شرکت های تعاونی عام و خاص

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 0.00 (تعداد رای 0)

آیا می دانستید ؛ شرکت های تعاونی تولید و شرکت های تعاونی توزیع خودشان با توجه به اجتماع موسس آنها به دو دسته دیگر تقسیم می شوند ؟ شرکت های تعاونی که  تامین نیاز عمده یک جامعه را مد نظر قرار داده و عضویت در آن را برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی آزاد گذاشته و هیچ قید و شرطی برای عضویت در اساسنامه آنها آورده نشده است را شرکت های تعاونی عام می نامند . البته بسته به نوع فعالیت مد نظر قرار گرفته شده برای این تعاونی ها آنها را شرکت تعاونی تولیدی عام و یا شرکت تعاونی توزیعی عام می نامند .

شرکت های تعاونی هم که متعلق به یک قشر خاص بوده و در اساسنامه آنها تنها عضویت برای یک گروه و یا دسته و یا نوع خاصی از مردم آزاد باشد را شرکت تعاونی خاص می نامند . از جمله این تعاونی ها می توان تعاونی های دانشجویی ، معلمان ، کارگران ، بانک ها ، ایثارگران و … را اشاره نمود . این نوع تعاونی ها هم بسته به نوع فعالیتشان می توانند شرکت تعاونی تولیدی خاص و یا شرکت تعاونی توزیعی خاص نامیده شوند.

ثبت شرکت نوبل در شبکه های اجتماعی

با ما همرا باشید در

ثبت شرکت نوبل در شبکه های اجتماعی

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید