عمل می­آید دو روز قبل از تشکیل مجمع به شرکت مراجعه و با ارائه کارت شناسایی معتبر یا اسناد هویت رسمی ورقه ورود به جلسه را دریافت دارند.

دستور جلسه:

1- استماع گزارش مؤسسین و احراز پذیره نویسی کلیه سهام عرضه شده شرکت و اطمینان از تأدیه مبالغ لازمه.

2- بررسی آورده­های غیر نقدی و اتخاذ تصمیم نسبت مزایای مطالبه شده بعضی از پذیره نویسان.

3- طرح و تصویب اساسنامه شرکت.

4- انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره طبق اساسنامه تصویبی.

5- انتخاب بازرس/ بازرسان/ اصلی/ علی البدل سبق اساسنامه تصویبی.

6- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی­های شرکت.

7- دادن حق مأموریت به هیئت مدیره با حق توکیل به غیر جهت ثبت شرکتها.

هیئت مؤسس

 

 

(نمونه)

ورقه ورود به جلسه مجمع عمومی مؤسس

شرکت                       (سهامی عام/ خاص)

(موضوع قسمت اول ماده 99 قانون تجارت)

با احراز هویت آقای/ خانم/             به عنوان پذیره نویس تعداد       سهام شرکت         سهامی عام در شرف تأسیس/ به نامبرده/ وکیل/ آقای/ خانم/         اجازه داده می­شود در جلسه مجمع عمومی مؤسس مورخ            حضور یافته و طبق مقررات اساسنامه و قانون تجارت اعمال حق رأى نماید.

هیئت مؤسس

 

 • تنظیم ورقه حضور صاحبان سهام

مؤسسین باید ورقه حضور و غیابی تهیه و تنظیم نمایند که مشخصات کامل اعضاء در آنها قید گردد، بدیهی است ملاک حضور و غیاب داوطلبین همین ورقه خواهد بود که اعضاء داوطلب در بدو ورود به جلسه با امضاء آن حضور خود را اعلام خواهند نمود.

ورقه حضور و غیاب باید طبق ماده 99 قانون تجارت تنظیم گردد، تنظیم ورقه حضور و غیاب مشتمل است بر هویت کامل، نام و نام خانوادگی (در مورد اشخاص حقیقی) و نام شخص حقوقی و شماره و محل ثبت (در مورد اشخاص حقوقی)، اقامتگاه، تعداد سهم و تعداد رأى هر یک از صاحبان سهام، افراد ذینفع می­توانند با مراجعه به اداره ثبت شرکتها در صورت احتیاج و با روئیت ورقه مزبور اطلاعات لازمه را از شرکاء شرکت و مشخصات آنها بدست آورند.

 

(نمونه)

اسامی پذیره نویسان و سهامداران شرکت                 (سهامی عام – در شرف تأسیس)

حاضر در جلسه مجمع عمومی مؤسس مورخ

(موضوع قسمت اخیر ماده 99 قانون تجارت)

 

 

نام خانوادگی شماره شناسنامه اقامتگاه تعداد سهام تعداد رأی محل امضاء
نام شخص حقوقی شماره ثبت
           

 

 • تشکیل مجمع عمومی مؤسس

مجمع عمومی مؤسس مختص شرکتهای سهامی عام است و شرکتهای سهامی خاص ملزم به تشکیل مجمع عمومی مؤسس نمی­باشند، طبق آگهی دعوت، مؤسسین چند ساعتی قبل از موعد معینه باید در محلی که برای انعقاد مجمع در نظر گرفته­اند، حاضر شوند، صاحبان سهام با ارائه ورقه ورود به جلسه و امضاء ورقه حضور به مجمع وارد می­شوند، در رأس ساعت جلسه مجمع باید تشکیل شود، قانون تجارت نمی­گوید که مجمع عمومی مؤسس باید توسط چه کسانی افتتاح و رسمیت جلسه توسط چه کسانی اعلام شود، به نظر می­رسد که مؤسسین و یا نماینده مؤسسین می توانند جلسه را افتتاح و رسمیت جلسه را اعلام نماید.

بعد از اعلام رسمیت جلسه، هویت اعضاء حاضر در جلسه باید احراز و اوراق نمایندگی اشخاص حقوقی و وکالتنامه­های ابرازی باید مورد بررسی و مداقه قرار گیرد، در صورت حصول حد نصاب برای تشکیل مجمع، صاحبان سهام حاضر در جلسه باید هیئت رئیسه­اى را متشکل از یک رئیس و دو ناظر و یک منشی از صاحبان حاضر در جلسه و یا از خارج جهت اداره مجمع انتخاب نمایند، پس از انتخاب هیئت رئیسه دستور جلسه مجمع باید با صدای بلند توسط منشی قرائت شود. سپس مجمع باید وارد در تصمیم گیری شده، پس از بحث و گفتگو و تبادل نظر نسبت به موارد و موضوعات مطروحه در دستور جلسه اتخاذ تصمیم نماید.

 • اعتبار آراء در مجمع عمومی مؤسس

در شرکتهای سهامی همانطور که قبلاً گفته شد، دارندگان بعضی از سهام و یا مؤسسین مى­توانند برای خود قائل به بعضى از مزایا گردند، مؤسسین می­توانند دارندگان بعضی از سهام را مستفید از بعضی مزایا نمایند، آنها می­توانند در بدو تأسیس شرکت به خاطر تخصص، اعتبار و شخصیت بعضی از سهامداران، آراء بعضی از دارندگان سهام را افزایش دهند، مثلاً پیشنهاد نمایند که آقای فلان که دارای 20 سهم است سهم او در زمان اتخاذ رأى ضربدر ده بشود، بنابراین تعداد آراء آقای فلان در زمان رأى گیری 100 خواهد بود، بدیهی است در طرح اعلامیه پذیره نویسی (شرکتهای سهامی عام) این موضوع باید درج و به اطلاع عموم مردم و علاقمندان به خرید و تعهد سهام برسد، اما در مجمع عمومی مؤسس طبق نص صریح تبصره ماده 75 قانون تجارت که از قواعد آمره و تکلیفی است.

هر سهم صرفنظر از هر پیشنهاد به عمل آمده توسط مؤسسین فقط دارای یک رأى خواهد بود که با تصویب اساسنامه آراء هر سهم را متساویاً و یا با مزایائی برای صاحب سهم تهیین می­نمایند. به علاوه جهت جلوگیری از هر گونه سوء استفاده و ثبت هر گونه سرمایه صوری و غیرواقعی، دارندگان آورده غیر نقد و کسانی که مزایای خاصی برای خود مطالبه کرده­اند در موقعی که تقویم آورده غیر نقدی که تعهد کرده­اند یا مزایای آنها موضوع رأى است حق رأى ندارند و آن قسمت از سرمایه غیر نقد که موضوع مذاکره و رأى راست از حیث حد نصاب جز سرمایه شرکت منظور نخواهد شد.

اگر چه به سبب توسعه حقوق مالی، می­توان حقوق معنوی مانند دانش فنی و حقوق مربوط به علائم تجاری و اختراعات را جزء اموال محسوب نمود ولی با توجه به نظر قانونگذار بهتر است مؤسسین این گونه حقوق را در بدو تأسیس شرکت جزء اموال محسوب ننمایند و در صورت لزوم با تخصیص سهام ممتاز به دارندگان این گونه اعضا حقوق مزایا و اعتبار ویژه­ای به آنها اعطاء شود، شرکت البته می­تواند پس از ثبت، وارد مذاکرات با دارندگان این گونه حقوق (معنوی) گردیده و علیحده حقوق معنوی فوق الذکر را از آنها خریداری نماید.

 • صلاحیت مجمع عمومی مؤسس در رسیدگی به موضوعات مطروحه و طرح دستور جلسه مجمع عمومی مؤسس

دستور جلسه مجمع عمومی مؤسس باید مختص و منحصر به موارد ذیل باشد:

 • رسیدگی به گزارش مؤسسین و تصویب آن و همچنین احراز پذیره نویسی کلیه سهام و اطمینان از تأدیه مبالغ لازمه: قبلاً گفتیم که مؤسسین در شرکتهای سهامی عام باید گزارشی از عملکرد اداری و مالی و همچنین گزارشی از طرحهای توجیهی و برنامه­های مورد نظر و هزینه­هائى که کرده­اند را تنظیم و جهت اطلاع و تصویب تقدیم مجمع عمومی مؤسس نمایند، گزارش مزبور توسط یکی از مؤسسین با صدای بلند قرائت و باید به سمع صاحبان سهام برسد، به علاوه همانطور که قبلاً متذکر شدیم هیئت مؤسس با تطبیق اسناد مالی و مدارک و فیش­های پرداختی و استعلام از حسابداران شرکت باید احراز نمایند که چه اشخاصی نسبت به پذیره نویسی سهام شرکت اقدام و چه تعداد از سهام عرضه شده را خریداری و یا تعهد کرده­اند، هیئت مدیره باید اطمینان حاصل نماید که پذیره نویسان مبلغ مورد نظر را پرداخت کرده­اند فهرست پذیره نویسان باید تنظیم و جهت اطلاع و احراز پذیره نویسی به مجمع عمومی مؤسس ارائه گردد، گزارش مؤسسین در ارتباط با عملکرد مالی و اداری و همچنین فهرست پذیره نویسان باید ضمیمه صورتجلسه مجمع عمومی مؤسس شود، بدیهی است دفاتر سهام شرکت باید از طریق آخرین فهرست صاحبان سهام که سهام شرکت را پذیره نویسی و مبلغ مورد تعهد را پرداخت کرده­اند – تهیه و تنظیم گردد.
 • اتخاذ تصمیم نسبت به آورده­های غیر نقدی مؤسسین یا پذیره نویسان و نحوه ارزیابی آنها: سرمایه یا آورده یک شرکت سهامی مجموعه آورده­های نقدی و غیر نقدی است که توسط شرکاء وارد شرکت می شود، آورده نقدی همان وجه رایج مملکت است، آورده غیرنقدی می­تواند اموال اعم از منقول و غیرمنقول شامل ماشین آلات، تجهیزات، مواد اولیه، املاک و ابنیه و حق کسب و پیشه و تجارت باشد. مؤسسین یا پذیره نویسان می­توانند با آوردن این اموال در شرکتهای سهامی عام، سهام شرکت را خریداری و یا پذیره نویسی نمایند.
 • نحوه ارزیابی آورده­های غیر نقدی: آورده­های غیر نقدی باید توسط یک نفر کارشناس رسمی دادگستری که به تقاضای مؤسسین یا پذیره نویس، استعلام می­گردد و قبل از تشکیل مجمع عمومی مؤسس ارزیابی می­شود، انجام پذیرد و گزارش توجیهی و کارشناسی آن توسط هیئت مؤسس تنظیم و جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به مجمع عمومی مؤسس تقدیم گردد، نکته­ای که اینجا لازم به تذکر است این است که مجمع عمومی مؤسس نمی­تواند آورده­های غیرنقدی را بیشتر از آنچه کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی نموده قبول و یا مورد پذیرش قرار دهد و چنانچه مجمع برخلاف این قاعده عمل و آورده­های غیرنقدی را بیش از مبلغ ارزیابی شده قبول کند با استفاده از منطق مشابهت و به استناد ماده 115 قانون تجارت (مؤسسین و مدیران شرکت) خلافکار محسوب و در صورت شکایت هر ذینفع، مسئول پرداخت خسارت وارده خواهند بود.
 • اتخاذ تصمیم نسبت به مزایای مطالبه شده توسط مؤسسین: چنانچه مؤسسین مزایای خاصی از نقطه نظر تخصص، تبحر، اعتبار مالی و غیره برای خود قائل شده باشند باید گزارش مربوطه توسط مؤسسین تنظیم و جهت اطلاع و اتخاذ تصمیم به مجمع عمومی مؤسس ارائه شود.

تشکیل دومین جلسه مجمع عمومی مؤسس جهت تعیین تکلیف نسبت به دارندگان آورده غیرنقدی، چنانچه مجمع عمومی مؤسس نوبت اول آورده غیرنقدی یا مزایای مطالبه شده مؤسسین را مورد تصویب قرار ندهد.

عدم تصویب مزایای مطالبه شده مؤسسین ورد آورده غیرنقدی دارندگان این گونه سرمایه، امری است استثنائى و به هر حال باید به این گونه سرمایه گذاران فرصت و مجالی داده شود تا نحوه سرمایه گذاری خود را در شرکت تعیین کنند، بدین لحاظ طبق ماده 79 قانون تجارت، دومین مجمع عمومی مؤسس باید به فاصله مدتی که از یک ماه تجاوز نکند تشکیل گردد. اشخاصی که آورده­های غیرنقدی آنها قبول نشده و کسانی که مزایای مورد مطالبه آنها مورد تصویب قرار نگرفته می­توانند به شرح پائین عمل نموده و وارد شرکت شوند.

الف) افرادی که آورده غیرنقدی آنها مورد قبول مجمع عمومی مؤسس واقع نگردیده تا تشکیل دومین مجمع عمومی مؤسس می­توانند از آورده غیرنقدی خود صرف نظر نموده، معادل تعهد و آورده غیر نقد خود سهام شرکت را تعهد و خریداری و مبلغ لازمه را تأدیه و پرداخت نمایند.

ب) اشخاصی که مزایای آنها مورد تصویب قرار نگرفته می­توانند از مزایای مطالبه شده خود صرف نظر نموده و در شرکت باقی بمانند.

ج) چنانچه دارندگان غیرنقد و اشخاصی که مزایائى براى خود قائل و آنرا از مجمع درخواست کرده­اند و تقاضای آنها به شرح بالا مورد تصویب مجمع قرار نگرفته، نظر مجمع را مورد پذیرش قرار ندهند و از مزایای مورد مطالبه خود صرف نظر ننمایند و تسلیم تصمیمات مجمع عمومی مؤسس نشوند، تعهد آنها نسبت به سهام خریداری شده باطل محسوب و سایر پذیره نویسان می­توانند به جای آنها سهام شرکت را تعهد و مبالغ لازم را تأدیه کنند. قانون تجارت در خصوص نحوه عرضه سهام این گونه سهامداران که مجبور به ترک شرکت هستند و نحوه پذیره نویسی سایر سهامداران علاقمند به خرید سهام تعهد شده آنها ارائه طریق ننموده است به نظر می­رسد که مؤسسین باید رعایت تبصره ماده 17 قانون تجارت که مقرر نموده: هر گونه دعوت و اطلاعیه برای صاحبان سهام تا تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه باید در دو روزنامه کثیرالانتشار منتشر شود که یکی از این دو روزنامه به وسیله مجمع عمومی مؤسس و روزنامه دیگر از طرف وزارت ارشاد معین می­گردد، موضوع عرضه سهام سهامداران منصرف و یا خارج شده را به وسیله نشر آگهی در روزنامه­های مذکور جهت پذیره نویسی علاقمندان به خرید این گونه سهام به استحضارکلیه سهامداران برسانند.

حد فاصل بین انتشار آگهی دعوت مجمع عمومی مؤسس نوبت دوم در خصوص رسیدگی به وضعیت آورده های غیر نقد و مزایای مطالبه شده:

دومین مجمع عمومی مؤسس جهت تکلیف نسبت به آورده­های غیر نقد و مزایای مطالبه شده باید از طریق انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که برای درج آگهی­های شرکت تا اولین مجمع عمومی عادی سالیانه معین شده دعوت به انعقاد جلسه گردد. در دستور جلسه دومین مجمع عمومی مؤسس که بدین منظور تشکیل می­گردد باید دستور جلسه که همانا رسیدگی به وضعیت آورده­های غیر نقد و مزایای مطالبه شده و تعیین تکلیف نهائى نسبت به آنهاست مطرح و نتیجه تصمیم اولین مجمع عمومی مؤسس که در این مورد اتخاذ گردیده قید گردد، حد فاصل بین انتشار آگهی دعوت مجمع عمومی مؤسس نوبت دوم با جمعبندی ماده 97 ناظر به ماده 79 قانون تجارت استثنائاً نباید کمتر از ده روز و بیشتر از یک ماه از تاریخ اولین مجمع عمومی مؤسس نوبت اول تجاوز نماید.

حد نصاب جهت تشکیل مجمع عمومی مؤسس نوبت دوم که به وضع آورده های غیر نقد و مزایای مطالبه شده رسیدگی می­کند.

اصولاً مجامع در شرکتهای سهامی با حضور دارندگان بیش از نصف (پذیره نویسان) سرمایه تشکیل می­شود با این توضیح که طبق ماده 77 قانون تجارت دارندگان آورده غیرنقد و کسانی که مزایای خاصی برای خود مطالبه کرده­اند، در موقعی که تقویم آورده غیر نقد که تعهد کرده­اند یا مزایای آنها، موضوع تصمیم گیری است حق رأى ندارند و آن قسمت از سرمایه غیرنقد که موضوع مذاکره و رأى است از حیث حد نصاب جز سرمایه شرکت منظور نمی­شود، فلسفه این مقرره در این است که قانونگذار خواسته با عدم دخالت آراء این گونه پذیره نویسان در موقعی که مزایا و یا ارزش آورده غیرنقدی آنها مورد رسیدگی و تصمیم گیری است جلوی سوء استفاده احتمالی آنها را گرفته و از ثبت سرمایه غیر واقعی و صوری اشخاص و سوء استفاده احتمالی آنها از منابع مالی سایر پذیره نویسان جلوگیری نماید.

بنابراین چنانچه در جلسه مجمع عمومی مؤسس مزایای مطالبه شده و یا آورده غیر نقد پذیره نویسان بدون دخالت آراء آنها مورد تصویب قرار بگیرد احتیاجی به انعقاد و تشکیل مجمع عمومی مؤسس در این خصوص برای نوبت دوم وجود نخواهد داشت اما چنانچه به طریق گفته شده مؤسسین جهت تعیین تکلیف و وضع آورده­های غیر نقد و مزایای مطالبه شده که مورد تأیید و تصویب مجمع عمومی مؤسسین نوبت اول قرار نگرفته مجبور به انعقاد و تشکیل مجمع عمومی مؤسس نوبت دوم شدند، اصل بر این است که دارندگان آورده غیر نقد و یا اشخاصی که مزایائى برای خود مطالبه کرده­اند وضعیت خود را تغییر داده یا برابر برآورده غیرنقد اقدام به تعهد سهام نموده و یا از مزایای مورد درخواست صرفنظر و از ارائه آورده غیر نقدی خودداری کرده و حق حضور فیزیکی در مجمع را داشته بتوانند اعمال حق رأى نمایند، بدیهی است مؤسسین باید قبل از تشکیل مجمع عمومی مؤسس نوبت دوم از تعهد و تأدیه مبلغ لازمه توسط این گونه سهامداران اطمینان حاصل نموده تعداد سهام خریداری و تعهد شده آنها را احراز نمایند.

 • عدم تشکیل و ثبت شرکت در اثر خروج دارندگان آورده غیر نقد و مطالبه کنندگان مزایا و عدم حصول سرمایه شرکت به دلیل عدم تعهد و تأدیه مبلغ لازمه توسط پذیره نویسان:

در صورتی که در جلسه مجمع عمومی مؤسس نوبت دوم معلوم گردد که در اثر خروج دارندگان آورده غیر نقد یا مطالبه کنندگان مزایا و عدم تعهد و عدم تأدیه مبلغ لازمه توسط پذیره نویسان با ارائه گواهینامه مزبور به بانکی که تعهدنامه را در آنجا امضاء و مبلغ سهام را پرداخت کرده­اند ارائه و وجوه پرداختی را دریافت و تعهد نامه خود را مسترد و باطل سازند.

 • طرح و تصویب اساسنامه شرکت و در صورت لزوم اصلاح اساسنامه توسط مجمع عمومی مؤسس: طرح اساسنامه­ای که مؤسسین در وهله اول و قبل از انتشار اعلامیه پذیره نویسی به اداره ثبت شرکتها می دهند تا زمانی که توسط مجمع عمومی مؤسس مورد تصویب قرار نگیرد، جنبه موقت دارد، مجمع عمومی مؤسس می­تواند طرح اساسنامه مؤسسین را غیر از مبلغ سرمایه و مزایایی مطالبه شده بعضی از مؤسسین و امثال آن که پذیره نویسی سهام شرکت مستلزم قبول آن موارد بحث و تبادل نظر و اتخاذ تصمیم قرار دهد.
 • انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت: مجمع عمومی مؤسس نسبت به انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره و همچنین بازرس/ بازرسان/ اصلی و علی البدل شرکت تصمیم گیری می­نماید، تعداد اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرس/ بازرسان/ اصلی و علی البدل شرکت در همین مجمع مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار گرفته و در اساسنامه قید می­شود ولی اعضاء اصلی هیئت مدیره در شرکتهای سهامی عام نباید کمتر از 5 نفر باشند، در مجمع برابر اساسنامه ، واجدین شرایط را به عنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب می کنند.
 • قبولی مدیران و بازرس/ بازرسان: مدیران و بازرس/ بازرسان/منتخب مجمع عمومی مؤسس باید در صورتجلسه تنظیمی و یا در ورقه جداگانه­ای کتباً قبولی خود را برای انجام وظائف خود اعلام و سمت خود را مورد پذیرش قرار دهند.
 • تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی­ها و اطلاعیه­های شرکت: در مجمع عمومی مؤسس باید روزنامه کثیرالانتشاری از طرف مجمع جهت درج اطلاعیه­ها و آگهی­های شرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی سالیانه معین گردد تا سهامداران و شرکاء از طریق اطلاعیه­های منتشره از وضعیت شرکت و زمان انعقاد مجمع عمومی عادی سالیانه مطلع شوند. بدیهی است همانطوری که قبلاً توضیح داده شد، اطلاعیه­ها و اعلامیه­ها و آگهی­های شرکت تا تشکیل اولین جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه در دو روزنامه کثیرالانتشار که یکی به طریق فوق و توسط مجمع عمومی مؤسس معین مى­گردد و دیگری توسط وزارت ارشاد (جانشین و قائم مقام قانونى وزارت اطلاعات و جهانگردی) انتخاب و تعیین می­شود (با خرج و هزینه شرکت) درج و آگهی می­گردد.
 • انتخاب وکیل جهت ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها: مجمع عمومی مؤسس فرد یا افراد واجد شرایطی را برای ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها و انجام کلیه تشریفات قانونی و امضاء ذیل دفاتر اداره ثبت شرکتها باید معین و انتخاب نماید، فرد مزبور می­تواند یکی از وکلاء دادگستری و یا یکی از اعضاء اصلی هیئت مدیره و یا مدیر عامل منتخب هیئت مدیره (با داشتن وکالتنامه رسمی از جانب هیئت مدیره) باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

(نمونه)

صورتجلسه منفی مجمع عمومی مؤسس

شرکت                             سهامی عام، در شرف تأسیس

(نوبت اول)

هیئت مؤسس شرکت       سهامی عام در شرف تأسیس، طبق وظیفه قانونی خود، پس از احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت، طبق آگهی دعوت منتشره در روزنامه کثیرالانتشار مورخ             و روزنامه کثیرالانتشار مورخ       مجمع عمومی مؤسس را دعوت به انعقاد جلسه نمود، متأسفانه در ساعت و روز مقرر مجمع به دلیل عدم حضور حد نصاب لازمه (حضور نصف سهامداران)، به شرح ورقه پیوست حضور و غیاب/ تشکیل نگردید، هیئت مؤسس در این جلسه مقرر نمود، مجمع عمومی مؤسس را برای نوبت دوم در ساعت       روز         مورخ                   مجدداً دعوت به تشکیل و انعقاد جلسه نماید.

هیئت مؤسس

 

 • حد نصاب جهت تشکیل مجمع عمومی مؤسس:

کلیه مؤسسین و پذیره نویسان حق دارند در مجمع عمومی مؤسس شرکت نموده و اعمال حق رأى نمایند، نکته بسیار مهم این است که در مجمع عمومی مؤسس، صرفنظر از هر گونه مزایائى که مؤسسین براى خود و یا دیگران قائل شده اند، هر سهم دارای فقط یک رأى می­باشد. و طبق ماده 75 قانون تجارت، در مجمع مذکور حضور عده­ای از پذیره نویسان که حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد کرده باشند ضروری است.

متأسفانه قانونگذار حضور فیزیکی حداقل تعداد سهامداران را برای تشکیل مجمع ذکر نکرده و فقط صحبت از مالکین حداقل نصف سرمایه شرکت نموده حال چنانچه مثلاً 2 عضو از 100 عضو دارند نصف سرمایه شرکت باشند و در جلسه مجمع حضور نیابند تکلیف چیست؟ در اینجا باید به عمومات قانون تجارت مراجعه نمود زیرا برای تشکیل و اعلام رسمیت جلسه و طرح و تصمیم گیری نسبت به دستور جلسه باید هیئت رئیسه­اى متشکل از یک رئیس و دو ناظر از صاحبان سهام و یک منشی (که می­تواند از داخل و یا خارج شرکت باشد) انتخاب شود، بنابراین می­توان چنین استنباط نمود که حضور فیزیکی حداقل سه سهامدار که حداقل مالک نصف سرمایه شرکت باشند جهت تشکیل مجمع عمومی مؤسس ضرورى است.

 • نحوه اتّخاذ تصمیم در مجمع عمومی مؤسس:

طبق ذیل ماده 75 قانون تجارت کلیه تصمیمات در مجمع عمومی مؤسس باید با اکثریت دو سوم آراء حاضرین در مجمع اتخاذ شود. با قید کلمه «باید» در ذیل ماده 75 قانون تجارت چنین استنباط می­شود که این مقرره حتی الزاماً باید نسبت به انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرس و یا بازرسان قانونی شرکت اجراء گردد، به عبارت دیگر دو سوم از حاضرین در مجمع باید آراء خود را بطور قطعی (نه نسبی) به اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان قانونی شرکت اعطاء و آنها را با مجموع دو سوم آراء خود انتخاب نمایند.

 • عدم تشکیل مجمع عمومی مؤسس در نوبت اوّل:

چنانچه حداقل مالکین نصف سرمایه شرکت (حداقل سه عضو) در مجمع عمومی مؤسس نوبت اول حاضر نشوند، مقام دعوت کننده مجمع باید مراتب را صورتجلسه نموده و تاریخی را جهت تشکیل مجمع عمومی مؤسس موبت دوم معین نماید.

 • حد فاصل بین انتشار آگهی دعوت تا تشکیل مجمع عمومی مؤسس نوبت دوّم:

حد فاصل بین انتشار آگهی دعوت تا تشکیل مجمع عمومی مؤسس نوبت دوم طبق نص صریح ماده 75 قانون تجارت نباید کمتر از 20 روز (و البته بیشتر از40 روز) باشد، بدیهی است در آگهی دعوت نوبت دوم باید ضمن رعایت مفاد آگهی دعوت نوبت اول یعنی قید دستور جلسه قبل، نتیجه عدم تشکیل مجمع عمومی مؤسس نوبت اول توضیح داده شود.

 • حد نصاب جهت تشکیل مجمع عمومی مؤسس در نوبت دوّم:

برخلاف مجمع عمومی مؤسس، در نوبت دوم مجمع با حضور فیزیکی حداقل سه عضو که یک سوم سرمایه شرکت را مالک باشند تشکیل و رسمیت خواهد یافت.

 • حدفاصل بین انتشار آگهی دعوت تا تشکیل مجمع عمومی مؤسس (نوبت سوّم):

حدفاصل بین انتشار آگهی دعوت تا تشکیل مجمع عمومی مؤسس نوبت سوم مانند مجمع عمومی مؤسس نوبت دوم نباید کمتر از 20 روز (و بیشتر از 40 روز) باشد.

 • حدنصاب جهت تشکیل مجمع عمومی مؤسس در نوبت سوّم:

در مجمع عمومی مؤسس نوبت سوم، باید حد نصاب مجمع عمومی مؤسس نوبت دوم یعنی حضور صاحبان حداقل یک سوم سرمایه شرکت و حضور فیزیکی حداقل سه سهامدار رعایت شود.

 • عدم تشکیل شرکت به علت عدم حصول حد نصاب جهت تشکیل مجمع مؤسس:

چنانچه در مجمع عمومی مؤسس نوبت سوم نیز حدنصاب لازمه یعنی دارندگان حداقل یک سوم سرمایه شرکت و حضور فیزیکی حداقل سه سهامدار بدست نیاید، مؤسسین که مقام دعوت کننده مجمع عمومی مؤسس هستند باید موضوع را صورتجلسه نموده با صورتجلسات (منفی) قبلی، مربوط به عدم تشکیل مجمع عمومی مؤسس در نوبت­های اول و دوم، تقدیم اداره ثبت شرکتها نمایند، بدینسان هر یک از مؤسسین یا پذیره نویسان می­توانند به اداره ثبت شرکتها که اظهار نامه مربوط به ثبت شرکت به آن اداره ارائه گردیده، مراجعه و درخواست نماید گواهینامه­ای مبنی بر عدم ثبت شرکت صادر نماید، مؤسسین و پذیره نویسان با ارائه گواهینامه به بانکی که تشریفات مربوط به تعهد سهام و یا تأدیه وجه در آنجا انجام گرفته مراجعه، و وجوه پرداختی خود را همراه با تعهدنامه­های مربوطه مسترد می­دارند، در این صورت کلیه هزینه­ها و مخارج مربوطه تا (آن تاریخ) بر عهده مؤسسین قرار می­گیرد.

 

(نمونه)

گزارش مؤسسین

در ارتباط با پذیره نویسی پذیره نویسان

و تأدیه مبالغ لازمه

تقدیمی به مجمع عمومی موسس شرکت             (سهامی عام) مورخ

مؤسسین شرکت           (سهامی عام) در شرف تأسیس، بر حسب وظائف قانونی با تطبیق اسناد و مدارک لازمه و استعلامات به عمل آمده، از تأدیه مبلغ تعهد شده توسط پذیره نویسان سهام عرضه شده بر اساس اعلامیه پذیره نویسی شرکت منتشره در روزنامه­های کثیرالانتشار       مورخ             و            مورخ        و مورخ        اطمینان حاصل و فهرست پذیره نویسان را به شرح ذیل جهت اطلاع و تصویب تقدیم مجمع عمومی مؤسس     شرکت (سهامی عام) در شرف تأسیس             مورخ                   می­نمایند.

نام و نام خانوادگی                      نشانی               تعداد سهام       تعداد رأى

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

هیئت مؤسس

 

(نمونه)

صورتجلسه مجمع عمومی مؤسس

شرکت       (سهامی عام) در شرف تأسیس

در ساعت       روز         مورخ        جلسه مجمع عمومی مؤسس       شرکت سهامى عام در شرف تأسیس طبق آگهی دعوت منتشره در روزنامه کثیر الانتشار         مورخ       و روزنامه کثیرالانتشار         مورخ در           و با حضور اکثریت/ کلیه/ پذیره نویسان و صاحبان سرمایه شرکت و با حضور          عضو از مجموع      /اعضاء شرکت و پذیره نویسان/ به شرح ورقه حضور و غیاب پیوست/ تشکیل و رسمیت جلسه توسط آقای/خانم/         احد از مؤسسین/ اعلام گردید. پس از احراز هویت اعضاء حاضر در جلسه و بررسی اوراق نمایندگی و وکالتنامه­های ابرازی و اطمینان از حصول حدنصاب جهت تشکیل مجمع طبق قانون تجارت، بدوا نسبت به انتخاب هیئت رئیسه مجمع متشکل از یک رئیس، 2 ناظر و یک منشی اتخاذ رأى به عمل آمد و در نتیجه آقای/ خانم/        به سمت رئیس و           و           به سمت نظار و آقای/ خانم/        به سمت منشی مجمع انتخاب شدند. آنگاه دستور جلسه توسط منشی با صدای بلند قرائت گردید سپس مجمع وارد شور گردید و پس از بحث و تبادل نظر به اتفاق/ اکثریت دوسوم/ آراء حاضرین در مجمع/ تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود:

1- گزارش هیئت مؤسس در مورد پذیره نویسی کلیه سهام شرکت توسط مؤسسین قرائت و مورد استماع قرار گرفت و پس از ملاحظه و بررسی اسناد و مدارک اطمینان حاصل گردید که مبالغ لازمه توسط سهامداران و پذیره نویسان تأدیه گردیده است، گزارش هیئت مؤسس ضمیمه صورتجلسه گردید.

2- گزارش مؤسسین درباره ارزیابی آورده­های غیرنقدی و مزایای مطالبه شده بعضی از پذیره نویسان مطرح و مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و با ارزیابی آورده­های غیرنقدی و مزایای مطالبه شده پذیره نویسان موافقت به عمل آمد/ موافقت به عمل نیامد و مقرر گردید با پیشنهاد خرید و تعهد سهام شرکت و تأدیه مبالغ لازمه توسط دارندگان آورده غیرنقدی/ مجمع مؤسس براى نوبت دوم در این خصوص تشکیل شود.

3- اساسنامه تنظیم شده شرکت توسط هیئت مؤسس، در مجمع مطرح و ماده به ماده قرائت و در                 ماده و                 تبصره مورد تصویب قرار گرفت.

4- اشخاص مشروحه زیر به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره:

1)

2)

3)

4)

5)

و اشخاص مشروحه ذیل به سمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره:

1)

2)

3)

و برای مدت دو سال انتخاب شدند، که با امضاء ذیل این ورقه قبولی خود را اعلام می­دارند./ اعضاء هیئت مدیره در ورقه جداگانه­ای قبولی خود را اعلام می­دارند.

5- آقای/ خانم/            به سمت بازرس اصلی و آقای/ خانم/         به سمت بازرس علی البدل شرکت و برای مدت یک سال انتخاب شدند و با امضاء ذیل این ورقه ضمن قبولی سمت خود اعلام می­دارند./ اعضاء هیئت مدیره در ورقه جداگانه­ای قبولی خود را اعلام می­دارند.

5- آقای/ خانم/         به سمت بازرس اصلی و آقای/ خانم/         به سمت بازرس علی البدل شرکت و برای مدت یک سال انتخاب شدند و با امضاء ذیل این ورقه ضمن قبولی سمت خود اعلام می­دارند که مشمول ماده 147 قانون تجارت نمی­باشند/ بازرس یا بازرسان منتخب مجمع در ورقه جداگانه­ای قبولی خود را اعلام خواهند داشت.

6- روزنامه کثیرالانتشار                   جهت درج آگهی­های شرکت معین گردید.

7- جلسه در ساعت         به کار خود پایان داد و به رئیس هیئت مدیره/ مدیر عامل/ عضو هیئت مدیره/ هیئت مدیره/ وکیل دادگستری/ با حق توکیل به غیر/ وکالت داد تا به اداره ثبت شرکتها مراجعه و ضمن انجام کلیه تشریفات قانونی نسبت به ثبت شرکت اقدام و ذیل کلیه دفاتر آن اداره را از طرف سهامداران امضاء نمایند.

رئیس مجمع               ناظر مجمع               ناظر مجمع                     منشی مجمع

 

 

 

 

 

 

(نمونه)

قبولی اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره

ریاست محترم مجمع عمومی مؤسس شرکت                     سهامی عام در شرف تأسیس

ما امضاء کنندگان ذیل این ورقه که به عنوان اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره در مجمع عمومی مؤسس شرکت مزیور مورخ               انتخاب شده­ایم ضمن تشکر از حسن ظن سهامداران محترم شرکت بدینوسیله سمت خود را مورد قبول قرار داده و آمادگی خود را جهت انجام وظائف قانونی خود اعلام می­داریم:

اعضاء اصلی هیئت مدیره:                            اعضاء علی البدل هیئت مدیره:

 

(نمونه)

قبولی بازرس/ بازرسان

ریاست محترم مجمع عمومی مؤسس شرکت                     سهامی عام در شرف تأسیس

ما امضاء کنندگان ذیل این ورقه که به عنوان بازرس/ بازرسان شرکت در مجمع عمومی مؤسس مورخ               انتخاب شده­ایم ضمن تشکر از حسن ظن کلیه سهامداران محترم شرکت بدینوسیله سمت خود را مورد قبول قرار داده و آمادگی خودرا جهت انجام وظائف قانونی خود اعلام می­داریم. ضمناً متذکر می­شویم اینجانبان مشمول ماده 147 قانون تجارت نمی باشیم.

بازرس/ بازرسان اصلی                                      بازرس/ بازرسان علی البدل

 

(نمونه)

صورتجلسه هیئت مدیره

شرکت                   سهامی عام، در شرف تأسیس

اولین صورتجلسه هیئت مدیره شرکت          سهامی عام در شرف تأسیس با حضور کلیه اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل:

1)

2)

3)

4)

5)

در محل شرکت و به ریاست           تشکیل و پس از اعلام رسمیت جلسه تصمیمات ذیل به اتفاق آراء اتخاذ گردید:

1- آقای/ خانم       به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای/ خانم         به سمت نایب رئیس و           به سمت منشى شرکت انتخاب شدند.

نامبردگان با امضاء ذیل این صورتجلسه قبولی خود را اعلام می­دارند.

2- آقای/ خانم       فرزند       دارنده شماره شناسنامه         صادره از           به شماره ملی           به سمت مدیر عاملی شرکت انتخاب شدند، نامبرده با امضاء ذیل این ورقه قبولی خود را اعلام می­دارد.

3- کلیه قراردادهای رسمی/ عادی و نامه­ها/ و اسناد تجاری و بهادار و اسناد تعهدآور بانکی و چکها، سفته­ها و بروات با امضاء متفق       (با ذکر سمت) و         (با ذکر سمت) و مهر شرکت معتبر است.

4- هیئت مدیره به رئیس هیئت مدیره/ مدیر عامل/ عضو هیئت مدیره/ وکیل دادگستری/ وکالت داد تا به ادا ه ثبت شرکتها مراجعه و ضمن انجام کلیه تشریفات قانونی و ثبت تصمیمات این صورتجلسه دیل دفاتر آن اداره را از طرف و به وکالت هیئت مدیره امضاء نمایند.

رئیس هیئت مدیره                                              عضو هیئت مدیره

نایب رئیس هیئت مدیره                                        مدیر عامل

منشی هیئت مدیره

 

 

 

 

 

 

 

(نمونه)

آگهی دعوت مجمع عمومی

شرکت                       سهامی عام (در شرف تأسیس)

(نوبت دوّم)

نظر به این که جلسه مجمع عمومی مؤسس نوبت اول شرکت فوق به دلیل عدم حصول حدنصاب و حضور نصف صاحبان سرمایه تشکیل نگردید، هیئت مؤسس بدینوسیله مجدداً از کلیه صاحبان سرمایه شرکت و یا وکلا آنان دعوت به عمل می­آورد تا در ساعت         روز       مورخ         در           حضور بهمرسانیده و نسبت به موضوعات ذیل اتخاذ تصمیم نمایند. ضمناً کلیه پذیره نویسان مکلف هستند سه روز قبل از تشکیل مجمع به محل شرکت مراجعه و ورقه ورود به جلسه مجمع را دریافت دارند.

دستورجلسه

1- رسیدگی و احراز پذیره نویسی کلیه سهام عرضه شده شرکت و اطمینان از تأدیه مبالغ لازمه.

2- بررسی آورده­های غیرنقدی و اتخاذ تصمیم نسبت به مزایای مطالبه شده بعضی پذیره نویسان.

3- طرح و تصویب اساسنامه شرکت

4- انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره طبق اساسنامه تصویبی

5- انتخاب بازرس/ بازرسان/ اصلی و علی البدل طبق اساسنامه تصویبی

6- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی­های شرکت

7- دادن حق مأموریت به هیئت مدیره با حق توکیل به غیر جهت ثبت شرکت

هیئت مؤسس

 

 

 

 

 

(نمونه)

صورتجلسه منفی مجمع عمومی مؤسس

شرکت                     سهامى عام، در شرف تأسیس

(نوبت دوّم)

هیئت مؤسس شرکت         سهامی عام در شرف تأسیس، طبق وظیفه قانونی خود، پس از احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت، طبق آگهی­های دعوت منتشره در روزنامه­های کثیرالانتشار           به ترتیب مورخ       و مورخ         مجمع عمومى مؤسس نوبت دوم را برای ساعت     روز       مورخ       دعوت به انعقاد جلسه نمود، متأسفانه در ساعت و روز مقرر مجمع به دلیل عدم حصول حدنصاب لازمه (صاحبان یک سوم سرمایه شرکت)، به شرح ورقه پیوست حضور و غیاب تشکیل نگردید، هیئت مؤسس در این جلسه مقرر نمود، مجمع عمومی مؤسس را برای نوبت سوم در ساعت       روز         مورخ               مجدداً دعوت به تشکیل جلسه نماید.

هیئت مؤسس

 

(نمونه)

آگهی دعوت مجمع عمومی مؤسس

شرکت                              سهامى عام در شرف تأسیس

(نوبت سوّم)

نظر به این که جلسه مجمع عمومی مؤسس شرکت مزبور در شرف تأسیس نوبت دوم در تاریخ             به دلیل عدم حصول حد نصاب (حضور یک سوم صاحبان سرمایه) تشکیل نگردید، هیئت مؤسس بدینوسیله مجدداً از کلیه صاحبان سرمایه شرکت و یا وکلاء آنان دعوت به عمل می­آورد تا در ساعت       روز       مورخ         در       حضور بهمرسانیده و نسبت به موضوعات ذیل اتخاذ تصمیم نمایند. ضمناً کلیه پذیره نویسان مکلف هستند 3 روز قبل از تشکیل مجمع به محل شرکت مراجعه و ورقه ورود به جلسه مجمع را دریافت دارند.

دستور جلسه

1- رسیدگی و احراز پذیره نویسی کلیه سهام عرضه شده شرکت و اطمینان از تأدیه مبالغ لازمه

2- طرح و تصویب اساسنامه شرکت

3- انتخاب اعضاء اصلی علی البدل هیئت مدیره طبق اساسنامه تصویبی

4- انتخاب بازرس/ بازرسان/ اصلی و علی البدل شرکت طبق اساسنامه تصویبی

5- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی­های شرکت

6- دادن حق مأموریت به هیئت مدیره و یا انتخاب وکیل جهت ثبت شرکت

هیئت مؤسس

(نمونه)

صورتجلسه منفی مجمع عمومی مؤسس

شرکت                          سهامى عام، در شرف تاسیس

(نوبت سوّم)

هیئت مؤسس شرکت          سهامی عام در شرف تأسیس طبق وظیفه قانونی خود، پس از احراز پذیره نویسی کلیه سهام عرضه شده شرکت طبق آگهی دعوت منتشره در روزنامه کثیرالانتشار         مورخ       و         روزنامه کثیرالانتشار         مورخ         جلسه مجمع عمومی مؤسس را برای ساعت  روز         مورخ       دعوت به انعقاد جلسه مجمع عمومی مؤسس را برای ساعت       روز     مورخ       دعوت به انعقاد جلسه نمود، متأسفانه در ساعت و روز مقرر جلسه مجمع به دلیل عدم حصول حدنصاب لازمه (حضور حداقل یک سوم صاحبان سرمایه شرکت) به شرح ورقه پیوست حضور و غیاب/ تشکیل نگردید، فلذا هیئت موسس تصمیم گرفت موضوع عدم تشکیل شرکت را به دلیل عدم تشکیل سه نوبت مجمع عمومی موسس به بانک         شعبه       (و محل انجام تشریفات مربوط به امضاء ورقه تعهد سهام و محل پرداخت وجه مربوط) گزارش تا پذیره نویسان و سهامداران نسبت به دریافت وجه پرداختی و استرداد اوراق تعهد سهام خود از بانک مزبور اقدام نمایند.

هیئت مؤسس

 

 

 

 

 

 

 

(نمونه)

آگهی دعوت مجمع عمومی مؤسس

شرکت                         سهامی عام در شرف تأسیس

(نوبت دوم)

پس از عدم موافقت مجمع عمومی موسس نوبت اول در مورد ارزیابی آورده­های غیر نقدی و مزایای مطالبه شده پذیره نویسان

نظر به این که در مجمع عمومی موسس نوبت اول منعقده در تاریخ       آورده­های غیرنقد و مزایای مورد مطالبه بعضی از سهامداران و پذیره نویسان مورد تصویب قرار نگرفت، بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام و پذیره نویسان یا وکلاء آنان دعوت می­شود در ساعت    روز       مورخ         در مجمع عمومی موسس شرکت مزبور حضور به هم رسانیده و نسبت به موضوعات ذیل اتخاذ تصمیم نمایند، ضمناً به آگاهی آن دسته از پذیره نویسانی که آورده غیرنقد و مزایای مطالبه شده آنان در مجمع عمومی موسس مزبور اقدام و اعمال حق رأى نمایند. ضمنا کلیه پذیره نویسان مکلف هستند 3 روز قبل از تشکیل مجمع به محل شرکت مراجعه ورقه ورود به جلسه را دریافت دارند.

دستور جلسه

رسیدگی و احرازپذیره نویسی کلیه سهام عرضه شده شرکت و اطمینان از تأدیه مبالغ لازمه

هیئت موسس

 

 

 

 

 

 

 

 

(نمونه)

صورتجلسه مجمع عمومی موسس

شرکت                         سهامی عام، در شرف تأسیس

(نوبت دوم)

(در صورتی که مجمع عمومی موسس نوبت اول ارزیابی آورده­های غیر نقدی و مزایای مطالبه شده پذیره نویسان را مورد موافقت قرار نداده باشد)

در ساعت     روز       مورخ           جلسه مجمع عمومی موسس شرکت         سهامی عام در شرف تأسیس طبق آگهی دعوت منتشره در روزنامه­های کثیرالانتشار مورخ           و مورخ           در محل           و با حضور اکثریت پذیره نویسان/ کلیه صاحبان سرمایه/ و با حضور         عضو از مجموع         اعضاء سهامدار و پذیره نویسان به شرح ورقه حضور و غیاب پیوست/ تشکیل و رسمیت جلسه توسط       احد از موسس/ اعلام گردید. پس از احراز هویت اعضاء حاضر در جلسه و بررسی اوراق نمایندگی و وکالتنامه­های ابرازی و اطمینان از حصول حدنصاب، مجمع نسبت به انتخاب هیئت رئیسه مجمع متشکل ازیک رئیس 2 ناظر و یک منشی اتخاذ رأى به عمل آمد و در نتیجه آقای/ خانم         به سمت رئیس و آقای/ خانم         بسمت ناظر و آقای/ خانم    به سمت منشی مجمع انتخاب شدند.

آنگاه دستور جلسه توسط منشی با صدای بلند قرائت گردید، سپس مجمع وارد شور گردید و پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود:

1- گزارش هیئت مؤسس در ارتباط با خرید سهام و تأدیه مبالغ لازم توسط اعضائى که آورده غیرنقدی آنها در مجمع عمومی موسس نوبت اول مورخ         مورد موافقت قرار نگرفته و مزایای مطالبه شده بعضی از سهامداران نیز تصویب نشده بود، مورد استماع قرار گرفت و پذیره نویسی کلیه سهام عرضه شده شرکتاحراز و از تأدیه مبالغ لازم اطمینان حاصل و مورد تصویب قرار گرفت.

2- جلسه در ساعت     به کار خود پایان داد و به رئیس هیئت مدیره             وکالت داده شد تا به اداره ثبت شرکتها مراجعه و ضمن انجام کلیه تشریفات قانونی و ثبت شرکت در آن اداره را از طرف و به وکالت شرکت امضاء نمایند.

رئیس مجمع                   ناظر                       ناظر               منشی

 

 

 

(نمونه)

صورتجلسه منفی مجمع عمومی موسس

شرکت                     سهامی عام، در شرف تأسیس

(نوبت دوّم)

(نوضوع ماده 81 قانون تجارت)

(در ارتباط با احراز پذیره نویسی پذیره نویسانی که آورده های غیر نقدی و مزایای مطالبه شده آنان در مجمع عمومی موسس نوبت اول مورد تصویب واقع نشده است)

در ساعت       روز           مورخ           هیئت موسس شرکت         سهامی عام در شرف تأسیس، در تعقیب تصمیم مجمع عمومی موسس نوبت اول که آورده­های غیر نقد و مزایای مطالبه شده بعضی از پذیره نویسان را مورد تصویب قرار نداد مجمع عمومی موسس شرکت را مجدداً جهت برگزاری مجمع و اتخاذ تصمیم نسبت به احراز پذیره نویسی کلیه سهام عرضه شده شرکت و اطمینان از تأدیه مبالغ لازمه، طبق آگهی دعوت منتشره در روزنامه­های کثیرالانتشار         به ترتیب مورخ           و مورخ       دعوت به انعقاد جلسه نمود.

متأسفانه در ساعت و تاریخ مزبور معلوم و مشخص گردید که پذیره نویسان فوق الذکر حاضر به خرید سهام عرضه شده شرکت و پرداخت مبالغ لازمه نگردیده­اند و سایر صاحبان سرمایه و سهام شرکت نیز تمایلی به تعهد سهام و تأدیه مبالغ لازمه علاوه بر آنچه که قبلاً تعهد نموده­اند، نیستند، نظر به این که با خروج دارندگان آورده غیر نقد و مطالبه کنندگان مزایا و عدم تعهد و تأدیه سهام آنها از طرف سایر پذیره نویسان قسمتی از سرمایه شرکت تعهد نشده است و به این ترتیب شرکت قابل تشکیل و ثبت نمی­باشد، هیئت مؤسس طبق ماده 81 قانون تجارت مقرر می­دارد ظرف ده روز از این تاریخ مراتب را به اطلاع اداره ثبت شرکتها رسانیده تا آن اداره موضوع عدم ثبت شرکت را به بانک       شعبه     که پرداخت وجه و تنظیم اوراق تعهد در آنجا صورت پذیرفته اطلاع تا متعاقباً کلیه پذیره نویسان به آن بانک مراجعه و ضمن استرداد و ابطال اوراق تعهد خود، مبالغ پرداختی خود را نیز دریافت دارند.

هیئت مؤسس

 

 

 

 

بخش سوم

 • نحوه تشکیل و ثبت شرکتهاى سهامى خاص

براى تشکیل و ثبت شرکتهاى سهامى خاص طبق ماده 20 قانون تجارت تنظیم اسناد و مدارک ذیل و تسلیم آن به اداره ثبت شرکتها ضروری است:

 • تهیه و تنظیم اساسنامه ممضی به امضاء کلیه سهامداران
 • تعیین و تنظیم اظهارنامه که باید به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد.
 • صورتجلسه­ای مبنی بر انتخاب اولین مدیران، بازرس یا بازرسان و تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی­های شرکت را تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی منتشر می­سازد که باید به امضاء کلیه سهامداران رسیده باشد.
 • گواهینامه بانک مبنی بر واریز کلیه سرمایه شرکت یا پرداخت حداقل 35% کل سرمایه شرکت از جانب مؤسسین.
 • تعیین اعضاء هیئت مدیره، دارندگان حق امضاء و قبولی سمت از جانب آنان (موضوع اخیر اگرچه در قانون تجارت صراحتاً ذکر نشده ولی چون جزء ذاتی شرکت سهامی است باید در یک ورقه تنظیم و به اداره ثبت شرکتها ارائه شود).
 • نکاتی چند درباره شرکتهای سهامی خاص:
 • نظر به این که در شرکتهای سهامی خاص، کلیه سرمایه همانطور که در مباحث قبلی به آن اشاره کردیم منحصراً باید توسط داوطلبین تأسیس شرکت یا مؤسسین پرداخت گردد، بنابراین عرضه سهام برای فروش و طرح و تنظیم اعلامیه پذیره نویسی به روشی که برای شرکتهای سهامی عام مقرر است در این گونه شرکتها کلاً منتفی است.
 • سرمایه شرکت را باید کلا مؤسسین متقبل، تهیه و پرداخت نمایند، و پرداخت حداقل سرمایه هر یک از مؤسسین بقدرالسهم (چنانچه مورد پذیرش همه قرار گیرد) نباید کمتر از 35% کل سهام تعهد شده باشد.
 • چنانچه بعضی از شرکاء مبادرت به آوردن سرمایه غیرنقدی نمایند، ورود سرمایه غیرنقدی به شرکتهای سهامی خاص از طرف سهامداران مورد قبول است، النهایه این نوع آورده باید همانند شرکتهای سهامی عام، توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی گردد، در این مورد نظریه کارشناسی برای اداره ثبت شرکتها قابل قبول است و احتیاج به مطرح نمودن این نظریه در مجمع عمومی مؤسس نیست، لیکن مؤسسین باید صورت اثاثه و اموال غیرنقدی (آورده غیرنقدی) خود را به طریق فوق در اظهار نامه منعکس نمایند.
 • چنانچه شرکت به هر نحوی سهام یا امتیاز خاصی برای بعضی از سهامداران قائل شود این موضوع باید در اظهارنامه ثبت شرکتها منعکس گردد.
 • نظر به این که طرح و تصویب اساسنامه، انتخاب مدیران و بازرسان و تعیین روزنامه کثیرالانتشار و تنظیم اظهارنامه، بنابر توضیحات فوق، لزوماً باید توسط کلیه مؤسسین انجام شود، چنین استنباط می­شود که کلیه تصمیمات در بدو تأسیس شرکت در شرکتهای سهامی خاص باید به اتفاق آراء اتخاذ گردد.

بنابراین:

 1. تشکیل مجمع عمومی مؤسس و اگهی دعوت جهت انعقاد مجمع عمومی مؤسس در شرکتهای سهامی خاص موردی نداشته و الزامی نیست.
 2. نحوه تنظیم سند انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان و تعیین روزنامه کثیرالانتشار می­تواند در یک ورقه عادی و به صورت اعلامی باشد و یا اینکه مؤسسین آنرا در یک صورتجلسه با عنوان «مجمع عمومی شرکت سهامی خاص در شرف تأسیس» تهیه و تنظیم نمایند، لیکن انتخاب هیئت رئیسه مجمع، برخلاف شرکتهای سهامی عام، جهت اداره مجمع، ضرورتی ندارد.
 3. تعداد شرکاء در شرکتهای سهامی خاص همانطور که در مباحث قبلی بدان اشاره کردیم، نباید کمتر از 3 شخص و مقدار سرمایه (فعلاً) نباید کمتر از، 000/000/1 ریال و مقدار پیش پرداخت نباید کمتر از 35% کل سرمایه شرکت باشد.

(نمونه)

صورتجلسه مجمع عمومی موسس

شرکت                       سهامی خاص (در شرف تأسیس)

در ساعت      روز     مورخ       جلسه مجمع عمومی موسس شرکت         سهامی خاص (در شرف تأسیس)، با حضور کلیه صاحبان سهام تشکیل و تصمیمات ذیل به اتفاق آراء اتخاذ گردید:

1- اساسنامه تنظیمی شرکت ماده به ماده قرائت و پس از بحث و تبادل نظر در     ماده و       تبصره مورد تصویب قرار گرفت و کلیه صفحات آن به امضاء سهامداران شرکت رسید.

2- نسبت به انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره اتخاذ رأى به عمل آمد و در نتیجه اشخاص مشروحه ذیل:

1)

2)

3)

به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و

1)

2)

به سمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره و برای مدت دو سال انتخاب شدند و با امضاء این صورتجلسه قبولی خود را اعلام می­دارند/ اعضاء هیئت مدیره در ورقه جداگانه­ای قبولی خود را اعلام خواهند داشت.

3- آقای/ خانم         به عنوان بازرس اصلی و     به عنوان بازرس علی البدل و برای مدت یک سال انتخاب شدند و با امضاء ذیل این ورقه ضمن قبولی و پذیرش سمت خود اعلام می­دارند که مشمول ماده 147 قانون تجارت نمی­باشند/ بازرسان منتخب مجمع/ در ورقه جداگانه­ای قبولی خود را اعلام خواهند داشت.

4- روزنامه کثیرالانتشار                       جهت درج آگهی­های شرکت معین گردید.

5- جلسه در ساعت             به کار خود پایان داد و به           وکالت داده شده تا به اداره ثبت شرکتها مراجعه و ضمن انجام کلیه تشریفات قانونی و ثبت تصمیمات به عمل آمده ذیل دفاتر آن اداره را از طرف و به وکالت شرکت امضاء نمایند.

محل امضای اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره

محل امضای بازرس/ بازرسان اصلی و علی البدل

 

(نمونه)

قبولی اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره

شرکت                           سهامی خاص (در شرف تأسیس)

اداره محترم ثبت شرکتها

ما اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره شرکت               سهامی خاص (در شرف تأسیس) بدینوسیله ضمن قبولی سمت خود، آمادگی خود را جهت انجام وظائف قانونی محوله اعلام می­داریم:

محل امضاء اعضاء اصلی هیئت مدیره             محل امضاء اعضاء علی البدل هیئت مدیره

 

 

 

 

(نمونه)

قبولی بازرس/ بازرسان اصلی و علی البدل

شرکت                     سهامی خاص (در شرف تأسیس)

اداره محترم ثبت شرکتها

ما بازرس/ بازرسان/ اصلی و علی البدل شرکت           سهامی خاص (در شرف تأسیس) بدینوسیله سمت خود را مورد قبولی قرار دارده و اعلام می­داریم مشمول ماده 147 قانون تجارت نمی­باشیم.

محل امضاء بازرس/ بازرسان اصلی           محل امضاء بازرس/ بازرسان علی البدل

 

(نمونه)

اولین صورتجلسه هیئت مدیره

شرکت                      سهامی خاص (در شرف تأسیس)

در ساعت         روز       مورخ         اولین صورتجلسه هیئت مدیره شرکت         سهامی خاص (در شرف تأسیس) در (محل)           با حضور اشخاص مشروحه ذیل اعضاء اصلی هیئت مدیره:

1)

2)

3)

و به ریاست آقای/ خانم       تشکیل و پس از اعلام رسمیت جلسه، تصمیمات ذیل به اتفاق آراء اتخاذ گردید:

1- آقای/ خانم                 به سمت رئیس هیئت مدیره و           به سمت نایب رئیس و         به سمت منشى/ انتخاب شدند، نامبردگان با امضاء ذیل این صورتجلسه قبولی خود را اعلام می­دارند.

2- آقای/ خانم             به سمت مدیر عامل شرکت انتخاب شدند و با امضاء ذیل این صورتجلسه قبولی خود را اعلام می­دارند.

3- کلیه قراردادهای رسمی/ عادی و نامه­ها/ و اسناد تجاری و بهاءدار و اسناد تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته­ها و بروات با امضاء متفق/ منفرد                 (با ذکر سمت) و مهر شرکت دارای اعتبار است.

4- هیئت مدیره به               وکالت داد تا به اداره ثبت شرکتها مراجعه و ضمن انجام کلیه تشریفات قانونی و ثبت تصمیمات به عمل آمده، ذیل دفاتر آن اداره را از طرف و به وکالت هیئت مدیره امضاء نمایند.

رئیس هیئت مدیره                                                     منشی

نایب رئیس                                                            مدیر عامل

ثبت شرکت نوبل در شبکه های اجتماعی

با ما همرا باشید در

ثبت شرکت نوبل در شبکه های اجتماعی

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید