• خانه
  • دیگر خدمات
  • پلمپ دفاتر

پلمپ دفاتر

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (تعداد رای 1)

منظور از پلمپ دفاتر ، دفاتر قانونی است که سازمان امور مالیاتی برای صاحبان مشاغل اقتصادی اعم از حقیقی و حقوقی تهیه و در ابتدای سال مالی هر کدام از این اشخاص باید نسبت به دریافت و تکمیل آن بر اساس استاندارد ها و قوانین و مقررات مربوطه اقدام نمایند . این دفاتر برای ثبت کلیه هزینه ها اعم از خرید و فروش می باشد و تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موظف می باشند پس از تشکیل پرونده مالیاتی و با ارائه اساسنامه شرکت که در آن سال مالی تعیین شده است دفاتر پلمپ خود را دریافت و تمامی ریز هزینه ها و درآمد ها خود را بصورت روزانه ، هفتگی ، ماهیانه و سالیانه در آن ثبت و در موعد تعیین شده برای محاسبه مالیات به اداره دارایی تحویل دهند . 
این دفاتر به سه دسته روزانه ، مشاغل و کل تقسیم بندی می شوند . تمامی صفحات این دفاتر دارای شماره ای می باشد که بصورت مسلسل  و دنباله دار بوده و ترتیب خاصی را دنبال می کنند .همچنین به منظور ردیابی و عدم از بین رفتن توالی آنها سازمان امور مالیاتی ترتیبی داده که بوسیله نواری این صفحات به همدیگر متصل شده و با مهر امور مالیاتی پلمپ شده است تا امکان کندن و از بین بردن هیچ کدام از صفحات نباشد و دلیل نام گذاری دفاتر پلمپ مالیاتی نیز همین می باشد . 
دفاتری که تمامی معاملات اعم از خرید و فروش به ترتیب وقوع در آن ثبت و نگهداری می شوند به دفاتر مشاغل معروف می باشند. این دفاتر هر چند جزء طبقه بندی دفاتر پلمپ محسوب می شوند ولی پلمپ نمی شوند . این دفاتر بوسیله خطوط ترسیم شده در آن فضاهایی را برای درج تاریخ ، شرح معامله ، قیمت  ، درآمد و … را دارا می باشند و اشتباه و خط خوردگی در آن چندان اهمیت ندارد هر چند باید خوانا و قابل استناد باشند .
دفاتری که بر حسب کد گذاری حساب ها و یا سرفصل بصورت روزانه و در پایان هر روز کاری کلیه ریز هزینه های خرید و فروش ، سود و زیان و … در آنها نوشته می شود را دفاتر روزنامه می نامند .این دفاتر پلمپ شده و باید در هنگام درج اطلاعات به خوبی دقت شود تا خط خوردگی ، غلط گیری و خط و خش و کثیفی در آن به جا گذاشته نشود . پس از پایان هر ماه اطلاعات این دفاتر به دقت به دفاتر کل انتقال داده می شود . 
اطلاعات دفاتر روزنامه در پایان هر هفته و یا هر ماه به دقت وارد دفاتر کل می شود . دفاتر کل در  واقع مرجع اصلی کلیه حساب ها و سود و زیان و خرید و فروش اشخاص حقیقی و حقوقی محسوب شده و به همراه دفاتر روزنامه و اظهار نامه ثبت در پایان سال مالی به اداره دارایی تحویل داده می شود تا کارشناسان این اداره نسبت به بررسی و تعیین وضعیت مالیاتی آنها اقدامات لازم را مبذول دارند . 
زمان دریافت دفاتر پلمپ مالیاتی بر اساس اساسنامه هر شرکت و زمان تعیین شده برای سال مالی می باشد . زمان توزیع این دفاتر همیشه قبل از شروع سال جدید می باشد و تمامی شرکت ها باید تا قبل از شروع سال جدید نسبت به درخواست و تهیه این دفاتر اقدام نموده و دفاتر خود را دریافت نمایند . تهیه و تکمیل این دفاتر برای کلیه صاحبین مشاغل امری ضروری بوده و باید پس از تهیه مطابق با دستورالعمل های اداره دارایی و سازمان امور مالیاتی این دفاتر تکمیل شوند . اهمیت تکمیل این دفاتر تا جایی است که حتی شرکت های غیر فعال نیز باید این دفاتر را تهیه و بدون پر کردن هر کدام از صفحه ها در سال مالی تعیین شده دفاتر خود را تحویل دهند . حال در صورتیکه دفاتر شرکت ها به موقع تحویل داده نشود مالیات انها علی الراس منظور خواهد شد. 
درج اطلاعات خلاف واقع و تلاش برای تحریف اطلاعات  طبق قانون تجارت و مالیاتی کشور تخلف محسوب شده و در صورت محرز شدن چنانچه فرد عضو اتاق بازرگانی باشد عضویت وی تعلیق و جرائم نقدی  و غیر نقدی زیادی برای این افراد در پی خواهد داشت و حتی در مواقعی می تواند تا 2 سال حبس برای صاحبان شرکت ها و مشاغل در پی داشته باشد.

جهت گرفتن پلمپ دفاتر این مدارک باید ارائه شود:

  1. کپی شناسنامه و کارت ملی مدیرعامل + مهر شرکت
  2. آگهی تأسیس شرکت در صورت تغییرات در نام یا محل شرکت، روزنامه آخرین تغییرات

ثبت شرکت نوبل در شبکه های اجتماعی

با ما همرا باشید در

ثبت شرکت نوبل در شبکه های اجتماعی

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید