نگاهی مختصر به دفاتر پلمپ مالیاتی

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 0.00 (تعداد رای 0)

پس از ثبت و راه اندازی شرکت و تشکیل پرونده دارایی اشخاص حقوقی باید نسبت به اخذ دفاتر پلمپ مالیاتی خود اقدام نمایند . دریافت این دفاتر  برای تمامی فعالان اقتصادی الزامی است و هر فعال اقتصادی که این دفاتر را دریافت نکند متخلف محسوب خواهد شد . این دفاتر به نواری پلمپ شده و تکمیل و ورود اطلاعات به این دفاتر باید با خط خوانا و بدون خط خوردگی و مخدوشی باشد .

اما دفاتر پلمپ مالیاتی به سه دسته تقسیم می شوند :

دفاتر روزنامه :

دفاتر روزنامه دفاتر ی هستند که  تمامی معاملات شخص حقوقی اعم از خریدو فروش و واردات و صادرات و … در این دفاتر بصورت روزانه وارد می شود . تمامی اطلاعات مالی روزانه باید در روز و تاریخ خودش وارد شود .

دفاتر کل :

دفاتر کل دفاتری هستند که صورت های مالی پس از درج در دفاتر روزنامه بصورت روزانه و یا هفتگی در آن وارد می شود و در صفحات مربوط به خودش نوشته می شود .

دفتر دارائی :

دفتر دارایی دفتری است که تمامی تجار باید آن را تهیه و بصورت سالیانه دارایی های منقول و غیر منقول خود را در آن ثبت نمایند .

درج اطلاعات باید بصورت واقعی و با جزئیات کافی در این دفاتر درج شود. چنانچه هر فرد حقیقی تلاش نماید برخی از معاملات خود را در این دفاتر وارد نکند و این موضوع برای اداره دارایی محرز شود فرد متخلف شناخته خواهد شد و باید ضمن پرداخت مالیاتی ضمنی برآورد شده ، جریمه های مندرج در قانون را نیز پرداخت نماید . این دفاتر باید حداقل در طول 10 سال از زمان دریافت نگهداری شوند .

ثبت شرکت نوبل در شبکه های اجتماعی

با ما همرا باشید در

ثبت شرکت نوبل در شبکه های اجتماعی

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید