تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 0.00 (تعداد رای 0)

گاهی به دلیل رشد شرکت های سهامی خاص و یا به دلیل نیاز برای افزایش سرمایه شرکت برای انجام هرگونه تعهداتی و یا بنا بر صلاح و مصلحت تعریف شده در چشم انداز شرکت موسسین شرکت های سهامی خاص تصمیم بگیرند شرکت خود را تبدیل وضعیت داده و در قالب سهامی عام به فعالیت خود ادامه دهند .

برای این منظور باید حداکثر مجمع عمومی فوق العاده طبق صورتجلسه ای رای به این تغییر بدهند. سپس در صورتیکه سرمایه شرکت به اندازه حداقل تعریف شده برای شرکت های سهامی عام نیست باید موسسین این سرمایه را تعهد نموده و تامین نمایند . اسانامه شرکت سهامی خاص نیز باید در قالب شرکت سهامی عام تغییر کند و نهایتا به همراه مدارک مورد نیاز برای اداره ثبت شرکت های ارسال نمایند تا موضوع تغییرات شرکت پیگیری شود .

* صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

* نسخه آماده شده اساسنامه برای شرکت سهامی عام که به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسیده است

* ترازنامه حساب سود و زیان مورد تایید حسابرس صاحب صلاحیت مربوط به دو سال اخیر فعالیت شرکت

* صورتجلسه دارایی های شرکت که به تایید نماینده رسمی دادگستری رسیده باشد. در این صورتجلسه باید تمامی اموال منقول و غیر منقول ذکر و تعیین وضعیت شده باشد .

* اعلامیه تبدیل شرکت که صاحبان امضاء مجاز شرکت آن را تایید نموده باشند

* آگهی تبدیل وضعیت شرکت در روزنامه رسمی شرکت و یک روزنامه کثیر الانتشار دیگر با قید تمامی مراحل تبدیلی شرکت با جزئیات

با ثبت تغییرات در اداره ثبت شرکت ها باید موسسین اقدام به طراحی طرح پذیره نویسی خود نموده و بیش از نیمی از سرمایه مورد نیاز شرکت برای موضوع ثبت شده را به مردم واگذار نمایند . در فراخوان واگذاری سهام به عموم مردم باید الزاما شماره مندرج در اجازه نامه اداره ثبت شرکت ها در برگه ها ثید شده و اطلاع رسانی شود .

مهمترین شرط لازم برای تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت سهامی عام تادیه حداقل نیمی از سرمایه شرکت با فروش سهم به مردم می باشد و باید این حداقل حتما در طرحگ پذیره نویسی و فروش سهم تامین شود در غیر اینصورت تبدیل شرکت به سهامی عام منتفی خواهد بود .

لذا باید در طراحی طرح پذیره نویسی و نوع انتشار آن حتما از دانش و تخصص مشاورین و متخصصین ثبت شرکت و ثبت برند نوبل یاری دریافت نمایید تا بتوانید به راحتی سهام مورد نیاز خود را تامین و در تبدیل شرکت خود موفق باشید .

ثبت شرکت نوبل در شبکه های اجتماعی

با ما همرا باشید در

ثبت شرکت نوبل در شبکه های اجتماعی

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید