• خانه
 • دیگر خدمات
 • اخذ کارت بازرگانی

اخذ کارت بازرگانی

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (تعداد رای 3)

هر شخص حقیقی و حقوقی که تمایل به انجام تجارت خارجی دارد باید اقدام به اخذ کارت بازرگانی نماید که در واقع مجوز اصلی تجارت خارجی می باشد. این کارت برای افراد متقاضی واجد صلاحیت توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران توسط مرکز و یا شهرستان ها  صادر می گردد وپایه و مبنای اصلی صادرات و واردات می باشد. این کارت به دو صورت حقیقی و حقوقی قابل دریافت می باشد و مدت زمان اعتبار آن یکساله است . برای دریافت کارت بازرگانی باید از طریق ثبت درخواست در سایت اتاق بازرگانی ، تکمیل مدارک مورد نیاز و شرکت در کلاس های آموزشی در نظر گرفته شده اقدام نمود .
پس از دریافت کارت بازرگانی ، دارنده کارت این مجوز را پیدا می کند که اقدام به تجارت از ثبت سفارش و ترخیص کالا تا واردات از مناطق آزاد ، حق العمل کاری در گمرک و صادرات کالاهای مجاز بپردازد .این کارت بصورت کاملا اختصاصی برای فرد حقیقی و یا حقوقی درخواست کننده صادر می شود و در صورتی که از طریق این کارت  هرگونه کالایی قاچاق شود مسئولیت آن با صاحب کارت می باشد . بر همین اساس افرادی که مرتکب قاچاق کالا می شوند در صورت محرز شدن این موضوع برای گمرک و اتاق بازرگانی  طبق ماده 30 قانون امور گمرک ایران چنانچه دارای کارت بازرگانی باشند علاوه بر مجازات های مربوط  از عضویت اتاق بازرگانی شعب آن و شهرستان ها بصورت دائم یا موقت بیرون  و کارت بازرگانی نیز باطل می شود . حال در صورتی که موضوع به دادگاه ارجاع داده شود با پیشنهاد گمرک و تشخیص کمیسیون مرکب از نمایندگان وزارت اقتصاد و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و اداره گمرک ممکن است بصورت دائم یا موقت از عضویت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اخراج و مورد تعقیب مراجع قانونی قرار بگیرند .

تأمین مدارک مورد نیاز برای صدور اظهارنامه ثبت نام دفاتر بازرگانی اداره ثبت شرکتها:

مراحل و مدارک مورد نیاز اداره ثبت شرکتها :

 1. سه برگ اظهارنامه ثبت نام دفاتر بازرگانی، جهت اخذ کارت بازرگانی
 2. پلمپ دفاتر تجارتی ( روزنامه و کل ) سال جاری و ارائه گواهی پلمپ دفاتر تجارتی، جهت اخذ کارت بازرگانی
 3. یک برگ فتوکپی شناسنامه ( صورتی که متقاضی شخص حقیقی باشد )، جهت اخذ کارت بازرگانی
 4. فتوکپی آگهی تاسیس شرکت و آخرین تغییرات آن ( صورتی که متقاضی شخص حقوقی باشد)، جهت اخذ کارت بازرگانی
 5. فیش پرداختی حق الثبت نام دفاتر بازرگانی، جهت اخذ کارت بازرگانی
 6. چنانچه امور توسط وکیل رسمی شرکت یا شخص انجام می شود اصل یا فتوکپی برابر اصل سند رسمی وکالت، جهت اخذ کارت بازرگانی

شرح موارد :

 1. سه برگ اظهارنامه ثبت نام دفاتر بازرگانی را از دایره فروش اوراق بهادار مستقر اداره کل ثبت شرکتها ومالکیت صنعتی ابتیاع و طبق فرم ضمیمه آن را تکمیل و امضا نمایید.
 2. هر شخصی ( اعم از حقیقی یا حقوقی ) که تاجر محسوب شود می بایستی دارای دفاتر قانونی باشد این دفاتر طبق قانون تجارت دفتر روزنامه دفتر کل دفتر دارایی و دفتر کپیه می باشد امروزه با وجود دستگاههایی از قبیل فتوکپی فاکس و امثالهم وجود دفتر کپیه ضروری بنظر نمی رسد و دیگر دفاتر اداره ثبت شرکتها پلمپ می شود و تاجر وفق مقررات نسبت به درج صورت حسابهای خود آنها اقدام می نماید این دفاتر وقتی دارای سندیت خواهد بود که اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت و پلمپ آنها اقدام نماید. برای اخذ کارت بازرگانی اشخاص حقوقی و حقیقی بایستی دارای دفاتر قانونی (روزنامه وکل) باشند بنابراین با توجه به میزان معاملات خود نسبت به اخذ دفتر با تعداد صفحات لازم ( 50 برگی 100 برگی 200 برگی و یا بالاتر) تهیه و دایره پلمپ دفاتر ثبت شرکتها اقدام ویک برگ گواهی پلمپ دفاتر تجارتی از واحد فروش اوراق بهادار تهیه و پس از پلمپ دفاتر نسبت به تکمیل آن ( طبق فرم ضمیمه) اقدام و مسئول مربوطه نسبت به امضا و مهر آن اقدام خواهد نمود.
 3. صورتی که متقاضی کارت بازرگانی شخص حقیقی باشد ارائه یک برگ فتوکپی صفحه اول شناسنامه ضروری است .
 4. صورتی که متقاضی کارت بازرگانی شخص حقوقی باشد ارائه روزنامه رسمی تاسیس شرکت همراه با آخرین تغییرات شرکت ضروری می باشد.
 5. حق الثبت نام دفاتر بازرگانی با عنایت به قانون درآمدهای دولت و مصرف آن موارد معین مبلغ چهل هزار ریال می باشد که پس از اخذ فیش نسبت به واریز مبلغ مذکور شعب بانک ملی معین اقدام و رسید پرداخت به واحد مربوطه بهمراه سایرمدارک ارائه گردد.
 6. صورتی که امور توسط وکیل انجام می پذیرد ارائه وکالت نامه رسمی نیز ضروری میباشد.
 7. پس از تهیه مدارک فوق الاشعار به واحد ثبت نام دفاتر بازرگانی مراجعه ومسئول مربوطه نسبت به ثبت اظهارنامه ها دفتر ثبت نام تجارتی اقدام و شماره دفتر را روی سه نسخه اظهارنامه درج و نسبت به امضا و مهر نمودن اظهارنامه ها اقدام می نماید سپس یک نسخه از اظهارناه را جهت بایگانی سوابق ضبط و دیگر نسخ را تحویل متقاضی میدهد.  این مرحله انجام کار اداره ثبت شرکتها به اتمام رسیده با دست داشتن مدارک به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مراجعه گردد.

 

ثبت شرکت نوبل در شبکه های اجتماعی

با ما همرا باشید در

ثبت شرکت نوبل در شبکه های اجتماعی

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید