ثبت شرکت نوبل

متخصص در ثبت انواع شرکت و ثبت برند و مشاوره با کارشناسان مجرب

ماده 20 قانون تجارت ، شرکت های تجاری را بر 7 نوع مختلف معرفی می نماید که میتوان به صورت ثبت شرکت شرکت سهامی خاص و ثبت شرکت سهامی عام ، ثبت شرکت شرکت با مسئولیت محدود ، ثبت شرکت تضامنی ، ثبت شرکت مختلط غیرسهامی ، ثبت شرکت مختلط سهامی ، ثبت شرکت نسبی و ثبت شرکت تعاونی به ثبت رساند

وبلاگ

ثبت شرکت نوبل

ثبت شرکت و انواع آن


ثبت شرکت سهامی خاص

ثبت شرکت سهامی خاص

محبوب ترین نوع ثبت شرکت سرمایه ای در ایران شرکت سهامی خاص می باشد. این شرکت با حداقل 100 هزار تومان و بصورت سهامی به ثبت می رسد. منظور اینکه سرمایه در شرکت سهامی خاص به سهام تقسیم می شود و هر یک از سهامداران تنها به اندازه سرمایه خود در شرکت از سهام شرکت بهره می برد. این سهام تعیین کننده میزان مسئولیت و سود و زیان و تعهدات هر یک از سهامداران نسبت به شرکت می باشد. 3 نفر حداقل نفراتی هستند که باید برای ثبت شرکت سهامی خاص با هم مشارکت داشته باشند و از میزان سرمایه ای که برای ثبت شرکت در نظر گرفته و تعهد شده است باید 35 درصد از آن در حساب شرکت تادیه و گواهی آن از بانک ذی صلاح دریافت شود. شرکت های سهامی خاص تماما با سرمایه خود اشخاص موسس ایجاد می شوند ، بنابراین ورود هر گونه سرمایه غیر و یا فروش سهام در این شرکت ها امکان پذیر نیست. همچنین هر یک از موسسین می تواند میزان تعهدات خود را بصورت غیر نقدی تادیه کند که در این صورت باید کارشناسی از دادگستری میزان سرمایه را تقویم کند. شرکت های سهامی خاص با موضوع بازرگانی به ثبت می رسند ولی الزامی به فعالیت بازرگانی ندارند و می توانند در موضوعات مختلف تولیدی، خدماتی، بازرگانی ، درمانی و ... فعالیت داشته باشند و محدودیتی در این خصوص ندارند

ثبت شرکت

ثبت شرکت نوبل

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود با شراکت دو نفر قابل ثبت می باشد. این نوع شرکت را شرکت اعتباری سرمایه ای می نامند زیرا هم سرمایه و هم اعتبار شرکا در شرکت اعتبار آفرین است. برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود سرمایه حداقل 100 هزار تومانی و بصورت اعلامی در نظرگرفته شده است به اینصورت که باید شرکا حداقل 100 هزار تومان تعهد نمایندو زمانی را برای تادیه آن اعلام کنند، سپس مدیر عامل تعهد می دهد که در زمان تعیین شده تعهدات شرکا را تادیه و به حساب شرکت واریز نماید. سرمایه در شرکت بصورت سهام تقسیم نمی شود بلکه بصورت سهم الشرکه ای است و هر یک از شرکا تنها به اندازه سهم الشرکه خود که همان سرمایه ای است که در اختیار شرکت قرار داده در شرکت از سود و زیان شرکت بهره می برد. ضمنا سرمایه می تواند غیر نقدی و با تقویم نامه مورد توافق همه شرکا امکان پذیر است. این نوع شرکت هر چند با موضوع بازرگانی باید ثبت شود ولی محدودیت موضوع فعالیت ندارد و از شرکت های مطرح در دنیا می باشد. اگر خواهان ثبت شرکتی هستید که مسئولیت شما تنها به اندازه سرمایه تان باشد ثبت شرکت با مسئولیت محدود بهترین نوع شرکت است. در ضمن در شرکت با مسئولیت محدود باید شرکتنامه تهیه شود.

ثبت شرکت سهامی عام

ثبت شرکت سهامی عام یکی از شرکت های سرمایه ای و بزرگ ترین نوع شرکت تجاری است. این شرکت با تقسیم سرمایه اعضا به سهام شکل می گیرد به این صورت که هر یک از موسسین و سرمایه گذاران شرکت به اندازه سرمایه ای که وارد شرکت می کنند از سهام شرکت بهره می برند. این سهام تعیین کننده میزان مسئولیت هر یک از سهامداران در شرکت می باشد. برای تاسیس شرکت سهامی عام باید حداقل 5 نفر به عنوان موسس حضور داشتند و حداقل 500 هزار تومان سرمایه اولیه در نظر بگیرند و از این میزان خودشان 20 درصد را تعهد و 35 درصد از میزان تعهد شده را در حسابی به نام شرکت در نزد یکی از بانک های کشور تادیه نمایند. تادیه سرمایه تعهد شده بصورت غیر نقدی هم امکان پذیر است مشروط به اینکه کارشناس رسمی از دادگستری این موضوع را تقویم کند. مابقی میزان سرمایه مورد نیاز شرکت باید از طریق پذیره نویسی به مردم که شامل اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد فروخته شود. برای این کار باید در پس از تادیه 35 درصد از میزان تعهد شده موسسین و با تهیه سایر مدارک، یک نسخه اظهارنامه و یک سند پذیره نویسی به اداره ثبت شرکت ها تسلیم شود تا با اجازه این اداره و مجوز سازمان بورس واوراق بهادار شرکت بتواند با انتشار اوراق پذیره نویسی اقدام به فروش سهام تا زمان مشخص بکند.

ثبت شرکت تعاونی

شرکت های تعاونی برای توسعه و بهره وری و بالاتر بردن توانایی در مناطق مختلف و بخصوص کاهش هزینه ها توسط حداقل 7 نفر از افراد هم راستا و با یک هدف تاسیس می شود. سرمایه مورد نیاز در این شرکت ها همانند شرکت های سهامی به سهام تقسیم می شود و هر فرد در شرکت به اندازه سهام خود دارای مسئولیت بوده و از سود و منافع شرکت سهم می برد. شرکت های تعاونی را از نظر نوع فعالیت به دو نوع شرکت تعاونی تولید و شرکت تعاونی توزیع تقسیم می کنند و از نقطه نظر تشکیل دهندگان تعاونی این نوع شرکت ها یا تعاونی خاص خواهند بود که خاص یک عده مشخص می باشند و یا تعاونی عام می باشند که خاص افراد مشخصی نیست. اگر شرکت تعاونی از نوع تعاونی عام باشد باید حداقل 500 میلیون ریال و اگر از نوع تعاونی خاص باشد باید حداقل 100 میلیون ریال سرمایه اولیه تعهد شود و از این میزان 35 درصد در همان ابتدا توسط خود موسسین تادیه و در حساب سپرده شود و مابقی باید توسط سایر شرکا تعهد و تادیه شود . اغلب قوانین شرکت تعاونی برگرفته از شرکت های سهامی است ولی قوانین خاص خود این شرکت ها هم باید رعایت شود

ثبت شرکت

1.2676056338028 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 1.27 (تعداد رای 71)

ثبت شرکت در هر یک از انواع آن نیازمند فراهم کردن مدارک و شرایطی است که بسته به نوع شرکت متفاوت است. ثبت شرکت از طریق سامانه اداره ثبت شرکت ها انجام می شود و در نهایت مدارک ثبتی از طریق این اداره به متقاضی تحویل داده می شود. اولین تصمیمی که افراد متقاضی ثبت شرکت (که موسسین نامیده می شوند) بایستی اتخاذ نمایند، تعیین نوع شرکت می باشد. به همین منظور در ادامه خلاصه ای از شرایط و مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت در حالت های مختلف بیان میگردد. ماده 20 قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران، شرکت های تجاری را بر 7 نوع مختلف معرفی می نماید که میتوان به صورت ثبت شرکت شرکت سهامی که به دو نوع سهامی خاص و سهامی عام تقسیم میشوند ، ثبت شرکت شرکت با مسئولیت محدود ، ثبت شرکت تضامنی ، ثبت شرکت مختلط غیرسهامی ، ثبت شرکت مختلط سهامی ، ثبت شرکت نسبی و ثبت شرکت تعاونی به ثبت رساند

دلایل ثبت شرکت

دلایل ثبت شرکت

تمامی اشخاصی که به دنبال تبدیل شدن به یک شخصیت حقوقی می باشند و در پی کسب سود و اعتبار بیشتر و توسعه فعالیت خود در ابعاد بزرگتر می باشند برای ثبت شرکت اقدام میکنند. انجام امور اقتصادی مختلف مانند امور بازرگانی ، خدماتی ، درمانی ، خرید و فروش، آموزشی ، مشاوره ای و … می تواند توسط اشخاص حقیقی بصورت خیلی کلان تر و با کیفیت بهتر انجام پذیرد . ثبت شرکت به اشخاص حقیقی این قابلیت را می دهد که از دانش و تخصص خود بهتر استفاده کرده و از تجربه و دانش افراد دیگر نیز برای توسعه بیشتر استفاده نمایند. اشخاص حقوقی عموماً بصورت گروهی به فعالیت می پردازند و همین باعث بالا رفتن سرعت کار آنها شده و این سرعت قالباً با کیفیت و کمیت بیشتر نیز توام می شود. وقتی کیفیت کار بالا رفت مشتریان بیشتری به سمت و سوی شرکت هدایت می شوند و با افزایش مشتری قطعاً سود بیشتری حاصل کار شرکت خواهد بود و سود بیشتر می تواند باعث ارتقاء و افزایش دامنه فعالیت شرکت می شود . البته در این میان باید به دقت نوع شرکت برای فعالیت مورد نظر انتخاب شود تا در ادامه فعالیت شرکت ثبت شده بتواند با خواسته های اشخاص برابری نموده و تمام فعالیت های مورد نظر آنها را در چهارچوبی قانونی و بدون نگرانی فراهم آورد . کوچکترین اشتباه در هنگام ثبت شرکت می تواند عواقب نا خوشایندی برای شرکت داشته باشد و حتی با وجود اینکه امکان اصلاح و تغییر در فرآیند ثبت شرکت به خوبی امکان پذیر است اما همین اتلاف زمان می تواند در زمانی باعث خسارتی شاید بزرگ برای شرکت شود

مزایای ثبت شرکت

مزایای ثبت شرکت

 • با ثبت شرکت فعالیت شما رسمی و قانونی میشود
 • تقسیم مسئولیت بین چند نفر که به عنوان شریک فعالیت می کنند
 • اطمینان و اعتماد بیشتر ارگان ها ، نهاد ها و دولت به اشخاص حقوقی بیشتر است
 • حمایت بسیار گسترده تر دولت از اشخاص حقوقی
 • امکان شرکت در مناقصات و مزایدات سایر شرکت ها و ارگان ها
 • امکان دریافت نمایندگی رسمی از سایر نهاد های داخلی و حتی خارجی
 • اعتماد بیشتر مشتریان به شرکت های ثبت شده با توجه به اطلاع رسانی و پشتوانه بهتر آنها
 • امکان استفاده و بهره برداری بسیار بیشتر از امتیازات ، اعتبارات و تسهیلات سایر سازمان ها
معایب ثبت شرکت

معایب ثبت شرکت

 • پرداخت مالیات ( البته این مورد برای کلیه مشاغل الزامی است )
 • دریافت دفاتر پلمپ مالیاتی بصورت سالیانه و تعهد به تکمیل و تحویل آنها
 • استخدام عده ای به عنوان کارکنان شرکت و محاسبه و پرداخت حقوق و مزایای آنها
 • تعریف و در اختیار داشتن مکانی ثابت و مشخص
 • هزینه و زمانی که برای ثبت شرکت افراد متحمل می شوند
 • نیاز به آشنایی با قانون تجارت
استعلام ثبت شرکت

استعلام ثبت شرکت

برای اطمینان از اینکه فرآیند ثبت شرکت بخوبی پیش رفته و اینکه مشکلی برای ثبت شرکت و یا ثبت تغییرات در شرکت پیش نیامده باشد می توان از راه های زیادی اقدام نمود . یکی از این راه ها مراجعه به سایت اداره ثبت شرکت ها می باشد که برای این منظور باید یکی از اطلاعات شرکت را داشته باشیم و در قسمت های مورد نیاز وارد نموده و جستجو کنیم تا اطلاعات را دریافت نمایید . شرکت هایی که با رنگ سبز نشان داده می شوند معتبر شناخته شده اند و رنگ قرمز نشانه نا معتبر بودن شرکت است . راه دیگر مراجعه به سایت و مشاهده آگهی صورتجلسات تایید شده می باشد که چنانچه مرحله مکانیزاسیون را طی نموده باشند قابل ملاحظه هستند . برای دریافت استعلام در خصوص ثبت شرکت و یا ثبت تغییرات شرکت ها مطمئن ترین و معتبرترین راه برای تمامی افراد حقیقی و حقوقی سامانه استعلام اشخاص حقوقی کشور می باشد. این سامانه شرکت هایی را که معتبر باشند را نشان می دهد . برای دریافت استعلام از این سامانه باید نام شرکت ، شماره ثبت شرکت و شناسه ملی شرکت را داشته باشید . البته داشتن یکی از این موارد نیز می تواند برای دریافت اطلاعات مورد نیاز به شما کمک کند .تمامی مشتریان و افراد حقیقی وحقوقی که خواهان استفاده از محصولات و یا خدمات انواع شرکت ها می باشند و یا خواهان شریک شدن در شرکت و یا خرید سهام و عضو شدن در شرکت های مختلف می باشند باید به سامانه استعلام اشخاص حقوقی مراجعه نمایند. این سامانه راهنمای ثبت شرکت و وجود شرکت و اعتبار شرکت می باشد و منبع کافی برای اطمینان به همه افراد حقیقی و حقوقی می باشد . با توجه به سفارش و تاکید خود سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام تمامی امور ثبت شرکت ها و ثبت تغییرات شرکت ها باید حتماً بصورت دقیق و بدون خطا انجام گرفته و بسیاری از اشتباهات به ظاهر ناچیز تبعات جبران ناپذیری برای متقاضیان ثبت شرکت در آینده خواهد داشت

برخی از مشتریان ما
Home Logo 01
Home Logo 02
Home Logo 03
Home Logo 04
Home Logo 05

ثبت شرکت نوبل

اطلاعات تماس

چرا ثبت شرکت نوبل

ثبت شرکت نوبل با کارشناسان خبره و مشاوران باتجربه با ثبت شرکت شما در کمترین زمان ممکن در خدمت شماست. ثبت شرکت کاری تخصصی است و ما با مشاوره رایگان در این امر در کنار شما ایستاده ایم

ثبت شرکت نوبل در شبکه های اجتماعی

با ما همرا باشید در

ثبت شرکت نوبل در شبکه های اجتماعی

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید

ثبت شرکت نوبل