نکته هایی در خصوص شرکت سهامی خاص

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 0.00 (تعداد رای 0)

نکته هایی در خصوص شرکت سهامی خاص

 

بیشترین قالب ثبتی شرکت ها که در اداره ثبت هر ساله به ثبت می رسد و متقاضیان بیشتری برای ثبت این نوع شرکت درخواست می دهند شرکت سهامی خاص می باشد . اغلب افرادی که به دنبال ثبت شرکت می باشند آگاهانه و یا بدون آگاهی کافی این قالب را انتخاب می کنند و به خوبی می دانند در این نوع قالب شرکت می توانند اقدام به هر نوع فعالیت تجاری و اقتصادی بکنند.

شرکت های سهامی خاص قابلیت ها و انعطاف بالایی دارند .البته این موضوع تنها منحصر به ایران نمی شود و در بسیاری از کشور های دنیا شرکت سهامی خاص طرفداران زیادی دارد . به همین دلیل برآن شدیم تا با نگاهی به نکات مختلف در خصوص شرکت های سهامی خاص این نوع قالب ثبتی شرکت را بیشتر به علاقمندان ثبت شرکت معرفی کنیم .

 

 • شرکت های سهامی خاص سرمایه ای هستند به این منظور که اعتبار اصلی این شرکت ها سرمایه ای است که در اختیار شرکت قرار دارد.
 • برای ثبت شرکت سهامی خاص باید حداقل سه نفر به عنوان شریک توافق نامه ای با هم امضاء نموده باشند . این تعداد در قانون صرحا مشخص نشده است ولی با توجه به ساختار و پیش نیاز های ثبتی شرکت نباید تعداد موسسین شرکت از 3 نفر کمتر باشد . البته می توان تعداد نفرات موسس را تا هر میزان که نیاز باشد افزایش داد زیرا سقفی برای تعداد سهامدار و موسس در شرکت های سهامی خاص قانونگذار نیاورده است . آنچه که مسلم است شرکت های سهامی خاص دارای سهامدارهای زیادی نیستند ولی در هر صورت می توان این تعداد را با توجه به عدم محدودیت تا هر تعداد افزایش داد .
 • شرکت های سهامی خاص در هنگام ثبت به عنوان سرمایه اولیه باید حداقل 100 هزار تومان را تعهد نمایند . این مبلغ باید توسط همه موسسین و سهامداران تعهد شود که بسته به تعداد آنها می تواند میزان متفاوتی باشد . البته باید دقت شود که میزان سرمایه 100 هزار تومان حداقل میزانی است که می تواند شرکت تعهد نماید یعنی در صورتیکه مبلغ سرمایه شرکت در هر زمان به کمتر از این میزان برسد حیات شرکت به خطر خواهد افتاد . ولی داشتن سرمایه بیشتر به عنوان اعتبار شرکت بسیار تاثیر گذار می باشد .
 • میزان سرمایه و یا آورده هر یک از موسسین در شرکت در داشتن تعداد سهام آنها تاثیر دارد . هر چه آورده و سرمایه بیشتر باشد ، سهام بیشتری فرد دریافت می کند .
 • میزان سرمایه و سهام هر فرد مبین میزان تعهدات او در شرکت می باشد . سهامدارن در این شرکت ها تنها به اندازه سهامی که در شرکت دارند مسئول بدهی ها و دیون شرکت شناخته می شوند . شرکت های سهامی خاص با اعتبار سهامداران خیلی مرتبط نیستند ولی سرمایه و آورد هآنها نقش مستقیمی در اعتبار شرکت دارد . بنابر این در صورت بروز بدهی و مشکلات مالی و شرایط نامناسب شرکت هر فرد سهامدار در شرکت سهامی خاص چه سهام زیادی داشته باشد و چه سهام محدودی داشته باشد باید به همان اندازه تعهدات شرکت را پاسخ بدهد .
 • میزان سهام افراد موسس و سهامدار در شرکت های سهامی خاص همچنین در میزان سود و منافع افراد سهامدار هم نقش مستقیم دارد. در واقع تنها مبنای تعیین کننده میزان سود و منافع سهامداران میزان سهام آنها در شرکت می باشد و هیچ قانون و تبصره ای نمی تواند این حق را از سهامدار سلب نماید .
 • در میزان سرمایه تعهد شده توسط افراد موسس برای ثبت شرکت سهامی خاص در ابتدای امر ثبت باید 35 درصد بصورت نقدی و در زمان درخواست  ثبت شرکت به حسابی مربوط به حساب شرکت و در یکی از بانک های مورد تایید جمخهوری اسلامی ایران سپرده شود .بدین منظور باید گواهینامه ای از بانک بصورت مهر و موم دریافت شود که در آن بانک اعلام نموده که این مبلغ در حساب شرکت تایده شده است .
 • سهام در شرکت های سهامی خاص با نام و غیر قابل انتقال به غیر بصورت اختیاری می باشد . در اصل با توجه به اینکه تعداد سهامداران در شرکت های سهامی خاص محدود می باشد و این افراد تامین کننده سرمایه شرکت می باشند خروج و یا واگذاری سهام در شرکت تنها با تایید مجمع عمومی فوق العاده می تواند صورت بگیرد و هرگونه اقدامی بدون اطلاع این مجمع و مجوز آنها خلاف قانون محسوب شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. بنابر این باید افراد متقاضی برای انتقال سهام خود ابتدا مجوز مجمع را دریافت و سپس خودشان و یا وکیلشان به همراه خریدار و یا وکیل خریدار به یک دفتر اسناد رسمی مراجعه و بصورت قانونی و محضری عمل انتقال سهام صورت پذیرد .
 • هر گونه نقل و انتقال سهام و یا هر نوع تغییر دیگری در شرکت های سهامی خاص مانند افزایش سرمایه ، کاهش سرمایه ، تغییر مدیران و بازرسین ، تغییر آدرس ، تغییر افراد دارای حق امضاء و… باید تنها با مجوز مجمع عمومی فوق العاده انجام پذیرفته و این تغییرات با هماهنگی اداره ثبت شرکت ها صورت پذیرد .
 • ثبت شرکت سهامی خاص از طریق اداره ثبت شرکت ها انجام خواهد شد . این اداره در همه استان ها و شهر های بزرگ دارای یک نماینده و یا شعبه می باشد.
 • شرکت های سهامی خاص برای ثبت باید دارای یک اساسنامه حقوقی تنظیم شده باشند که در آن میزان سهام ، نحوه تقسیم سهمام ، مقدار سهام هر یک از سهامداران ، نحوه نقل و انتقال سهام ف موراد مورد نیاز برای تغییر و بسیاری دیگر از این گونه موارد دیده شده و مورد تایید همه سهامدارن قرار گرفته شده باشد . این اساسنامه به عنوان شناسه و مدرک اصلی شرکت می باشد و در حکم شناسنامه آن بوده که باید اطلاعات دقیق شرکت هم در ان لحاظ شده باشد و برای هر گونه تغییر و  تبدیلی باید ارائه شود .
 • شرکت های سهامی خاص برای ثبت نیازمند مدارکی همچون اساسنامه ، اظهارنامه ، تقاضانامه ، مدارک شناسایی اعضاء ، گواهی عدم سوء پیشینه و مجوز و … می باشند . تکمیل مستندات مورد نیاز برای ارائه به اداره ثبت شرکت ها از اهمیت بالایی برخوردار می باشد .
 • در شرکت های سهامی خاص هیچ محدودیتی وجود ندارد. تنها کافی است موضوع و یا موضوعات مرتبط شرکت مورد تایید اداره ثبت شرکت ها باشد که برا یان منظور باید موضوع مرتبط با قوانین جمهوری اسلامی ایران و قوانین تجارت باشد . هر گاه موضوع مرتبط تایید شد می تواند در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده و به فعالیت خود مبادرت نماید . توجه به این نکته حیاطی است که موضوع ثبت شده در شرکت باید رعایت شود یعنی در صورتیکه فعالیتی غیر از فعالیت درج شده در اساسنامه شرکت انجام پذیرد مشمول جرائم تعیین شده در قانون خواهد بود . اما اگر موضوع فعالیت غیر مجاز باشد منجر به تبعاتی سنگین تر و تعطیلی شرکت خواهد شد .
 • نامگذاری شرکت های سهامی خاص با در نظر گرفتن اصول شرعی و عرفی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت نکات قانونی در این زمنیه می باشد . نام انتخاب شده باید سه سیلابه و دارای معنی در فرهنگ فارسی باشد . نباید از واژه های بیگانه و عربی در آن استفاده شود و از آرودن الفاظ قانونی و حقوقی و همچنین نام های مرتبط با نهاد های قانونی و حکومتی و بین المللی هم باید در آنها اجتناب شود .همچنین نام باید مرتبط با فعالیت شرکت باشد تا از تعبیرات سو و غیر واقع بخصوص از طرف مشتریان جلوگیری شود .
 • نام منتخب برای شرکت پس از تایید در اداره ثبت شرکت ها و واحد نام نویسی این اداره باید به انضمام عبارت سهامی خاص در سر درب شرکت و همچنین همه شعبات و نمایندگی های احتمالی و همچنین در اسناد و مدارک قانونی و حقوقی شرکت اورده شود .
 • برای افزایش سرمایه در شرکت های سهامی خاص دو زراه اساسی وجود دارد . اول بالا بردن مبلغ اسمی سهام ، سهامدارن و دوم اضافه کردن تعداد سهامداران . لیکن در هنگام نیاز به توسعه فعالیت و افزایش اعتبار مممکن است شرکت نیاز داشته باشد تا سرمایه بیشتری در اختیار بگیرد.
 • نکته مهم در خصوص تامین سرمایه شرکت های سهامی خاص این است که این شرکت ها تنها باید سرمایه مورد نیاز خودشان را از سهامدارن خود شرکت تادیه نمایند . اجازه فروش سهام و پذیره نویسی تنها به شرکت های سهامی عام داده می شود .
 • شرکت های سهامی خاص باید دو نفر بازرس را هم تعیین نمایند . این بازرسین از الزامات شرکت هستند و باید توسط مجمع عمومی فوق العاده تعیین شوند .
 • انتخاب نفرات هیئت مدیره شرکت در ابدای ثبت شرکت توسط مجمع عمومی موسسین و در ادامه حیات شرکت بر عهده مجمع عمومی فوق العاده می باشد .
 • نفرات هیئت مدیره باید در اولین جلسه پس از انتخاب شدنشان اقدام به تعیین مدیر عامل ، رئیس هیئت مدیره و نائیب ریئس و دبیر جلسه نمایند .
 • حضور بازرسین شرکت بخصوص بازرس اصلی شرکت در جلسات هیئت مدیره الزامی است .
 • مدت زمان تعیین شده برای مدیریت مدیران منتخب در شرکت نمی تواند بالغ بر دو سال باشد . هر فرد مدیر در صورتی می تواند بیش از دو سال فعالیت مدیریت خود را داشته باشد که این دوره توسط مجمع عمومی فوق العاده تمدید شده باشد .
 • مدیر عامل منتخب برای شرکت های سهامی خاص باید مطابق با شرایط و قوانین مربوطه انتخاب شود . این مدیر باید شرایط احراز کافی را داشته باشد.
 • انتخاب مدیران الزاما در شرکت های سهامی خاص باید از بین سهامدارن شرکت باشد . البته در صورتیکه در اساسنامه پیش بینی شود فردی غیر از سهامداران هم می توان با تهیه میزان سهام تعریف شده در اساسنامه به عنوان مدیر پس از تادیه مبلغ مشخص شده انتخاب شود .
 • در هر زمان که مجمع عمومی فوق العاده صلاح بداند می تناند هر یک از مدیران را از سمت و جایگاه خود عزل نماید .
 • شرکت های سهامی خاص می توانند با رعایت شرایطی به شرکت های سهامی عام تبدیل شوند . برای این منظور باید شرکت تغییرات مورد نیاز ررا بر اساس قانون و مقررات مربوطه در اساسنامه خود اعمال و پس از ایجاد تغییرات لازم و ارائه تقاضانامه می تواند با پذیره نویسی و فروش سهام قالب ثبتی سهامی عام را بپذیرد .
 • شرکت های سهامی خاص بصورت کلی زمنیه های فعالیتی تخصصی را دنبال می کنند . به عنوان مثال تولیدات خاص دارند ، مشاوره ای هستند و یا خدماتی خاص را ارائه می نمایند و عمومفعالیت های صورت گرفته در این شرکت ها حول یک محور و موضوع اصلی گرایش دارند .
 • شرکت های سهامی خاص همچنین می توانند با رعایت مواردی قانونی و در صورت توافق سازمان بورس در قالب شرکت هلدینگ هم به ثبت رسیده و با خرید و سرمایه گذاری در سایر شرکت ها و تحت مدیریت در آوردن این شرکت ها به عنوان شرکت های زیر مجموعه خود اقدام نمایند. البت هاین موضوع منوط به این است که شرکت بصورت سهامی خاص ابتدا ثبت شده باشد .
 • شرکت های دانش بنیان نیز اغلب در قالب سهامی خاص در ابتدا به ثبت رسیده و سپس بصورت دانش بنیان تغییر یافته اند .

برای ثبت شرکت سهامی خاص قوانین و مقررا ت و پیچیدگی های زیادی وجود داردو این شرکت ها اصول اصلی خود را از مستندات ثبتی دریافت می کنند و پیرو نحوه ثبت خود می توانند عمل نمایند . بنا بر این تسلط خوب به مفاهیم حقوقی و قانونی ثبت شرکت ها در زمینه شرکت های سهامی خاص بسیار حائز اهمیت می باشد .

بنا بر این هر چند می توانید خودتان برای ثبت شرکت اقدام کنید ولی توصیه اکثر کارشناسان حقوقی و اقتصادی کشور استفاده از وکلای کار کشته و خبره به منظور ایجاد یک استخوان بندی قوی برای شروع فعالیت خودتان می باشد تا این پیکره صحیح و محکم شرکت باعث بالاتر رفتن انگیزه شما برای ادامه فعالیت موضوعی شرکت باشد.

ثبت شرکت و ثبت برند نوبل افتخار دارد با سال های تجربه در زمینه ثبت شرکت های مختلف همانند شرکت سهامی خاص از بالاترین رنج رضایت مشتریان برخوردار باشد . کار شناسان ما بصورت تمام وقت منتظر پاسخگویی به شما عزیزان برای ثبت شرکت  سهامی خاص و یا هر نوع شرکت دیگری خواهند بود .

ثبت شرکت نوبل در شبکه های اجتماعی

با ما همرا باشید در

ثبت شرکت نوبل در شبکه های اجتماعی

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید