پس از ثبت برند چه باید کرد ؟

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 0.00 (تعداد رای 0)

پس از اینکه برند را با اهداف و خواسته های مورد نظر خود طراحی و سپس مطابق ایده و مفهوم مورد نظر خود آن را  به آن تعهد دادید و با ارائه مدارک مورد نظر خود در قالب یک شخص حقیقی و یا حقوقی آن را ثبت کردید و تائیدیه ثبت علامت تجاری خود را از سایت مالکیت صنعتی دریافت نمودید نوبت به آگهی کردن برند و علامت تجاری در روزنامه کثیر الانتشار و روزنامه رسمی کشور می رسد. به یاد داشته باشید تا پروانه مالکیت برند برای شما صادر نشده بهتر است از معرفی و سرمایه گذاری بر روی برند خود خودداری نمایید .

ابتدا باید با حضور در اداره ثبت مالکیت صنعتی و با ارائه اصل مدارک تشکیل پرونده داده و پس از تشکیل پرونده به ترتیب مراحل زیر برای قانونی شدن مالکیت برند شما بای انجام شود :

  • آگهی کردن ثبت برند در روزنامه رسمی و یک روزنامه کثیر الانتشار دیگر
  • اختصاص زمان یک ماهه برای علامت ثبت شده .
  • پس از مدت یک ماه وارد سایت شده و مبلغ نهایی ثبت علامت تجاری را پرداخت کرد
  • با گذشت 7 تا 10 روز روزنامه رسمی دوم چاپ می شود و مبلغ آن نیز به عهده شماست .
  • پس از 10 روز از صدور روزنامه دوم یک نسخه کپی از آگهی تقاضای ثبت اولیه و روزنامه اول و آگهی ثبت دوم و روزنامه رسمی دوم به اداره مالکیت صنعتی برای درخواست پروانه ده ساله تحویل داده شود
  • پس از یکی دو روز پروانه صادر می شود و مدارک تحویل شما و یا موکل شما داده خواهد شد .

اکنون شما مالک بی چون و چرای برند ثبت شده خواهید بود . می توانید اقدام به هدف گذاری  و داشتن برنامه های عملیاتی برای معرفی و مدیریت برند خود نموده و در راستای موفقیت برند و علامت تجاری خود قدم برداشته و سرمایه گذاری کنید.

بهترین راه برای اطمینان از یک ثبت برند مطمئن و بدون دغدغه استفاده از دانش متخصصین و مشاورین این حوزه می باشد. بهتر است برای ثبت برند خود با ما همراه باشید .

ثبت شرکت نوبل در شبکه های اجتماعی

با ما همرا باشید در

ثبت شرکت نوبل در شبکه های اجتماعی

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید