نکته هایی درباره شرکت های تضامنی

0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 0.50 (تعداد رای 1)

نکته هایی درباره شرکت های تضامنی

 

یکی از انواع شرکت های تجاری که در بین شرکت های ثبت شده چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران دارای  اعتبار بسیار بالایی است شرکت های تضامنی می باشند . این شرکت ها به دنبال اعتبار و نامی از شرکا و موسسین خود به وجود می آیند و به دلیل اینکه تمام مسئولیت و بدهی های شرکت را موسسین در بدون تاسیس  ضمانت می کنند نسبت به سایر شرکت های تجاری دارای ریسک بالاتری هستند.

یک شرکت تضامنی برای اینکه به ثبت برسد باید سلسله قوانین و مقرراتی را در نظر گرفته و متناسب با شهرت و اعتبار فرد به ثبت برسد . این شرکت ها حتی در خارج از ایران نیز از اهمیت بالایی برخوردار هشتند و افرادی که خواهان ثبت شرکت هستند و از اعتبار خود در بین مشتریان داخلی و خارجی خود اطمینان کافی را دارند بهترین حالت برای ثبت شرکت برای آنها ثبت شرکت تضامنی می باشد .

در زیر به نکته های مهم در خصوص شرکت های تضامنی و اصول و برخی از قوانین این شرکت ها خواهیم پرداخت :

 • شرکت های تضامنی با مشارکت دو شریک که ضمانت فعالیت های شرکت را بکنند به ثبت می رسد . البته دو نفر تنها حداقل تعداد نفرات برای مشارکت در این گونه از شرکت ها می باشد و می تواند سقف نفرات موسس تا هر اندازه و بدون محدودیت افزایش یابد .
 • موسسین شرکت های تضامنی باید این نکته را در نظر داشته باشند که در صورتیکه شرکت به مشکل بربخورد و مشکلاتی برای شرکت به وجود بیاید باید مسئولیت همه بدهی ها و تعهدات شرکت را تقبل نمایند . بنابر این قانونا یک نفر از شرکا هم حتی باید همه تعهدات را پاسخگو باشد و کم بودن و زیاد بودن شراکت او در شرکت مانع رفع این مسئولیت از او نخواهد بود .
 • سرمایه تعریف شده ای برای این شرکت ها در قانون وجود ندارد . در واقع قانون گذار به دلیل اینکه این شرکت ها اعتبار خود را از نفرات و موسسین شرکت دریافت می کنند حداقل سرمایه ای برای این شرکت ها تعریف نکرده است. ولی پر واضح است یک شرکت تضامنی هم برای داشتن فعالیت متناسب با موضوع ثبتی خود به مقداری سرمایه نیاز دارد که این سرمایه را باید شرکا و موسسین با هم و بصورت توافقی تادیه نمایند . ولی بدون وجود این سرمایه هم شرکت را می توان در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رساند .
 • شرکت های تضامنی الزامی هم برای تعریف بازرس در شرکت خودشان ندارند . مسئولیت بازرسی در شرکت های تضامنی با خود شرکا و بصورت توافق فی ما بین آنها می باشد . ولی در این خصوص باید حتما نحوه بازرسی و حتی اگر بازرسی قرار است تعیین شود در شرکتنامه درج شود .
 • تنظیم سند شرکتنامه برای شرکت های تضامنی الزامی است و بدون این سند نمی توان شرکت را به ثبت رساند . در این سند باید نحوه شراکت بین شرکا ، میزان سرمایه هر شریکع ، نحوه تقسیم سود و زیان شرکت ، سال مالی ، تعداد موسسین و شرکا و هرگونه توافق دیگر بین شرکا حتما منظور گردد و بعدا به اتفاق همه شرکا تایید شود .
 • شرکت های تضامنی از نوع شرکت های سرمایه ای محسوب نمی شوند و در قانون آنها را شرکت اشخاص می دانند چرا که شرکت های تضامنی اعتبار لازم را از نفرات موسس دریافت می کنند . بنابراین سرمایه این شرکت ها هم بصورت سهامی بین شرکا تقسیم نمی شود . این شرکت ها سرمایه آورده شده را بصورت سهم الشرکه ای در بین خود تقسیم می کنند .
 • چنانچه آورده یکی از شرکا آورده غیر نقدی باشد باید برای این آورده تقویم نامه ای تنظیم شود . این تقویم نامه میزان آورده را با سهم الشرکه تعیین می کند . برای این منظور بهتر است از کارشناس رسمی دادگستری کمک دریافت شود ولی الزامی برای این موضوع نیست و چنانچه شرکا در خصوص میزان آورده و میزان سهم الشرکه تخصیص یافته توافق نماید می توانند خودشان هم برای این موضوع اقدام نمایند .
 • هر شرکت تضامنی برای اینکه به ثبت برسد ابتدا باید صورتجلسه ای از مجمع عمومی موسسن داشته باشد که در آن باید موسسین نفرات هیئت مدیره ، نفرات دارای حق امضاء مجاز ، نفرات بازرس و همچنین اسناد لازم را تهیه و تائید نموده باشند .
 • همچنین باید یک صورتجلسه از هیئت مدیره هم به انضمام سایر مدارک برای اداره ثبت شرکت ها ارسال شود که اطلاعاتی موجود در آن باید شامل تعیین تکلیف مدیر عامل و سمت های مورد نیاز در هیئت مدیره بوده و سایر اهداف و برنامه های اجرایی شرکت و تصمیم هایی دیگر بوده  که مورد تائید همه اعضا قرار گرفته باشد .
 • شرکت های تضامنی را باید افرادی که سابقه سوء پیشینه کیفری ندارند به ثبت برسانند. به همین منظور ارائه گواهی عدم سوء پیشینه بسیار حائز اهمیت می باشد و هر فرد شریک در این شرکت ها به همراه مدیران منتخب باید این گواهی را تهیه و ارائه نمایند .
 • مدیریت در شرکت های تضامنی بر عهده خود نفرات موسس شرکت می باشد و باید از بین خودشان یک نفر را به عنوان مدیر عامل انتخاب نمایند . البته می توان این مدیر را هم از بین نفرات غیر شریک تعیین کرد ولی منوط به اینکه این فرد مورد تایید همه شرکا باشد و همه در این مورد توافق نمایند .
 • مدت میزان مدیریت نفرات تعیین شده در شرکت های تضامنی به عنوان مدیر محدودیتی از نظر زمانی ندارد . این افراد با توجه به خواست و تایید سایر شرکا می توانند تا زمانیکه سایر شرکت ترجیح بدهند به سمت خود ادامه بدهند و در هر زمان که شرکا تصمیم به تغییر در مدیریت بگیرند با توافق همه شرکا این موضوع امکانپذیر خواهد بود .
 • مدیر عامل منتخب در شرکت های تضامنی باید شرایط لازم را برای مدیریت در این شرکت ها داشته باشد . داشتن سلامت عقلی و روانی و حداقل سن قانونی برای این فرد از اهمیت بالایی برخوردار می باشد .
 • یک شرکت تضامنی پس از اینکه به ثبت رسید و همه مدارک و مستندات لازم را مانند کد اقتصادی و دفاتر پلمپ مالیاتی را دریافت نمود به عنوان یک شخصیت حقوقی کاملا قانونی می تواند به فعالیت خود ادامه دهد .
 • انتخاب موضوع فعالیت در شرکت های تضامنی محدودیتی ندارد . هر چند بیشتر شرکت های تضامنی در حوزه مالی و ارزی و اعتباری فعالیت دارند ولی در سایر موضوعات اعم از خدماتی و تجار یو تولیدی هم به کرات به ثبت رسیده و فعالیت خود را آغاز کرده اند .
 • هر گونه تغییرات در شرکت های تضامنی منوط به رضایت سایر شرکا و مجامع عمومی بصورت فوق العاده می باشد . این تغییرات می تواند افزایش یا کاهش سرمایه ، تغییر آدرس و محل شرکت ، تغییر مدیران ، تغییر نفرات صاحب امضاء مجاز ، تغییر در شرکا و … باشد . البته باید در نظر داشت که این تغییرات را باید حتما در اداره ثبت شرکت ها منظور کرد و این اداره باید در جریان همه انواع تغییرات شرکت قرار بگیرد .
 • برای افزایش سرمایه در شرکت های تضامنی باید یا میزان سهم الشرکه شرکا را افزایش داد و یا تعداد شرکا را بیشتر کرد .
 • نقل و انتقال سهم الشرکه و یا خروج هر یک از شرکا از شرکت های تضامنی بدون رعیات توافق همه اعضا و شرکا غیر قانونی و نامعتبر خواهد بود و مادامیکه حتی یکی از شرکا در خصوص خروج شریک دیگری رضایت نداده باشد شراکت وی پا بر جا خواهد ماند .
 • شرکت های تضامنی هم می توانند با اعتبار نامحدود و هم بصورت محدود به ثبت برسند . لذا در صورتیکه محدودیت شرکت به اتمام برسد شرکت از درجه اعتبار خارج خواهد بود .محدودیت این شرکت ها هم می تواند از نظر مدت اعتبار باشد و هم می تواند از نظر محدودیت موضوعی باشد و در صورت اتمام موضوع فعالیت شرکت به کار خود پایان دهد .
 • مرجع ثبت شرکت های تضامنی اداره ثبت شرکت ها می باشد و هر گونه تغییرات را نیز باید د راین اداره ثبت کرد . این مرجع در تمامی ایران شعبی را به منظور رفاه حال متقاضیان ثبت شرکت برقرار کرده است .

شرکت های تضامنی از روزگار قدیم به نوعی وجود داشته اند . افرادی که به دلیل شناخته شده در حرفه و تخصصی و بدون نیاز به داشتن سرمایه ای مشخص فعالیتی را بریا گروهی و یا فردی عهده دار می شدند و سپس در قبال آن مزد و مبلغی را دریافت می کردند .

تنظیم اسناد و شناخت مسائل قانونی و حقوقی برای ثبت شرکت های تضامنی اصل اول بوده و بدون شناخت کافی از این مسائل نمی توان اطمینان داشت که  شرکت مسیر درستی را در آینده طی کند. کارشناسان ثبت شرکت و ثبت برندنوبل از بهترین و متخصص ترین افراد و وکلا در ایران همواره مفتخر به همراهی مشتریان و درخواست کنندگان ثبت شرکت خواهند بود .

ثبت شرکت نوبل در شبکه های اجتماعی

با ما همرا باشید در

ثبت شرکت نوبل در شبکه های اجتماعی

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید