ثبت شرکت مختلط غیر سهامی

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (تعداد رای 1)

شرکت های مختلط غیر سهامی ترکیبی از شرکت های تضامنی و شرکت های با مسئولیت محدود هستند. در این شرکت ها دو نوع شریک با هم تعهد همکاری دارند شریک ضامن و شریک با مسئولیت محدود. به این صورت اگر یک عده شریک با مسئولیت محدود با یک تا چند نفر شریک ضامن قرارداد تجاری و حقوقی امضا نمایند و شخصیت حقوقی پیدا کنند نوع شرکت آنها و قالب شرکت آنها مختلط غیر سهامی نامیده می شود.

شاید اولین بار که مفهوم این نوع شراکت شکل گرفت مربوط به دوران قرون وسطی در اروپا باشد که به منظور تامین سرمایه عده ای تاجر، سرمایه داران که تجارت را برای خود کسر شان می دانستند با دادن میزانی از سرمایه مورد نیاز به اینتجار با آنها در سود تجارتشان شریک شدند.

شرکت های مختلط غیر سهامی با ترکیب دو شرکت تضامنی و شرکت با مسئولیت محدود به وجود آمده اند. بالطبع در این شرکت ها برخورد با شرکا ضامن مطابق با قوانین شرکت های تضامنی و برخورد با شرکا با مسئولیت محدود مطابق با قوانین شرکت های با مسئولیت محدود می باشد ولی در این بین برخی از قوانین و مقرراتی وجود دارد که نیاز به شفاف سازی بیشتر داشت که برای آنها آئین نامه ها و الحاقیه هایی در قانون پیش بینی شده است.

ثبت شرکت مختلط غیر سهامی نیازمند تنظیم یک شرکتنامه می باشد. اما به منظور وجود قوانین و مقررات اجرایی در شرکت بهتر است اساسنامه نیز در شرکت تهیه شود. در خصوص تامین سرمایه در قانون بندی بصورت الزامی دیده نمی شود ولی شرکا باید برای شروع کار سرمایه ای را تعهد نمایند. این سرمایه می تواند بصورت نقدی و یا غیر نقدی باشد و از این رو اگر سرمایه ای غیر نقدی تعهد شد باید میزان سرمایه غیر نقدی با حضور یک کارشناس از دادگستری و یا بصورت توافقی در بین همه شرکا تقویم شود و همه آن را امضا نمایند. شرکا ضامن میزانی از سرمایه شرکت را عهده دار می شوند و مابقی سرمایه که باید شرکا با مسئولیت محدود تعهد نمایند بصورت حق الشرکه آنها تعیین می شود. 

از این رو هر شریک با مسئولیت محدود در شرکت های مختلط غیر سهامی تنها به اندازه سهم الشرکه خود در شرکت مسئولیت دارد و هر شریک ضامن باید همه ضمانت شرکت را بدون توجه به سایر تعهدات قبول نماید. تعداد شرکا با مسئولیت محدود و یا ضامن به هر تعداد می تواند توافق شود ولی باید حداقل دو شریک با مسئولیت محدود و یک شریک ضامن در شرکت وجود داشته باشند.

انتخاب نام برای شرکت

برای انتخاب نام برای شرکت مختلط غیر سهامی باید مطابق با قوانین نام گذاری جمهوری اسلامی ایران اقدام شود. نام نباید تکراری و یا بدون مفهوم باشد و باید معنی و ریشه فارسی داشته باشد. در این نام باید عبارت مختلط غیر سهامی دقیقا ذکر شود و همچنین نام شریک ضامن و یا شرکا ضامن در عنوان اسم آورده شود. اگر تعداد شرکا ضامن زیاد بود می توانند با آوردن عبارتی این تعداد را مشخص نمایند. مثلا عبارت و دوستان، و برادران، و شرکا و ... می تواند تعیین کننده باشد. اما باید دقت شود که نام شرکا با مسئولیت محدود در عنوان شرکت می تواند مسئولیت تضامنی برای انها به همراه داشته باشد

مسئولیت ها در شرکت مختلط غیر سهامی

شریک ضامن به دلیل تعهداتی که به شرکت دارد و همه مسئولیت شرکت را قبول نموده است طبیعتا تنها فرد مجاز قانونی برای مدیریت در شرکت می باشد. اگر شرکا ضامن بیشتر از یک نفر بودند باید از بین شرکا ضامن یک نفر برای مدیریت شرکت انتخاب شود. طبیعی است که شریک ضامن به دلیل مسئولیتی که به گردن گرفته دلسوزتر و مسئولانه تر در شرکت عمل خواهد کرد. اما هر یک از شرکا با مسئولیت محدود هم مشروط به میل و توافق همه شرکا ضامن می تواند به عنوان مدیر شرکت انتخاب شود.

اما به دلیل اینکه نیاز به اعتماد در شرکت مشهود است مسئولیت نظارت در شرکت به عهده شرکا با مسئولیت محدود قرار داده شده است. برای این منظور هر یک از شرکا با مسئولیت محدود می تواند در هر زمان و بدون نیاز به هماهنگی به شرکت و دفاتر قانونی و رسمی شرکت سرکشی نماید و هیچ محدودتی برای نظارت در این شرکت ها را ندارند.

همانگونه که آورده شد مسئولیت شریک ضامن در شرکت های مختلط غیر سهامی به اندازه همه تعهدات شرکت می باشد و هر شریک با مسئولیت محدود تنها به اندازه سهم الشرکه خود در شرکت مسئولیت خواهد داشت. اما با این وجود در دو حالت شریک با مسئولیت محدود هم در شرکت مختلط غیر سهامی حالت تضامنی پیدا می کند :

 • در صورتیکه شرکای با مسئولیت محدود اقدام به انجام معامله ای برای شرکت بکند و در آن تاکید نشود که از طرف فرد ضامن این قرار داد و معامله انجام می شود . منظور اینکه از طرف شریک ضامن متعهد نشود و نماینده وی تلقی نشود که در اینصورت همه مسئولیت قرارداد به عهده خودش خواهد بود.
 • در صورتیکه قبل از ثبت نهایی و قانونی شدن شرکت شریک با مسئولیت محدود اقدام به انجام معامله ای به نام شرکت کرده باشد. در این حالت مطابق با قانون و ماده 150 در این حالت به دلیل عدم ثبت شرکت شریک با مسئولیت محدود در مقابل شخص ثالث در حکم شریک ضامن خواهد بود. البته در صورت اثبات اینکه افراد طرف مقابل از مسئولیت او بصورت با مسئولیت محدود اطلاع داشته باشند موضوع مرتفع خواهد بود.

نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت های مختلط غیر سهامی

نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت های مختلط غیر سهامی بدون موافقت شرکا ضامن امکان پذیر نیست. این موضوع هم برای شرکا با مسئولیت محدود و هم برای شرکا ضامن سنخیت دارد.

در این حالت در صورت انتقال سهم الشرکه به فرد دیگری کلیه مسئولیت های این فرد دارای سهم الشرکه هم از همان ابتدا با فردی خواهد بود که سهم الشرکه به او واگذار و یا انتقال داده شده است.

برای ثبت شرکت مختلط غیر سهامی توجه به نکات زیر حائز اهمیت می باشد:

 • در صورت ورشکستگی و متعهد شده شرکت ابتدا باید مطالبات شرکت از دارایی های شرکت و سپس هر یک از شرکا نسبت به میزان سهم الشرکه خود نسبت به پرداخت دیون اقدام نمایند. اگر با توجه به سهم الشرکه شرکا تمامی تعهدات به اتمام نرسید این بار باید شریک ضامن تمامی تعهدات باقی مانده را جوابگو باشد.
 • ورشکستگی شریک و یا شرکا ضامن به معنی ورشکستگی شرکت نمی باشد
 • تقسیم سود و زیان در شرکت های مختلط غیر سهامی درست به اندازه سهم الشرکه هر فرد در شرکت در نظر گرفته می شود مگر اینکه در شرکتنامه شرکت برای تقسیم سود و زیان به شکل دیگری شرکا توافق نموده باشند.
 • مرگ و محجوریت و یا عدم مشکلات ناشی از شرکا با مسئولیت محدود در شرکت مختلط غیر سهامی دلیل بر ورشکستگی شرکت نمی باشد.

شرایط ثبت شرکت مختلط غیر سهامی

 • توافق اولیه شرکا ضامن و با مسئولیت محدود و انجام توافقنامه و یا قرارداد اولیه بین شرکا
 • تعیین میزان آورده و سرمایه هر فرد و تادیه آن در زمان های مشخص
 • مشخص کردن میزان سهم الشرکه هر فرد در شرکت
 • تعیین نام برای شرکت به ترتیب اولویت به تعداد 5 نام
 • برگزاری جلسه مجمع عمومی موسسین و انتخاب نفرات مدیر شرکت و تایید مستندات مورد نیاز شرکت مانند شرکتنامه؛ اساسنامه و اظهارنامه
 • ثبت نام در سایت اداره ثبت شرکت ها
 • مراجعه و ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها
 • آگهی موضوع ثبت شرکت در روزنامه رسمی و یک روزنامه کثیر الانتشار

مدارک لازم برای ثبت شرکت مختلط غیر سهامی

 • شرکتنامه در دو نسخه
 • اساسنامه در دونسخه
 • اظهارنامه در دو نسخه
 • فرم تعیین نام
 • صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
 • مدارک شناسایی مدیران و موسسین شرکت
 • گواهی عدم سوء پیشینه مدیران و موسسین شرکت
 • مجوز شرکت در صورت مجوزی بودن
 • تعیین تعداد شرکا با مسئولیت محدود و شرکا ضامن و تعیین میزان سرمایه هر کدام

ثبت شرکت مختلط غیر سهامی به دلیل پیچیدگی های زیاد و تنوع قوانین سه نوع شرکت تضامنی، شرکت با مسئولیت محدود و همچنین قوانین خاص شرکت مختلط غیر سهامی نیاز به متخصصین حقوقی خبره دارد. ما در موسسه حقوقی ثبت شرکت و ثبت برند نوبل با سال ها تجربه و تخصص به عنوان عده ای از برترین متخصصن ایران گرد هم جمع شده ایم تا بتوانیم به متقاضیان ثبت شرکت بهترین خدمات را ارائه نماییم. با ما در تماس باشید.

ثبت شرکت نوبل در شبکه های اجتماعی

با ما همرا باشید در

ثبت شرکت نوبل در شبکه های اجتماعی

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید