انواع شرکت در قانون تجارت

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 0.00 (تعداد رای 0)

با توجه به رشد روز افزون دانش و تخصص در بین دانش آموختگان ایرانی و متخصصین حوزه علم و تکنولوژی و صنعت و حتی حرفه های مختلف  و تلاش همه این افراد برای داشتن کسب و کار شخصی و مستقل  و رسیدن به منافع بیشتر و سود و اعتبار بالاتر توجه به ثبت شرکت و راه اندازی یک شخصیت مستقل حقوقی در ایران رو به رشد می باشد .  اما طریقه ثبت و راه اندازی شرکت در ایران در قانون تجارت ایران مصوب 3/2/1311به تفصیل آورده شده است .

در قانون تجارت ایران شرکت های مورد تایید  و موجود بر 7 قسمت تقسیم شده اند :

شرکت سهامی (خاص و عام ) 2- شرکت با مسئولیت محدود   3- شرکت تضامنی     4- شرکت نسبی   5- شرکت مختلط سهامی    6- شرکت مختلط غیر سهامی   7-  شرکت تعاونی تولید و مصرف

هر یک از شرکت های نامبرده شده در قانون تجارت ایران مطابق با قوانین و مقررات خاص خود باید ثبت شده و هر یک مسئولیت ها و شرایط متفاوتی را دارا می باشند . ولی در کل شرکت ها در ایران یا سهامی می باشند و یا شرکت های اشخاص و یا ترکیبی از این دو نوع شرکت و یا تعاونی .

شرکت های سهامی با حداقل 3 نفر قابل ثبت بوده و سرمایه شرکت بصورت سهام بین موسسین تقسیم می شود و هر یک از سهامداران به میزان سرمایه خود مسئول دیون و بدهی های شرکت هستند . اما شرکت های اشخاص با دو نفر حداقل باید ثبت شود و مسئولیت هر یک از شرکا تا میزان آورده آنها در شرکت می باشد  و سهم الشرکه هر یک از افراد تا میزان سرمایه او می باشد . این نوع شرکت ها اگر تضامنی باشند مسئولیت شرکت به عهده افراد ضامن می باشد .

اما شرکت های ترکیبی یا مختلط از ترکیب قوانین این دو نوع شرکت بوجود آمده اند ولی طرف اصلی در این شرکت ها افراد ضامن می باشند و مسئولیت شرکت تماما به عهده این افراد در شرکت ها مختلط می باشد . شرکت های تعاونی هم با حداقل 7 شریک قابل ثبت می باشند و سرمایه شرکت یا بصورت سهامی و یا سهم الشرکه ای تعیین می شود .

مرجع ثبت شرکت ها در تهران اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی می باشد و در استان ها ادارات ثبت اسناد این وظیفه را عهده دار می باشند .

کلیه افراد حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی می توانند بصورت مستقل و یا بصورت شراکتی در ایران ثبت شرکت نمایند ولی شرکتی که توسط افراد خارجی در ایران به ثبت برسد شرکت ایرانی محسوب خواهد شد . داشتن سوء پیشینه هم مانعی برای ثبت شرکت نمی باشد هر چند فرد دارای سوء پیشینه نمی تواند از مدیران و بازرسین باشد . حتی چند نفر فرد حقوقی هم می توانند فرد حقوقی جدیدی را به ثبت برسانند .

برای ثبت شرکت در ایران باید مدارک هویتی افراد متقاضی به همراه سوء پیشینه ، اسانامه ، اظهارنامه ، شرکتنامه ، وکالتنامه  و درخواستنامه قبلا تهیه و جلسات مجمع عمومی موسسین و هیئت مدیره برگزار و صورتجلسات ارائه شوند .

با ثبت شرکت باید ظرف مدت حداکثر یک ماه خلاصه ای از شرکت به همراه نام موسسین و مدیران در روزنامه رسمی و روزنامه کثیر الانتشاری منتشر شود.

برای ثبت شرکت و ثبت برند بهتر است طبق تاکید خود اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی این کار را به دست متخصصین ذی صلاح بسپارید. ثبت شرکت و ثبت برند نوبل با افتخار در این مسیر شما را همراهی خواهد کرد .

ثبت شرکت نوبل در شبکه های اجتماعی

با ما همرا باشید در

ثبت شرکت نوبل در شبکه های اجتماعی

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید