اقدامات ضروری و الزامی پس از ثبت شرکت

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 0.00 (تعداد رای 0)

پس از اینکه متقاضیان ثبت شرکت توانستند شرکت خود را به ثبت برسانند و به یک شخصیت حقوقی مبدل شدند باید اقداماتی را انجام دهند تا بتوانند به عنوان یک فعال اقتصادی شروع به فعالیت های مجاز خود بنمایند. اگر بدون این موارد شرکت اقدامی انجام دهد در واقع تخلف کرده و باید جریمه پرداخت نماید . این اقدامات به ترتیب زیر باید انجام پذیرند:

  • پس از ثبت شرکت اولین قدم تشکیل پرونده دارایی و مالیاتی می باشد . تمامی فعالان اقتصادی کشور موظف به تهیه پرونده دارایی خود می باشد. دولت با استفاده از این پرونده ها صورت های سود و زیان شرکت را بررسی و برای آنها مالیات تعیین می نماید و یوابق آنها در این پرونده ها درج می شود .
  • پس از تشکیل پرونده دارایی باید کد اقتصادی شرکت دریافت شود. این کد باید در تمامی سربرگ ها و اسناد مکتوب و رسمی و غیر رسمی شرکت درج شود .
  • در نهایت باید دفاتر پلمپ تجاری شرکت تهیه شود. این دفاتر به منظور درج تمامی فعالیت های مالی و تمامی خرید ها و فروش های شرکت می باشد که باید به دقت و بدون خط خوردگی در این دفاتر وارد شوند . دفاتر پلمپ مالیاتی پلمپ شده می باشند و باید مراقب بود تا از پلمپ خارج نشده و مخدوش نیز نشوند .

بنابر این پس از ثبت شرکت صاحبین شرکت باید حداکثر پس از 2 ماه به مراجعه به اداره دارایی ضمن تشکیل پرونده مالیاتی خود نسبت به اخذ کد اقتصادی و پلمپ دفاتر خود اقدام نمایند . عدم انجام این موارد می تواند باعث توقف فعالیت شرکت و پلمپ شرکت شود .

ثبت شرکت نوبل در شبکه های اجتماعی

با ما همرا باشید در

ثبت شرکت نوبل در شبکه های اجتماعی

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید