نکاتی در خصوص شرکت سهامی عام

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (تعداد رای 1)

از روزگاران قدیم مردم به منظور انجام کار هایی که به سرمایه زیاد و یا تخصص های متنوع نیاز داشت اقدام به انجام کار به صورت مشارکتی می کردن و مطابق با قراردادی که بین خود داشتند سود و زیان این مشارکت را تقسیم می کردند . بعد ها با روی کار امدن قانون تجارت این نوع شراکت رنگ و بویی تازه پیدا کرد و هر کدام از شراکت ها با توافقات حاصله به شکل و نوعی از قالب حقوقی در امد و تحت حمایت و سیطره قانون درآمد تا مشکلات قبلی کمتر شوند .

در این بین برخی از کار ها جامعیت بالاتری داشت. افراد زیادی باید پول روی هم می گذاشتند تا از عهده کار و تجارت بتوانند بر بیایند.  نهایتا این نوع شراکت در قانون به نام شراکت عامیانه و از نوع سهامی شد تا نام شرکت سهامی عام بر آن نهاده شود . شرکت های سهامی عام هم در قانون با مشارکت عده ای زیاد و بدون سقف سرمایه گذارو یا شریک هستند و به شدت مورد نظر و حمایت دولت هم می باشند . زیرا شرکت های سهامی عام سهم زیادی از خواسته های کشور را برطرف می کنند و سهم عمده ای در اقتصاد و تجارت ایران دارند .

شرکت های سهامی در نوع محدودتری هم هستند که به شرکت سهامی خاص شهرت دارند و در این مقوله  فعلا به آن پرداخته نخواهد شد .

اما شاخصه ها و نکاتی حائز اهمیت در شرکت های سهامی عام وجود دارند که به اختصار در ادامه آورده می شوند :

 • شرکت سهامی عام از نوع شرکت های سرمایه ای است . یعنی در این شرکت ها سرمایه اعتبار شرکت را مشخص می کند و به هر اندازه که سرمایه بالاتر باشد اعتبار شرکت هم بالاتر می رود
 • شرکت های سهامی عام با حداقل مشارکت 5 نفر به عنوان موسس اولیه به ثبت می رسند .
 • موسسین شرکت های سهامی عام باید خودشان حداقل 20 درصد از سرمایه مورد نیاز شرکت را تادیه و تعهد نمایند .
 • برای ثبت شرکت سهامی عام حداقل 5 میلیون ریال سرمایه اولیه از طرف قانون تعریف شده که باید حداقل 35 درصد از این سرمایه در همان ابتدا در حساب شرکت سپرده گذاری شود .
 • پس از سپرده شدن 35 درصد مبلغ تعهد شده باید گواهی بانکی دال بر این سپرده گذاری از بانک دریافت شود تا به همراه سایر مدارک برای ثبت شرکت ارائه شود
 • برای ثبت شرکت سهامی عام حداکثر نفر سهامدار تعیین نشده و سهامداران این شرکت می توانند به هر اندازه که سرمایه نیاز داشته باشد اضافه شوند .
 • آورده های شرکا و سرمایه گذاران در شرکت سهامی عام بصورت سهام تقسیم می شود و بسته به اندازه سرمایه و یا آورده هر فرد بین آنها تحت نام سهام تقسیم می شود .
 • در هنگام ورود سرمایه به شرکت سهامی عام سرمایه گذار دیگر از شرکت پولی طلبکار نیست و میزان مشارکت این فرد بر اساس سهام او تعیین می شود .
 • میزان مسئولیت هر فرد در شرکت سهامی عام بسته به میزان سرمایه و سهام آنها تعریف می شود . بنابر این هر چقدر سهام بیشتری یک نفر در این شرکت ها داشته باشد به همان اندازه هم مسئول دیون و بدهی های شرکت تلقی می شود .
 • در شرکت های سهامی عام باید بیش از 50 درصد سرمایه شرکت با فروش سهام به مردم تامین شود .
 • برای تامین سرمایه و فروش سهام به مردم باید از طرح پذیره نویسی در این شرکت ها استفاده شود .
 • طرح پذیره نویسی شرکت را باید مجمع عمومی فوق العاده مصوب نماید .
 • در طرح پذیره نویسی شرکت سهامی عام باید حداقل میزان سهام به همراه مبلغ که هر فرد باید خریداری نماید عنوان شود .
 • طرح پذیره نویسی باید در روزنامه رسمی ، روزنامه کثیر الانتشار ، سایت شرکت و در بانک عامل که حساب شرکت در آن می باشد قرار گرفته و اطلاع رسانی شود .
 • طرح پذیره نویسی باید از طرف اداره ثبت شرکت ها تایید شود .
 • شرکت سهامی عام تنها شرکتی است که اجازه دارد سهام خود را در بورس عرضه کند .
 • در صورت تادیه نشدن میزان سرمایه مورد نیاز در طرح پذیره نویسی این طرح می تواند مجددا با تصویب مجمع عمومی فوق العاده تمدید شود .
 • در صورت خرید مازاد بر سرمایه اعلامی شرکت باید مجمع عمومی تشکیل و اضافه سهام سهامداران را به آنها تادیه نماید .
 • حق تقدم خرید و واگذاری سهام در شرکت های سهامی عام با سهامداران قبلی است.
 • برای افزایش سهام و فروش سهام ابتدا باید از طریق ادرس های قبلی سهامدارن این موضوع به اطلاع آنها رسانده شود .
 • برای ثبت شرکت سهامی عام باید حداقل 2 نفر هم به عنوان بازرس مشخص شوند که یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل خواهد بود .
 • قبل از ارسال مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت باید مجمع عمومی موسسین با هم تشکیل جلسه داده و تمامی مدارک و مستندات شرکت را جملگی تائید نمایند
 • در مجمع عمومی موسسین اعضاء اولیه هیئت مدیره باید تعیین شود .
 • در مجمع عمومی موسسین بازرسین اولیه باید مشخص شوند .
 • در مجمع عمومی موسسین باید نفرات دارای امضاء مجاز و حدود مجاز بودن امضاهایشان تعریف شوند .
 • برای ثبت شرکت سهامی عام باید هیئت مدیره تشکیل جلسه داده باشند صورتجلسه ای تنظیم نماید .
 • در جلسه هیئت مدیره باید مدیر عامل ، رئیس هیئت مدیره و نایب ردیس به همرا ه منشی و یا دبیر جلسات تعیین شوند .
 • هیئت مدیره خود و یا با تفویض اختیار به مدیر عامل باید برای ثبت شرکت تقاضانامه ای آماده و به اداره ثبت شرکت ها ارسال نمایند .
 • مدت اعتبار مدیران و بازرسین در شرکت های سهامی عام حداکثر دو سال است  .
 • بازرسین منتخب در این شرکت ها نباید با موسسین و مدیران رابطه فامیلی نزدیک داشته باشند .
 • شرکت سهامی عام می توان در هر بار که نیاز به افزایش سرمایه داشت با تصویب مجمع عمومی و تائید اداره ثبت شرکت مجددا اقدام به فروش سهام کند .
 • در اساسنامه شرکت های سهامی عام باید میزان سرمایه ، نحوه تقسیم سهام ، نحوه تقسیم سود و زیان و زمان های واریز سود سهام ، نام موسسین و مدیران و … همگی آورده شود .
 • اساسنامه شرکت های سهامی عام بنیاد و رکن اصلی شرکت می باشند .
 • برای ثبت شرکت هم موسسین و هم مدیران و بازرسین باید مدارک هویتی و کپی برابر اصل آن را ارائه نمایند.
 • برای ثبت شرکت سهامی عام ارائه گواهی عدم سوء پیشینه از طرف موسسین و مدیران و بازرسین الزامی است .
 • شرکت سهامی عام در صورتیکه در مناطق آزاد اقتصادی به ثبت برسند می توانند از مزایا و محاسن این مناطق مانند معافیت های مالیاتی تا 20 سال بهره مند شوند .
 • مجامع عمومی فوق العاده باید هر دو سال یکبار تشکیل جلسه داده و در خصوص تمدید و یا تغییر مدیران جمع بندی نمایند .
 • هرگونه تغییر و تبدیل و کاهش و اضافه در شرکت های سهامی عام تنها با مجوز اداره ثبت شرکت ها و با درج تغییرات در این اداره مجاز می باشد .
 • نقل و و انتقال سهام در شرکت های سهامی عام کاملا آزادانه می باشد و الزامی به دریافت مجوز از مجامع نیست .
 • سهام در شرکت های سهامی عام بی نام و قابل انتقال به غیر می باشد .
 • مدیران باید از بین سهامداران انتخاب شوند و نمی توان کسی را خارج از محدوئد سهامداران به عنوان مدیر تعیین کرد مگر اینکه میزان تعیین شده سهام برای مدیران را تادیه وئ در حساب شرکت واریز نماید .
 • شرکت های سهامی عام به منظور انجام پروژه های بزرگ ملی و فراملی به ثبت می رسند .
 • شرکت های سهامی عام هیچ محدودیتی برای موضوع فعالیت خود ندارند .
 • شرکت های سهامی عام در صورت نیاز و با تصویب مجمع عمومی فوق العاده می تواند در مناطق مختلف داخلی و یا حتی خارجی با طی مراحل قانونی اقدام به تاسیس شعبه و یا نمایندگی کند .
 • استفاده از مشاور و وکیل حقوق یبرای ثبت شرکت سهامی عام توصیه اکید شده است .

ثبت شرکت های سهامی عام نیاز به ایده و تفرک بزرگ دارد ولی هر فرد با هر ایده مناسبی می تواند اقدام به تاسیس این شرکت ها بکند . برای ثبت شرکت سهامی عام خود بهتر است از تخصص و دانش موسسه حقوقی ثبت شرکت و ثبت برند نوبل استفاده کرده و با بهترین شرایط شرکت خود را به ثبت برسانید .

ثبت شرکت نوبل در شبکه های اجتماعی

با ما همرا باشید در

ثبت شرکت نوبل در شبکه های اجتماعی

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید