نکاتی در خصوص شرکت های با مسئولیت محدود

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 0.00 (تعداد رای 0)

نکاتی در خصوص شرکت های با مسئولیت محدود

 

از آنجایی که اغلب افراد برای تشکیل  ثبت شرکت و تاسیس یک شخصیت حقوقی نگرانی هایی در خصوص تعهدات و مشکلات مالی احتمالی دارند قانونگذار به منظور ساده تر سازی  و ارائه راهکاری برای این افراد شرکت هایی را در قانون به تبعیت از بسیاری دیگر از کشور های دنیا منظور کردند که در آن هر فرد تنها به اندازه سرمایه خود مسئول بدهی های شرکت باشد.  این دسته از شرکت ها را شرکت های با مسئولیت محدود نام نهادند و همانند سایر کشور  ها در ایران نیز این شرکت مورد نظر و خواست عمومی واقع شد .

برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود می توان با هر موضوع و حیطه فعالیتی اقدام کرد  و نیازی هم به سرمایه اساسی و زیادی ندارد . در زیر به نکات مهم این شرکت ها اشاره خواهیم کرد .

 • شرکت های با مسئولیت محدود از نوع شرکت های اشخاص هستند . یعنی در این شرکت ها شخص اهمیت زیادی دارد و اعتبار افراد موسس در شرکت به عنوان یک رکن اساسی می باشد . البته تفاوت این شرکت با سایر شرکت های اشخاص در این است که در شرکت های با مسئولیت محدود سرمایه هم همانند افراد نقش تعیین کننده ای در اعتبار و دارایی شرکت دارد . همین موضوع باعث شده تا اختلافاتی هم بین صاحبان عقیده در خصوص نوع سرمایه ای و یا اشخاص بودن شرکت ها به وجود بیاید .
 • در این شرکت ها نیازی نیست سرمایه ای در بدو تاسیس سپرده شود ولی باید حداقل 1 میلیون ریال توسط موسسین تعهد شود و تاریخی برای تادیه این مبلغ مورد توافق واقع شود . به این صورت که هر یک از موسسین و شرکا میزانی از سرمایه را عهده دار می شود و این میزان را تنها اعلام و تائید می کند و مدیر عامل در زمان مشخص این مبلغ را از متعهد و یا همان شریک دریافت می نماید و به حساب شرکت واریز می کند. البته در این خصوص ممکن است شرکا میزان متعهد شده خود را بصورت نقدا پرداخت نمایند .
 • سرمایه مورد نیاز برای شرکت های با مسئولیت محدود یا باید نقدا تادیه شود و یا باید بصورت غیر نقدی تایده شود . اگر سرمایه مورد توافق بصورت غیر نقدی تعهد شد باید تقویم نامه ای توسط خود شرکا تنظیم شود و میزان سهم الشرکه فرد تعیین گردد. در این خصوص پیشنهاد می شود از یک کارشناس رسمی دادگستری استفاده شود هر چند الزامی برای این عمل نیست .
 • حداقل با دو نفر می توان یک شرکت با مسئولیت محدود ثبت کرد. تعداد شرکا بیشتر تا سقف نا محدود مجاز می باشد و می توان به منظور تادیه مبلغ مورد نیاز سرمایه برای شرکت تعداد شرکا را بیشتر کرد .
 • شرکا در شرکت های با مسئولیت محدود هم می توانند افراد حقیقی باشند و هم افراد حقوقی.
 • بریا تاسیس شرکت با مسئولیت محدود باید شرکا ابتدا جلسه ای با نام مجمع عمومی موسسین را تشکیل دهند و در این جلسه مواردی را همچون شرکتنامه ، اساسنامه در صورت وجود ، اظهارنامه و تقاضانامه و … را همگی توافیق و امضا نمایند . در همین جلسه باید مدیران هیئت مدیره تعیین شوند و مدیر عامل هم معرفی شود . البته انتخاب مدیر عامل را می توانند به هیئت مدیره تفویض نمایند . همچنین باید تعیین شود که آیا شرکت نیاز به معرفی بازرس دارد و یا خیر  و اگر بلی می توانند این نفرات را در مجمع انتخاب نمایند .
 • مدیران هیئت مدیره هم با تشکیل جلسه ای مواردی همچون تعیین سمت های هیئت مدیره ، شرح وظایف و روند اجرایی شرکت را مورد توافق قرار می دهند .
 • شرکا هیچ الزامی به ورود به مباحث اجرایی شرکت ندارند و در صورت ورود به مباحث اجرایی شرکت باید حقوق و دستمزد آنها توسط هیئت مدیره و یا مجمع عمومی تعیین و جدای از موضوع شراکتشان به آنها پرداخت شود . در واقع موضوع شراکت با موضوع فعالیت به عنوان یک مجری در شرکت دو مقوله جداگانه هستند .
 • انتخاب اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل در شرکت های با مسئولیت محدود هم می تواند از بین شرکا باشد و هم می تواند در صورت توافق همه شرکا فردی خارج از شرکت باشد . اگر انتخاب فرد از نفرات غیر شریک در شرکت بود این فرد ضرورتی نخواهد داشت که سهم الشرکه ای را در شرکت در اختیار داشته باشد .
 • میزان مسئولیت هر فرد در شرکت با مسئولیت محدود بر اساس میزان سهم الشرکه افراد بصورت قانونی تعیین می شود . البته این نوع شرکت این قابلیت را به موسسین و شرکا می دهد که میزان مسئولیت یک فرد را با توافق خود او بیشتر یا کمتر از سایر شرکا تعیین نمایند .
 • موضوع سرمایه در شرکت های با مسئولیت محدود بر اساس سهم الشرکه تعیین می شود . یعنی آورده افراد در شرکت با میزان مشخصی از سهم الشرکه تعیین می شود .
 • نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت های با مسئولیت محدود باید با رضایت سایر شرکا باشد و در صورتیکه این موضوع رعایت نشود این حق برای اعتراض برای سایر شرکا محفوظ خواهد بود و می توانند در صورت نیاز بصورت قانونی این موضوع را باطل اعلام نمایند .
 • در هر زمان که نیاز به توسعه و یا کاهش فعالیت های شرکت باشد باید مجمع عمومی فوق العاده تعیین نماید که شرکت کاهش سرمایه داشته باشد و یا افزایش سرمایه . برای کاهش و یا افزایش سرمایه در شرکت با مسئولیت محدودهم می توان میزان سهم الشرکه را افزایش داد و هم تعداد شرکا را افزود . البته روش های دیگری هم برای افزایش سرمایه مانند تبدیل سود به سهم الشرکه هم وجود دارد که در همین دو مقوله گنجانده می شود .
 • هر نوع موضوع و فعالیتی را می توان در چهارچوب شرکت های با مسئولیت محدود سازماندهی کرد و هیچ گونه تفاوتی با سایر شرکت ها از این نظر ندارد .
 • مدت زمان مدیریت در شرکت های با مسئولیت محدود نا محدود می باشد . به این منظور که افراد منتخب برای سمت های مدیریت در شرکت می توانند مادامیکه رضایت سایر شرکا را به دنبال داشته باشند در سمت خود ادامه فعالیت دهند . در همین راستا مجمع عمومی فوق العاده می تواند با درخواست هر یک از شرکا تشکیل جلسه داده و در هر زمان و بنا بر هر دلیل مدیران را از سمت خود برکنار و فرد دیگری را به جای او معرفی نماید . البته برای مدت مدیریت در شرکتنامه می توان مدت معینی را توسط شرکا تعیین نمود و در صورت نیاز این مدت را تمدید کرد .
 • شرکتنامه شرکت های با مسئولیت محدود حاوی اطلاعات و توافقات شرکت و شرکا می باشد . در این سند باید نوع مشارکت ، میزان سرمایه و سهم الشرکه هر فرد ، نحوه تقسیم سود و زیان شرکت ، مدت مدیرت ، لزوم تعیین بازرس و نحوه بازرسی ، سال مالی و … را لحاظ نمود . بسایر اهمیت دارد که این سند توسط همه شرکا مطالعه شده و سپس تایید گردد .زیرا اولا اداره ثبت شرکت ها بدون وجود همه امضا ها سند را قبول نخواهد کرد و ثانیا در آینده ادعایی از طرف هر یک از شرکا در خصوص موارد توافق شده مطرح نخواهد شد .
 • وجود اساسنامه برای شرکت های با مسئولیت محدود الزامی نیست و لی توصیه می شود این سند را تیهه و به انضمام سایر مدارک شرکت نگهداری نمایید. اسانامه شرکت می تواند استخوان بندی و هویت شرکت را اعتبار بیشتر ببخشد .
 • شرکت های با مسئولیت محدود می توانند به منظور توسعه فعالیت های خود اقدام به تاسیس شعب و یا نمایندگی هایی در ایران و یا حتی خارج از کشور با هماهنگی اداره ثبت شرکت ها بکنند .
 • هر یک از شرکا به تنهایی می تواند در صورت عدم تعیین بازرس موارد حقوقی واسناد و مدارک مالی شرکت را در هر زمان که نیاز باشد مورد بررسی قرار داده و از صحت روند کار مطلع شود .

شرکت های با مسئولیت محدود با وجود شرکا نامی و سرمایه کافی اعتبار لازم را خواهند داشت و به راحتی می توانند برای ورود به بازار های مختلف و انواع مناقصات و مزایده ها و .. اقدام نمایند . شخصیت حقوقی این شرکت ها بسیار معتبر و همانند سایر شرکت ها از حمایت دولت برخوردار هستند .

شناخت قوانین و مقررات و یا استفاده از وکلای خبره برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود ضرورت دارد . لذا توصیه می کنیم همین امروز با کارشناسان و متخصصین ثبت شرکت و ثبت برند نوبل تماس گرفته و در خصوص ثبت شرکت خود با ما مشورت نمایید .

ثبت شرکت نوبل در شبکه های اجتماعی

با ما همرا باشید در

ثبت شرکت نوبل در شبکه های اجتماعی

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید