ثبت تغییرات در شرکت سهامی عام

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 0.00 (تعداد رای 0)

ثبت تغییرات در شرکت سهامی عام

شرکت های سهامی عام پس از ثبت و راه اندازی و در طول زمان فعالیت خود نیاز به انجام تغییراتی اجباری و یا اختیاری در شرکت داشته و بدون در انجام این تغییرات عملا حیات شرکت به خطر خواهد افتاد .  مجامع عمومی موسسین به عنوان بنیان گذاران یان شرکت ها در ابتدای شروع فعالیت شرکت های سهامی عام تصمیماتی را اتخاذ می کنند مانند  تصویب اساسنامه شرکت ، تعیین مدیران شرکت ، تعیین بازرسین شرکت ، تعیین میزان سرمایه مورد نیاز ، تعیین نحوه پذیره نویسی و تهیه اوراق سهام و … و ضمن درج در اساسنامه مقدمات راه اندازی شرکت را فراهم می نمایند. اما همه این تصمیمات می تواند در برهه ای از فعالیت شرکت به اجبار و یا به اختیار شرکت مورد تغییر قرار بگیرد .

مرجع تصمیم ساز برای انجام هرگونه تغییراتی در شرکت های سهامی عام مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود . لذا با عنایت به مندرجات اساسنامه و با رعایت نفرات تعیین شده و تشکیل دهنده مجامع عمومی فوق العاده این جلسات با حداکثر نفرات تعیین شده باید تشکیل شوند و در خصوص نوع تغییراتی مد نظر و طرح شده در دستور جلسه مجمع بحث و تبادل نظر نموده و تغییرات مورد نیاز را جهت اعمال تصویب  نمایند . این تصمیمات باید در صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده درج و با امضاء تمامی نفرات مجمع برای انجام تغییرات به همراه سایر مدارک مورد نیاز به اداره ثبت شرکت ها ارسال شود .

در شرکت های سهامی عام و همچنین شرکت های مختلط سهامی که بیش از 12 نفر سهامدار دارند صورتجلسه باید توسط هیئتی منتخب به نام هیئت منتخب ناظر که حداقل  متشکل از 3 نفر باشد باید تایید و تصویب شود .

هر گونه ثبت تغییرات در شرکت های سهامی عام باید طبق قوانین و مقررات موجود در قانون تجارت و همچنین با در نظر گرفتن  انواع آئین نامه ها و دستورالعمل های موجود و قوانین خاص بازار اوراق بهادار و همچنین دستورالعمل ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار مورد تصویب سازمان بورس و اوراق بهادار انجام پذیرد .

حتی تشکیل جلسه  و تعیین تغییرات و تصمیم گیری در مورد آنها و دعوت از مجامع عمومی فوق العده با مجوز و تایید سازمان بورس و اوراق بهادار ممکن است .

اما انواع تغییرات و نحوه انجام ان در شرکت های سهامی عام به ترتیب زیر می باشد :

 

نحوه افزایش سرمایه

افزایش سرمایه در شرکت های سهامی عام دلایل مختلفی دارد که مهمترین آن انجام پروژه های بزرگتر و بیشتر و ورود به بازار های جدید و گرفتن سهم بیشتری از بازار در داخل و خارج از کشور می باشد . برای این منظور باید پس از مهیا نمودن شرایط تشکیل جلسه مجمع عمومی و تشکیل این جلسه این مجمع اقدام به صدور مجوزی با رعایت مقررات سهام جدید نموده و سهام جدید تعریف و صادر شود . برای افزایش سرمایه در شرکت های سهامی عام تادیه مبلغ اسمی سهام جدید الزامی است و  باید از طرق زیر این کار انجام شود :

 • پرداخت نقدی مبلغ اسمی سهام
 • تبدیل مطالبات نقدی اشخاص از شرکت به سهام جدید
 • سود حاصله ، اندوخته و عاید شده شرکت که هنوز تقسیم نشده است انتقال به سرمایه شرکت شود .
 • تبدیل اوراق مشارکت شرکت به سهام

البته باید در نظر داشت که نمی توان اندوخته قانونی شرکت را تبدیل به سرمایه  برای شرکت کرد و این کار ممنوع است .

 

تأدیۀ مبلغ سهم جدید از محل مطالبات

چنانچه تصمیم مجمع عمومی فوق العاده این باشد که  افزایش سرمایه شرکت از محل مطالبات نقدی  باشد باید رضایت و موافقت خود طلبکاران شرکت برای این موضوع حتما دریافت شود در غیر اینصورت شرکت متخلف خواهد بود .

برای این منظور طلب هر یک از سهامداران  بابت سود از طریق افرایش سرمایه  از محل سود سهامداران جبران خواهد شد مگر اینکه خود سهامدار برای این موضوع رضایت نداشته باشد و طلب خود را مطالبه کند که باید طلب او نقدا پرداخت شود .

 

 

حق تقدم در خرید سهام جدید

یکی از موارد مهم در هنگام افزایش سرمایه شرکت در صورت تصویب مجمع عمومی فوق العاده برای افزایش سرمایه شرکت با صدور سهام جدید حق تقدم خرید و عرضه سهام می باشد . دارندگان سهام قبلی در شرکت دارای حق تقدم برای خرید سهام جدید می باشند و این موضوع از طرق مختلف مانند ارسال نامه درب منزل سهامداران قبلی باید به اطلاع آنها ابتدا رسانده شود  و به آنها حداقل 60 روز فرصت برای تصمیم گیری و تهیه مبلغ برای خرید سهامد داده شود . هر چند نقل و انتقال سهام در شرکت های سهامی عام آزاد و بدون قید و شرط می باشد . حال در صورتیکه میزان سرمایه مورد نیاز شرکت توسط سهامداران قبلی تادیه و تامین نشد این سهام جدید باید بین سایر مردم عرضه شود .

اطلاع رسانی به سهامداران قبلی شرکت در خصوص نیاز به افزایش سرمایه شرکت و اینکه اولویت فروش سهام نفرات قبلی می باشند باید از طریق صدور گواهینامه های حق تقدم  باشد . این گواهینامه های باید به آخرین آدرس  اعلام شده  سهامدارن قبلی  نزد شرکت  و این هم قبل از شروع به پذیره نویسی و فروش سهام ارسال شود . پدیره نویسی جدید شرکت باید در روزنامه کثیر الانتشار و سایت رسمی شرکت نیز درج گردد .

 

صرف سهام

بنا به تشخیص و تصویب مجمع عمومی فوق العاده  در خصوص طرق صرف اضافه ارزش سهام فروخته شده ، هیئت مدیره می تواند به مجمع پیشنهاد دهد که  شرکت اقدام به فروش سهم برای افزایش سرمایه مازاد اسمی سهام جدید بنماید و مجمع می تواند این موضوع را تصویب نماید .

 

کاهش سرمایه در شرکت سهامی عام

کاهش سرمایه در شرکت های سهامی عام هم می تواند بصورت اختیاری باشد و هم بصورت اجباری .  هر اتفاق و دلیلی می تواند باعث شود مجمع عمومی فوق العاده تشکیل جلسه داده و کاهش سرمایه را مورد تصویب خود قرار دهد . در هنگام کاهش سرمایه الزاما باید تساوی کاهش سرمایه بین سهامداران رعایت شود و نباید در هنگام این کاهش سرمایه از یک نفر کمتر و از دیگری سهام بیشتری کم شود و باعت ضرر و زیان به سهامدارن  شود .  کاهش اختیاری سهامشرکت سهامی عام با کاستن از مبلغ اسمی بهای سهام انجام  می گیرد . این موضوع باید به اطلاع همه سهامداران رسانده شود و میزانی از سهام آنها که کم شده دقیقا به آنها عودت داده شود .

 

انتشار اوراق مشارکت در شرکت سهامی عام

موضوع انتشار اوراق بهادار توسط مجمع عمومی فوق العاده و آن هم پس از تایید رعایت مقررات و ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار توسط سازمان  بورس و اوراق بهادار انجام خواهد پذیرفت . در صورت تصویب مجمع عمومی فوق العاده این اوراق می تواند منتشر شود . مجمع عمومی می تواند خودش و یا با دادن اختیار به هیئت مدیره  تعیین نماید که ظرف مدت حداکثر دو سال پس از صدور مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار  ، ارواق بهادار را  تا مبلغ مصوب مجمع عمومی فوق العاده انتشار دهد . ضمنا انتشار این اوراق می تواند تمدید و یا تعویض شود که ان هم نیاز به تصویب مجمع عمومی فوق العاده خواهد داشت .

در شرکت های سهامی عام نقل و انتقال سهام آزاد بوده و نیازی به اطلاع رسانی ندارد . همچنین مجمع عمومی فوق العاده می تواند در خصوص تصمیم های زیر جمع بندی و در صورت نیاز به تغییرات در موارد زیر پس از تصویب و تنظیم صوتجلسه موارد را به اطلاع اداره ثبت شرکت ها برساند :

 • تعیین مدیران جدید و یا تمدید مهلت مدیریت مدیران قبلی
 • تعیین بازرس اصلی و یا علی البدل جدید و یا تمدید دوره بازرسان برای دو سال دیگر
 • تغییر آدرس شرکت
 • تغییرات در اساسنامه شرکت
 • تغییر در موضوع فعالیت شرکت اعم از افزایش و یا کاهش مواردی به موضوع قبلی و یا تغییر کلی فعالیت شرکت
 • تغییر صاحبین امضاء مجاز در شرکت
 • انحلال شرکت و اتمام موضوع فعالیت و یا دوره اعتبار شرکت
 • ایجاد شعبه و یا نمایندگی های جدید

 

البته ممکن است تغییرات دیگری نیز در شرکت های سهامی عام رخ دهد که بنا بر ضرورت و یا اختیار و توسط مجمع عمومی فوق العاده تصمیم گیری شود که تمامی این موارد شاید نیازی نباشد به اطلاع اداره ثبت شرکت ها برسد .

برای ثبت تغییرات در شرکت های سهامی عام باید تسلط و اشراف کافی بر روی قوانین و مقررات موجود برای شرکت های سهامی عام باشد لذا توصیه می کنم با یک تماس به کارشناسان و متخصصین ثبت شرکت و ثبت برند نوبل و دریافت مشاوره از ایشان تمامی موارد حقوقی و قانونی خود را به آنها سپرده تا ضریب اطمینان فعالیت های شرکت خود را به حد اعلی رسانده و بدون نگرانی د رهر زمان تغییرات مورد نظر را اعمال و شرکت را با  ثبات به سمت اهداف متعالی خود رهنمود سازید .

ثبت شرکت نوبل در شبکه های اجتماعی

با ما همرا باشید در

ثبت شرکت نوبل در شبکه های اجتماعی

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید