هدف گذاری در شرکت ها

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 0.00 (تعداد رای 0)

شرکت های تجاری با هدف به دست آوردن سود و اعتبار بیشتر به ثبت رسیده و با آورده های اغلب اندکی افق های دوری و بلندی را برای خود متصور شده و با تلاش و پشتکار خودشان سعی می کنند به این افق و آینده دست پیدا کنند . در واقع بدون داشتن این آینده و چشم اندازه فعالیت شرکت بی هدف می شود و نیازی به توسعه و تلاش اضافی در برهه ای از فعالیت شرکت ممکن است بی معنا و پوچ شود .

از این حیث اغلب افراد پس از ثبت شرکت و یا موسسه غیر تجاری خود در اولین جلسات خود صورتجلسه ای را در بین خود تنظیم می کنند که اصل و دیدگاه کلی شرکت را مورد بررسی قرار می دهد و به آنچه به در تلاش هستند به دست بیاورند تکیه دارد .

پس از ثبت شرکت چشم انداز موسسین شرکت در غالب فعالیت ها و نظارت اولیه هیئت مدیره و پیگیری ها و تسهیل سازی و ارائه مجوز های لامزتوسط مجمع عمومی  و مجمع عمومی بطور فوق العاده انجام می شود . هیئت مدیره موظف می شود  تمامی اهداف و برنامه های مورد نظر برای رسیدن به این خواسته ها را ارائه نموده و در راه اعطلای به این اهداف برنامه ریزی های لازم را صورت دهد .

لذا قانون برای ثبت شرکت اولویت را به تشکیل مجمع عمومی موسسین داده تا در غالب این مجمع ابتدا تمامی اسناد و مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت و یا موسسه غیر تجاری و یا تعاونی تهیه و توسط همه موسسین تایید شود و سپس برای رسیدن به خواسته های خودشان برنامه ها و خط مشی لازم را تهیه نموده و به هیئت مدیره ای که در همین جلسه انتخاب می شوند ارائه نمایند .

دلیل تاکید قانون به انتخاب هیئت مدیره و سپس اینکه این مدیران منتخب وظایف خود را در یک شرکت تازه تاسیس بپذیرند این است که شرکت های تازه تاسیس برای رسیدن به خواستگاه خود نیازمند رهبری این الگو و خط مشی در داخل شرکت می باشند و افرادی باید این موضوع را پیگیری و سوق دهی نمایند و از این رو باید بپذیرند که توانایی و علاقه و زمان مدیریت این امور را خواهند داشت و تمام مسئولیت ان را خواهند پذیرفت .

البته از آنجایی که رهبری کارکنان و نفرات اجرایی شرکت تنها باید با یک نفر انجام شود و وجود نفرات متعدد در داخل سازمان و شرکت باعث آشفتگی و عدم تمرکز شرکت می شود هیئت مدیره منتخب باید از بین خود یک نفر مدیر عامل را هم انتخاب نمایند. البته این موضوع می تواند توسط مجمع عمومی موسسین در بدو تاسیس شرکت و یا توسط مجمع شعمومی فوق العاده در زمان های دیگر اتفاق بیافتد .

مدیر عامل شرکت های مختلف اعم از سهامی و غیر سهامی این وظیفه را دارد که زیر نظر هیئت مدیره رهبری کادر اجرایی شرکت را عهده دار بوده و خواسته های هیئت مدیره و مجمع عمومی را در شرکت رهبری و اطلاع رسانی نماید. مدیر عامل منتخب در شرکت های سهامی الزاما باید از نفرات موسس و دارای سهام شرکت باشد و در شرکت های اشخاص هم به همین شکل البته با این تفاوت که در شرکت های اشخاص می شود مدیر عامل را با توافق شرکا از خارج از شرکت هم به عنوان مدیر انتخاب کرد .

نهایتا مدیرعامل به عنوان نماینده هیئت مدیره و مسئول اصلی فعالیت های شرکت در طول مدت فعالیت خود باید خط مشی شرکت را به بدنه شرکت ابلاغ و در راه رسیدن به این خط مشی که همین چشم انداز مورد نظر موسسین است باید اهداف کلانی تعریف شود . چنانچه مدیر عامل نخواهد بر مبنای فعالیت های گسترده تعریف شده دیگر زمان زیادی را برای این منظور صرف نماید باید یک نفر از مدیران اجرایی شرکت را به عنوان نماینده مدیریت در شرکت تعیین نماید تا در برهه های زمانی مختلف اهداف کلان شرکت را با برقراری جلسات و تعریف اهداف خرد و برنامه های عملیاتی مورد نیاز برای دستیابی به اهداف کلان مدیریت نماید .

وقتی عده ای اقدام به ثبت شرکت می کنند در درجه اول اهداف کلی تری را دنبال می کنند . به عنوان مثال اهداف کلان اولیه شرکت می تواند رسیدن به فروش و داشتن عده ای مشتری ثابت، انتخاب کارکنان و افراد متعهد و توانا، چیدمان نفرات بر اساس توانمندی ها، رسیدن به سقف فروش کم ولی سود ده و … اما در ادامه و پس از حصول این اهداف و به منظور داشتن یک روند صحیح رو به رشد و بهبود مستمر در شرکت نیاز است تا اهداف بازنگری و اهداف با خواسته های کمی بیشتر برای شرکت تعریف شوند .

اهداف باید به صورت تکاملی باشند و از هم منفک نشده باشند . به این منظور که برای رسیدن به یکی از بند های خط مشی و چشم انداز شرکت باید هدف خردی تعریف تا موضوعی شکل بگیرد و پس از آن باید این موضوع در طول زمان و با اجرای اهداف تکمیلی به رشد و توانایی لازم دست پیدا کند و نهایتا در زمانی بتواند به آن دیدگاه مورد نظر نائل شود .

همچنین چشم انداز شرکت اصولا یک موضوع است . مثلا “رسیدن به درجه تعالی فروش در منطقه جهانی ” اگر اهداف موضوعات متفاوتی را پیگیری نمایند به خط مشی ها و چشم انداز های مختلف شرکت را رهنمود می کنند . از این رو باید شرکت بتواند هدف ها را در یک راستا و به منظور یک دیدگاه و چشم انداز برنامه ریزی نماید و در سایه این اهداف تمامی کارد و ملزومات شرکت را تهیه و مدیریت نماید .

اهداف کلان باید با استفاده از شاخص هایی در طول زمان سنجش و اندازه گیری شوند . به همین دلیل باید اهداف خرد شوند تا این سنجش و اندازه گیری واقعی تر شود . اهداف خرد هم باید به منظور مدیریت صحیح تر و همچنین مشخص شدن نفرات مرتبط با آن به ترتیب برنامه های عملیاتی چیدمان شوند .

با ثبت شرکت و تعیین چشم انداز باید زمانی را هم برای رسیدن به این چشم انداز تعریف کرد. مثلا چشم انداز شرکت را 5 ساله ، 3 ساله و یا 10 ساله مقرر می کنند . در راستای این چشم انداز شرکت اهداف و برنامه های کلان با طول مدت زیاد برقرار می کند . مثلا چشم انداز 5 ساله می تواند هدف کلان 5 ساله و یا دو هدف کلان 3 و 2 ساله را داشته باشد . اهداف کلان باتقسیم به اهداف خرد زمان های خردی هم پیدا می کنند . یک هدف کلان 5 ساله می تواند 5 هدف خرد 1 ساله داشته باشد و 1 هدف خرد 1 ساله باید برنامه های عملیاتی متناسب با این طول دوره را داشته باشد .

باید شرکت بداند در هر ماه و حتی روز به دنبال چه چیزی است و این موارد در قالب همان شاخص های تعیین شده ارزیابی شود . سلسله توالی انجام این برنامه های عملیاتی نهایتا منجر به تحقق هدف خرد و سلسله اهداف خرد باعث تحقق هدف کلان و چشم انداز تعریف شده شرکت خواهد بود . البته این شرکت نمی تواند پس از برآورد چشم انداز خود به ثبات رسیده باشد و باید در این مرحله دوباره مجمع عمومی فوق العاده و یا هیئت مدیره تشکیل و در خصوص چشم انداز بعدی شرکت متناسب با چشم انداز قبلی تعیین تکلیف و مصوبه ای را داشته باشد .

هر گاه شرکت نتواند به یکی از اهداف خرد و یا عملیاتی خود دست پیدا کند باید با تشکیل  یک ستاد مدیریتی وبه رهبری مدیر عامل و یا نماینده مدیریت دلیل عدم توفیق در این اهداف بررسی شود و در صورت داشتن مشکلات اساسی و نبود توانایی در شزرکت برای مقابله با آن باید این اهداف بازنگری و حتی هدف های جدید برای رسیدن به توسعه و چشم انداز تعریف شده ایجاد شود .

شرکت های موفق و آتیه دار از این سلسله توالی و هدف تبعیت کرده و همواره مسیر خود را می سنجند و هدف گذاری های مختلف انجام می دهند . تمامی مشکلات را با اقدامات موثر برطرف می کنند و به همین راحتی و بدون صرف انرژی مازاد مسیر خود را می شناسند و دیدگاه جامعه ای برای خود ایجاد  می کنند .

ثبت شرکت با تعیین مسیر و داشتن هدف و سلسله توالی و سنجش و اندازه گیری این اهداف و شناخت آنچه به دنبالش هستند دلیل موفقیت شرکت های تجاری و موسسات غیر تجاری مختلف می باشد و داشتن سرمایه و اعتبار بالا هر چند کمک شایانی به شرکت است ولی نمی تواند برگ برنده شرکت های تجاری باشد .

به همین منظور برای رسیدن به موفقیت در هنگام ثبت شرکت باید ایده و توانایی های خود را بشناسید و هدف و برنامه ریزی لازم را در شرکت خود به درستی انجام دهید. بسیاری از گواهینامه های تائید صلاحیت شرکت ها که ضامن توانایی شرکت بوده و اعتبار شرکت ها را بسیار بالاتر می برند  مانند شرکت های اعطاء کننده ایزو های مختلف، هم تنها به دنبال یافتن همین برنامه ها و مسیر مشخص و در کل بهبود مستمر در شرکت ها می باشند و به محض رویت این توانایی و هدف گذاری در شرکت ها این گواهینامه ها را به شرکت ها اعطاء می کنند .

موسسه حقوقی ثبت شرکت و ثبت برند نوبل مفتخر است در کنار ثبت شرکت و برند وهای مختلف برای مشتریان خود خدمات پیاده سازی و اخذ گواهینامه ای ایزو مختلف را انجام دهد و به عنوان یک همراه همیشگی در کنار مشتریان خود باشد .

ثبت شرکت نوبل در شبکه های اجتماعی

با ما همرا باشید در

ثبت شرکت نوبل در شبکه های اجتماعی

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید