زمینه های فعالیت شرکت های دانش بنیان

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 0.00 (تعداد رای 0)

شرکت های دانش بنیان نمی توانند اقدام به فعالیت های مستقیم اقتصادی بنمایند. این شرکتها  تنها می توانند  علم ایجاد کنند ، اطلاعات ارائه نمایند و با دانش و تخصص علمی خود به رشد و شکوفایی اقتصاد ، تولید ، خدمات و تمامی زمینه های اقتصادی دیگر کمک کنند .

شرکت های دانش بنیان می توانند در زمینه های زیر فعالیت نمایند :

  • فعالیت هایی برای دستیابی به تحقیقات کاربردی
  • ارائه خدمات مشاوره ای و علمی و تحقیقاتی حتی در زمینه های فنی و کارگاهی
  • تولیدات جدید اعم از محصولات و یا فناوری های نو
  • نظارت بر تحقیقات و پژوهش های اجرایی و مشاوره ای
  • فعالیت در زمینه های کارآفرینی
  • خدمات مربوط به توسعه کسب و کار و یا ایجاد مراکز رشد
  • اراده خدماتی برای توسعه محصولات جدید
  • ارائه فعالیت هایی برای توسعه کسب و کار در حوزه های برون مرزی و بین المللی
  • برنامه ریزی و توسعه طرح های کارآفرینی در تمامی سطوح ملی  و  منطقه ای و حتی محلی

اگر ایده ، دانش ، تخصص علمی دارید و خود را دارای رسالت علمی می بینید که خواهان ارائه راهکار هایی برای رشد و شکوفایی حوزه ای در اقتصاد کشور می دانید بهتر است با کمک مشاوران ما اقدام به ثبت یک شرکت دانش بنیان نموده و ایده خود را پرو بال دهید .

ثبت شرکت نوبل در شبکه های اجتماعی

با ما همرا باشید در

ثبت شرکت نوبل در شبکه های اجتماعی

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید