ثبت اختراع

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (تعداد رای 1)

هر کشور بنا بر مقتضیات خود اختراع را تعریف می نماید و معنی اختراع در همه کشور ها متفاوت است ، ولی مفهوم اختراع در همه کشورها تقریبا یکسان می باشد . اختراع به مفهوم پدید آوردن یک محصول یا فرآیند صنعتی بی سابقه ، کشف یک راهکار صنعتی جدید  در خصوص یک مشکل و یا تولید یک محصول نو و جدید با قابلیت های بیشتر برای انجام کار یا حل مشکلی و یا ارائه راهکار متفاوت برای بدست آوردن نتیجه ای بهتر از یک فرآیند یا کار عملی را اختراع می نامند . هر چند از دیدگاه برخی از مولفین اختراع ارائه راه حل عملی در رابطه با یک مشکل در زمینه تکنولوژی است .

در قوانین مالکیت فکری ایران اختراع به این شکل تعریف شده است ” اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده ای خاص را ارائه می کند و مشکلی را در یک حرفه ، فن ، فناوری ، صنعت و … حل می نماید “.  اما به گفته بسیاری از منتقدین این تعریف دچار اشکال است چرا که در تعریف به جای کلمه ” جدید ” از کلمه ” برای  اولین بار ” استفاده شده است که با توجه به شرایط یک اختراع می تواند متفاوت باشد.
سازمان جهانی مالکیت فکری نیز اختراع را ایده یک مخترع می داند که در عمل راه حلی را برای یک مشکل در تکنولوژی ارائه بدهد .
حال به منظور حفظ یک اختراع جدید به نام مالک ایده و اختراع و جلوگیری از سوء استفاده هایی همچون کپی برداری ، استفاده بدون اجازه ، عرضه برای فروش ، فروش ایده و … بدون اجازه مالک ایده بهترین راه ثبت اختراع می باشد .
ثبت اختراع تبدیل به ابزار قدرتمندی در دست فرد یا افراد صاحب اختراع می باشد تا بتوانند برای محصول یا فرآیند جدیدشان حق انحصاری داشته باشند و د ر بازار موقعیت بهتری پیدا کنند و بتوانند با بهره برداری و تولید انبوه آن به درآمدهای خوبی دست پیدا کنند و چنانچه نتوانند ایده خود را به تولید انبوه برسانند می توانند با فروش امتیاز و تفویض اجازه بهره برداری آن به سایرین به درآمد خوبی دست پیدا کنند . ضمناً تنها پس از ثبت اختراع است که صاحب ایده می تواند علیه نقض کننده حق خود به محاکم و مراجع قضایی ادعایی داشته باشند.
در قانون ایران برای ثبت اختراع ضرورتی برای تهیه اظهارنامه نمی باشد و پس از ثبت اختراع و تا سی روز باید موضوع اختراع به همراه شماره ثبت اختراع ، مدت اعتبار ورقه اختراع ، نام صاحب اختراع و نشانی کامل آن به همراه امضاء رئیس شعبه ثبت علائم تجاری و اختراعات در روزنامه رسمی آگهی شود.
در صورتی که دو یا چند نفر به شکل مستقل صاحب اختراع واحدی باشند ، در اینکه کدام یک اجازه ثبت اختراع را دارند دقیقاً در قانون چیزی قید نشده است و لیکن هر کدام از آنها که زودتر اقدام به ثبت و اگهی اختراع نمایند مخترع  آن محصول شناخته می شوند مگر اینکه خلاف آن با ارائه اسناد و مدارک مکفی در محاکم صلاحیت دار به اثبات برسد.
با توجه به اینکه هزینه تحقیق و توسعه بسیار بالاست و پدید آورنده یک اثر علی رغم هزینه های تحقیق و توسعه مستلزم صرف دانش و تحقیقات شبانه روزی و تلاش های بی وقفه برای ایجاد اختراع مورد نظر خود می باشد لذا حمایت از اختراع یکی از وظایف اصلی سازمان ثبت علائم تجاری و اختراعات می باشد .زیرا چنانچه این هزینه ها و تلاش ها برای صاحب اختراع اعم از شخص حقیقی و حقوقی حاصلی نداشته باشدو نتواند از آن به انچه دلخواهش می باشد برسد بدیهی است که انگیزه تحقیقات و نوآوری در بین افراد از بین خواهد رفته و پیامد منفی این امر جبران ناپذیر خواهد بود . با این توصیفا ت باید حتماً حمایتی از مخترعین که در شان و جایگاه آنها باشد صورت بپذیرد به این ترتیب که هیچ کس اجازه کپی برداری و سوء استفاده از حق صاحب اختراع  به خود را ندهد و در صورتی که این اتفاق افتاد صاحب اختراع بتواند از حق خود دفاع کند و چنانچه کسی مایل به بهره برداری از اختراع یک نفر دیگر باشد با خرید امتیاز او و کسب مجوز از صاحب اختراع اقدام به بهره برداری نماید.

ثبت شرکت نوبل در شبکه های اجتماعی

با ما همرا باشید در

ثبت شرکت نوبل در شبکه های اجتماعی

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید