• خانه
  • وبلاگ
  • ثبت شرکت در روزنامه رسمی ثبت شرکتها و کثیر الانتشار

ثبت شرکت در روزنامه رسمی ثبت شرکتها و کثیر الانتشار

1.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 1.50 (تعداد رای 1)

پس از انجام فرآیند های اجرایی ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها نوبت به درج اطلاعات کلی شرکت در روزنامه رسمی دادگستری و یک روزنامه کثیرالانتشار دیگر می باشد .دلیل اینکار اعلام عمومی تاسیس یک شرکت با مشخصات مندرج در آگهی به منظور آگاهی مردم و سایر شرکت ها و در نهایت اینکه اگر کسی به موضوع و یا اشخاص شرکت اعتراضی داشته باشد بتواند قبل از شروع فعالیت شرکت اقدام نماید .

طبق تعریفی که در قوانین تجاری جمهوری اسلامی ایران آمده است باید خلاصه مندرجات ثبت دفاتر  تجاری الزاماً در روزنامه رسمی و یک روزنامه کثیر الانتشار دیگر آورده شود . هزینه ثبت این آگهی ها به عهده متقاضی است که باید در هنگام ارائه مدارک مورد نیاز برای ثبت نهایی فیش واریزی در خصوص آگهی های ثبت شرکت نیز ضمیمه شود .

روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مرجع اطلاع رسانی و با وجهه قانونی روزنامه ای است که کلیه قوانین و مقررات و موضوعات و مسائل حقوقی در ان برای اطلاع مردم آورده می شود . این روزنامه به عنوان سندی مکتوب و رسمی شناخته می شود . انتشار هر موضوعی در این روزنامه به معنی رسمیت آن موضوع بوده و از نظر ساختاری زیر نظر قوه قضائیه می باشد .

ثبت شرکت نوبل در شبکه های اجتماعی

با ما همرا باشید در

ثبت شرکت نوبل در شبکه های اجتماعی

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید