• خانه
  • وبلاگ
  • تبدیل شرکت های تضامنی به شرکت های سهامی خاص

تبدیل شرکت های تضامنی به شرکت های سهامی خاص

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 0.00 (تعداد رای 0)

شرکت های تضامنی از جمله شرکت هایی هستند که با اعتبار و سرمایه  خود شرکا شکل گرفته و مسئولیت این شرکت ها تماما بر عهده خود شرکا بوده و هر سریک حکم ضامن کل شرکت را بر عهده دارد. اما به هر دلیل و بنا بر هر نیازی احتمال دارد که شرکت های تضامنی بخواهند  فعالیت خود را در قالب شرکت های سهامی خاص ادامه دهند و بیشتر به دلیل رشد شرکت و تقسیم مسئولیت شرکا این تصمیم ممکن است اتخاذ شود .

شرکت های تضامنی به شرطی می توانند به شرکت سهامی خاص تبدیل شوند که  تمامی شرکا این مورد را تایید کنند و متن صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به تایید همه شرکا رسیده باشد . مدارک مورد نیاز برای تبدلی شرکت تضامنی به شرکت سهامی خاص عبارتند از :

– صورتجلسه امضاء شده مجمع عمومی فوق العاده

– مدارک دال بر دعوت وفق اساسنامه در صورت تشکیل جلسه با اکثریت اعضاء

– اظهار نامه ثبت شرکت سهامی در دو نسخه

– اساسنامه در دو جلد

– فتوکپی کارت ملی ، شناسنامه و پایان خدمت بازرسان در صورتیکه از سهامداران و یا شرکاء نباشند .

– صورتجلسه هیئت مدیره دال بر انتخاب اعضاء هیئت مدیره ، معرفی سمت های آنها و مشخص کردن  صاحبان حق امضاء

پس از اینکه این مدارک آماده شد باید به همراه تقاضانامه ای برای ارداه ثبت شرکت ها ارسال شود تا موضوع تغییرات انجام و سپس آگهی شود و پس از آن شرکت می تواند سرمایه خود را به سهام تقسیم کرده و بین شرکا تقسیم کنند و به شرکت سهامی خاص تغییر شکل دهند.

ثبت شرکت نوبل در شبکه های اجتماعی

با ما همرا باشید در

ثبت شرکت نوبل در شبکه های اجتماعی

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید