چرا شرکتها را باید ثبت کرد ؟

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 0.00 (تعداد رای 0)

وظیفه ثبت شرکتها در ایران به عهده سازمان ثبت شرکت ها می باشد. برای این منظور باید تقاضای ثبت شرکت از طرف متقاضیان و ثبت شرکت به اداره ثبت شرکتها ارسال و مدارک مورد نظر برای انجام فرآیند ثبت به این اداره تحویل داده شود .اما اگر شرکتی تشکیل شود و اقدامات ثبتی را انجام ندهند چه می شود ؟

در این مورد ماده 220 قانون تجارت آمده است که تا تاریخ 1311 چنانچه شرکتی وجود داشته باشد و بصورت قانونی به ثبت نرسد قوانین حاکم بر شرکت های تضامنی بر آنها حاکم خواهد بود . تمامی شرکتهای داخل ایران چه ایرانی باشند و چه خارجی باید قانوناً به ثبت برسند و باید نمره ای که با آن در ایران به ثبت رسیده اند در تمامی اوراق و مستندات شرکت درج گردد در غیر این صورت ضمن اجرای قوانین تضامنی برای آنها ، محکوم به جزای نقدی بوده  که البته این مجازات با مجازات تعیین شده در  قانون ثبت شرکت ها مغایر می باشد.

علاوه بر آن به موجب ماده 198 قانون تجارت این شرکتها از درجه قانونی ساقط بوده و تا زمانی که بصورت قانونی ثبت شرکت انجام نگیرد  منحل اعلام خواهد شد . بنابر ماده 195 قانون تجارت نیز ثبت کلیه شرکت ها در ایران الزامی و تابع مقررات ثبت شرکت ها خواهد بود.

ثبت شرکت نوبل در شبکه های اجتماعی

با ما همرا باشید در

ثبت شرکت نوبل در شبکه های اجتماعی

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید