حسن ثبت شرکت مختلط سهامی

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 0.00 (تعداد رای 0)

شرکت های مختلط سهامی از انواع شرکت های تعریف شده تجاری در قانون تجارت ایران می باشند که متشکل از شرکت های تضامنی و  سهامی بوده و در برخی از اختلافات و اشتراکات قوانین خاص خود را دارند .

شرکت مختلط سهامی از دو نوع شریک به وجود می آید . شریک یا شرکا ضامن بعلاوه تعدادی شریک سهامی . شرکت مختلط سهامی با نامی خاص  و با قید عبارت مختلط سهامی در عنوان نام گذاری می شوند .  شریک یا شرکا ضامن در شرکت های مختلط سهامی تمامی تعهدات و دیون شرکت را باید پاسخگو باشند ولی شرکا سهامی تنها به اندازه سهام خود در شرکت مسئولیت خواهند داشت . نحوه برخورد با شرکا سهامی در این شرکت ها بر اساس قوانی شرکت های سهامی و نحوه برخورد با شریک ضامن مطابق با شرکت های تضامنی خواهد بود .

در ضمن باید توجه داشت که شرکا ضامن اگر بیش از یک نفر باشند باید میزان تعهدات و نحوه برخورد با آنها بصورت توافقی در بین خود شرکا ضامن انجام گرفته و تایید شده باشد .

شرکت های مختلط سهامی هم مطابق با سایر شرکت ها در اداره ثبت شرکت ها به ثبت می رسند و باید برای ثبت شرکت مجمع عمومی موسسین را تشکیل داده و توافقات اولیه را صورتجلسه و هیئت مدیره را انتخاب نمایند .  اما در این بین تنها می تواند مدیر عامل از بین شرکا ضامن انتخاب شود و حق مدیریت با شرکا سهامی نیست . در واقع چون همه مسئولیت شرکت بر عهده شرکا ضامن می باشد بنابر این باید مدیریت و اجرائیات شرکت را هم شرکا ضامن که نسبت به فعالیت شرکت دلسوز تر هستند انجام دهند .

اما از طرفی برای ایجاد هر چه بیشتر اعتماد بین شرکا سهامی و شرکا ضامن باید هیئتی ناظر به عنوان بازرس از بین شرکا سهامی انتخاب شود تا کار نظارت بر روند فعالیت شرکت را انجام دهند .

پرداخت دیون و بدهی های شرکت مختلط سهامی در درجه اول باید از دارایی ها  و حساب خود شرکت باشد و در صورت عدم کفایت باید شرکا ضامن این موضوع را تماما تعهد نمایند . البته شرکا سهامی هم باید به اندازه سهام خود پاسخگو باشند .

افرادی که اعتبار بالایی در هر یک از امور اقتصادی و تجاری کشور را دارند و از توانایی خود اطمینان لازم را دارند و تنها برای انجام امور تجاری و  اقتصادی خود نیاز به سرمایه دارند می توانند با تعدادی شریک سهامی مشارکت نمایند  و یک شرکت مختلط سهامی راه اندازی کنند.

این شراکت نوعی شراکت برد برد می باشد . زیرا شرکا سهامی به سود و منافع خود بدون تعهدات بیش از سهام خود دست پیدا خواهند کرد و اطمینان خواهند داشت که اعتبار شریک ضامن به اندازه ای هست که بتواند برای آنها سود و منافع خوبی به همراه داشته باشد و شریک ضامن هم ضمن اینکه تشکیلات خود را راه اندازی کرده  است ، توانسته به میزان مورد نظر سرمایه در اختیار داشته باشد و همه امور شرکت را هم با دستان خود مدیریت نماید .

بنابر این اشخاص موجه و شناخته شده در صورتیکه سرمایه لازم را برای  راه اندازی یک شرکت و تشکیلات مورد نظر در موضوع هدف خود ندارند می توانند با ثبت یک شرکت مختلط سهامی به خواسته خود برسند .

حسن شرکت های مختلط سهامی برای شریک یا شرکا ضامن این است که به راحتی می توانند فعالیت خود را با سرمایه مورد نظر ادامه دهند و به خوبی هم بر همه امور شرکت تسلط و اشراف داشته باشند و به آن نحو که دوست دارند شرکت را اداره و سوق دهی نمایند .

ثبت شرکت نوبل در شبکه های اجتماعی

با ما همرا باشید در

ثبت شرکت نوبل در شبکه های اجتماعی

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید